Adviseurs voor verhuurders

Verhuurt u uw woning of een deel daarvan, zoals een kamer? Huuradviseurs van de gemeente kunnen u helpen als uw vragen heeft. Bijvoorbeeld over huurcontracten, vergunningen, verduurzaming en onderhoud.

In Den Haag geldt een opkoopbescherming voor woningen. Koopt u een woning met een WOZ-waarde tot en met € 435.000, dan mag u die niet verhuren. Soms kunt u een vergunning of ontheffing krijgen. Dan kunt u de woning wel verhuren. Meer informatie staat op de Begin link: webpagina Opkoopbescherming, einde link. .

Verhuur woning

Er gelden enkele belangrijke voorwaarden voor het verhuren van uw woning. Zo moet de huurder ook echt in de woning gaan wonen. En u moet nagaan of het inkomen en het huishouden (het aantal personen) van de huurder aansluiten bij de woning die u aanbiedt. Op de pagina Begin link: Woning verhuren, einde link. leest u wat u moet doen voor de verhuur van uw woning.

Kamerverhuur

Wilt u de kamers in uw woning apart verhuren? Of heeft u een kamer over die u wilt verhuren? Dan kan dat. Houd wel rekening met een aantal voorwaarden. Zo heeft u een omzettingsvergunning nodig als er meer dan 2 personen in de afzonderlijke kamers komen wonen. Wat wel en niet kan leest u op de pagina Begin link: Kamerbewoning, einde link. .

Rechten en plichten

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waar verhuurders zich aan moeten houden. Zo moet u uw huurder uitleggen wat mag en wat moet (rechten en plichten). Lees meer informatie op de pagina Begin link: Wet goed verhuurderschap, einde link. .

Als verhuurder moet u controleren of de huurder een huisvestingsvergunning nodig heeft. Dit is voor veel woningen verplicht. Wordt er geen vergunning aangevraagd, dan kan de gemeente hoge boetes opleggen. Lees meer informatie op de pagina Begin link: Huisvestingsvergunning aanvragen, einde link. .

Als de betaalachterstand van uw huurder steeds groter wordt, kunt u dit melden bij de gemeente. U moet van uw huurder toestemming hebben om persoonlijke gegevens door te geven. Lukt dat niet, geef het dan aan in de melding. U kunt melding doen door een e-mail te sturen naar Begin link: vroegsignalering@denhaag.nl, einde link. .

Tijdelijke verhuur

Wilt u uw eigen woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld als u een woning heeft gekocht, maar nog geen koper heeft voor uw oude woning? Dan heeft u onder meer toestemming van de gemeente nodig. Hoe dat werkt staat op de pagina Begin link: Vergunning tijdelijke verhuur, einde link. .

Vakantieverhuur

Wilt u uw woning aan toeristen verhuren? Let dan goed op. Er zijn verschillende vormen van toeristische verhuur. Voor iedere vorm gelden andere regels. Bepaal daarom eerst welke toeristische verhuur het beste bij u past. Lees meer informatie op de pagina Begin link: Regels toeristische verhuur, einde link. .

Voor toeristische verhuur heeft u een vergunning en registratienummer nodig. Bovendien moet u iedere verhuring en het aantal nachten vooraf melden bij de gemeente. Lees meer op de pagina Begin link: Verhuur van woning tijdens vakantie, einde link. .

Verhuur 2e woning

Verhuurt u uw woning als 2e woning of pied-à-terre? Dan is dat een vorm van toeristische verhuur. Het betekent dat u een woning verhuurt aan iemand die er niet echt woont, maar het huis gebruikt voor tijdelijk verblijf. Omdat het om toeristische verhuur gaat, heeft u als verhuurder een ontheffing en registratienummer nodig. Hoe dat werkt, staat op de pagina Begin link: Verhuur pied-à-terre, einde link. .

Loden leidingen

In woningen die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen loden waterleidingen zitten. De gemeente vraagt verhuurders om die te vervangen. Lees er meer over op de webpagina Begin link: Loden waterleidingen vervangen, einde link. .

Contact

Heeft u een vraag voor de huuradviseurs? Bel de gemeente via 14070.  Of Begin externe link: vul het Contactformulier wonen in(Externe link), einde externe link..

Zie ook

Begin externe link: Huisvestingsverordening Den Haag 2023(Externe link), einde externe link.

Begin externe link: Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag(Externe link), einde externe link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070