Ongewenst gedrag van verhuurders melden

Zoekt of huurt u een woning? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Of een te hoge borg of servicekosten vraagt? Dan kunt u dit bij de gemeente melden. Vanaf 1 januari 2025 kunt u ook een te hoge huur melden.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Zij mogen bijvoorbeeld niet discrimineren, bedreigen, of te hoge borg of servicekosten vragen. Werkt uw verhuurder niet volgens de regels? Dan kunt u ongewenst gedrag van uw verhuurder melden. Vanaf 1 januari 2025 kunt u ook een te hoge huur melden.

Bekijk op de pagina Wet goed verhuurderschap de Begin link: regels voor verhuurders, einde link. . Op die pagina vindt u ook Begin link: informatie voor huurders, einde link. . Bijvoorbeeld over hoe u zelf controleert of u te veel huur betaalt.

U kunt een melding doen als 1 van de punten hieronder voor u geldt:

 • U zoekt een particuliere huurwoning, dus niet een woning van een woningcorporatie.
 • U huurt een woning van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • U bent een buitenlandse werknemer met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.

Huurt u van een woningcorporatie? Meld uw klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

U kunt ongewenst gedrag melden in de volgende situaties.

De verhuurder:

 • discrimineert u
 • bedreigt u of maakt u bang
 • vraagt te hoge borg (meer dan 2 maanden kale huur)
 • maakt geen schriftelijk huurcontract
 • geeft u geen goede informatie over:
  • uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • contactinformatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen

De verhuurbemiddelaar:

 • vraagt bemiddelingskosten

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • contactgegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt
 • het adres van de woning, als de melding om een woning gaat die u huurt of wilt huren
 • korte beschrijving van het probleem, als dat kan met foto’s en bijlagen

U mag uw melding ook anoniem doen. U geeft dan uw naam en contactgegevens niet op.

Vanaf 1 januari 2025 kunt u een te hoge huur melden.

Na uw melding

 • U ontvangt een bevestiging van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Hiervoor is het belangrijk dat u de informatie duidelijk en compleet aanlevert. De gemeente kan niet alle meldingen controleren of oplossen. Meldingen van ernstige situaties pakt de gemeente altijd op.
 • Klopt uw melding en houdt de verhuurder zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij kan de verhuurder een boete geven.

De gemeente bespreekt met u hoe zij de situatie kan aanpakken. Hoelang alles duurt, hangt af van de situatie. Is het niet heel dringend, dan controleert de gemeente de melding later. Soms moet een dossier worden gemaakt. Dan is er meer tijd nodig.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070