Adviseurs voor huurders

Huurt u van een particuliere verhuurder? Dan helpen huuradviseurs van de gemeente met vragen over de huur of het huurcontract, onderhoud en energiebesparing. Huurt u een corporatiewoning, neem dan contact op met uw woningbouwcorporatie.

Te hoge huur of onderhoudsklachten

Denkt u dat u een te hoge huur heeft? Of is er achterstallig onderhoud? De huuradviseurs van de gemeente kunnen u helpen. Zij controleren hoe hoog de huur is en bekijken uw woning als dat nodig is. Heeft u hulp nodig? Maak een Begin externe link: afspraak met de gemeente(Externe link), einde externe link..

U kunt zelf controleren of uw huur redelijk is op de Begin externe link: website van de Huurcommissie(Externe link), einde externe link.. Heeft u een tijdelijk huurcontract, dan gelden er andere regels.

Problemen met uw verhuurder

Verhuurders moeten zich aan een aantal regels houden. Deze regels staan onder andere in de Begin link: Wet goed verhuurderschap, einde link. . Wordt u bijvoorbeeld geïntimideerd of gediscrimineerd als u probeert een woning te huren? Verwaarloost de verhuurder de woning? Of is er achterstallig onderhoud? Dan kunt u dit melden bij de Begin link: Haagse Pandbrigade, einde link. .

Onderhoud

De kosten voor het beheer en onderhoud van uw woning worden verdeeld tussen huurder en verhuurder. Hoe die verdeling precies werkt staat op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Huurt u een appartement dat onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren (vve)? Investeer dan in een goede relatie met de vve. Zo blijft u op de hoogte van belangrijke zaken als de onderhoudsplanning en maatregelen van de vve voor energiebesparing. Lees meer hierover op de Begin link: pagina Adviseurs voor vve’s, einde link. .

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen loden waterleidingen zitten. De gemeente vraagt verhuurders om die te vervangen. Lees er meer over op de webpagina Begin link: Loden waterleidingen vervangen, einde link. .

Energiebesparing

Wilt u uw huurwoning energiezuinig maken? Dan kunt u uw verhuurder hierom vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de isolatie van vloer, dak, gevel en/of ramen. Ook andere maatregelen zijn mogelijk, zoals het plaatsen van een nieuwe cv-ketel. U moet wel meer huur kunnen en willen betalen als de verhuurder de maatregelen uitvoert.

Wilt u weten wat u zelf kunt doen om energie te besparen? Bekijk de webpagina Begin externe link: Uw huurwoning energiezuinig(Externe link), einde externe link..

Contact

Heeft u een vraag voor de huuradviseurs? Bel de gemeente via 14070. Of vul het Begin externe link: contactformulier in(Externe link), einde externe link..

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070