Verhuur van woning tijdens vakantie

Wilt u de woning waarin u woont aan toeristen verhuren? Dan heeft u een vergunning en registratienummer nodig. U moet iedere verhuring en het aantal nachten vooraf melden bij de gemeente. U leest hier hoe dat werkt.

Gaat u op vakantie? Dan kunt u (een deel van) uw woning verhuren aan toeristen. Bijvoorbeeld via het online platform Airbnb of Booking.com. Dit wordt ook wel vakantieverhuur genoemd. U bent dan zelf niet thuis als uw gasten in huis zijn. In Den Haag mag dit alleen bij verhuur voor korte tijd. Per jaar maximaal 30 nachten.

U heeft in Den Haag een vergunning en registratienummer nodig voor vakantieverhuur.

 • Als bewoner kunt u uw woning verhuren aan toeristen als u zelf op vakantie bent (vakantieverhuur). U moet hiervoor een vergunning en registratienummer aanvragen.
 • De vergunning is 3 jaar geldig. Het registratienummer is onbeperkt geldig.
 • U moet het registratienummer vermelden bij iedere vorm waarin de woning wordt aangeboden voor toeristische verhuur. Bijvoorbeeld in een advertentie op verhuursites als Airbnb, Booking.com en Expedia, maar ook in een tekst op een visitekaartje.
 • Iedere keer dat u de woning verhuurt moet u het verblijf van uw gasten vooraf melden bij de gemeente. Daarbij moet u ook aangeven voor hoeveel nachten u de woning verhuurt.
 • U betaalt Begin link: toeristenbelasting, einde link. aan de gemeente.

De gemeente verleent de vergunning onder de volgende voorwaarden:

 • U woont zelf in de woning. U staat dus ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres van de woning die u verhuurt.
 • Vakantieverhuur is alleen mogelijk in zelfstandige woningen.
 • Iedere huurder moet tenminste 12 vierkante meter gebruiksoppervlak hebben.
 • Vakantieverhuur mag geen Begin link: vuilnis- en woonoverlast, einde link. veroorzaken. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • De vergunning is persoonsgebonden en geldig voor het adres waar u een aanvraag voor heeft gedaan. De vergunning is niet overdraagbaar.
 • Vakantieverhuur is niet toegestaan als er al een vergunning of ontheffing met een nog geldige termijn voor een andere vorm van toeristische verhuur is verstrekt op hetzelfde adres. Bijvoorbeeld voor een Bed & Breakfast of een pied-à-terre.
 • De vergunning wordt gepubliceerd. Als de vergunning niet rechtsgeldig aangevraagd is, kan hij worden ingetrokken.
Bent u in de loop van het kalenderjaar eigenaar geworden van de woning? Vraag dan aan de vorige eigenaar of er dit kalenderjaar verhuringen waren en hoeveel. Die nachten gaan van het totaal aantal beschikbare nachten af. Vanaf 1 januari in het nieuwe kalenderjaar zijn er weer 30 overnachtingen beschikbaar.

Is uw woning onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Of huurt u een woning? Ga dan eerst goed na of u uw woning wel mag (onder)verhuren. Soms is voor verhuur toestemming van de VvE nodig. De gemeente houdt bij het verlenen van een vergunning geen rekening met afspraken die u met anderen heeft gemaakt.

 • Een geldige DigiD (of in het geval van een bedrijf eHerkenning).
 • Als u niet de eigenaar van de woning bent: een toestemmingsverklaring van de eigenaar van de woning waarin ten minste staat:
  • Naam van de eigenaar
  • Naam van de aanvrager
  • Akkoord voor het aanvragen van een vergunning voor toeristische verhuur
  • Ondertekening door eigenaar en aanvrager
 • Als u deze aanvraag voor iemand anders doet: een ondertekende volmacht, waarin ten minste staat:
  • Naam van de gemachtigde
  • Naam van de aanvrager (degene die de machtiging verleent)
  • Akkoord voor het aanvragen van een vergunning door de gemachtigde, op naam van de aanvrager
  • Ondertekening door gemachtigde en aanvrager
 • Zorg ervoor dat uw adres goed in Basisregistratie Personen (BRP) staat. U kunt dit zien in MijnDenHaag. Bent u verhuisd of is uw juiste adres niet bij de gemeente bekend? Geef dit dan vóór de aanvraag door aan de gemeente via de pagina Begin link: Verhuizing doorgeven, einde link. .

Vergunning vakantieverhuur aanvragen

Ga naar MijnDenHaag om een vergunning en registratienummer aan te vragen voor vakantieverhuur. Als particulier logt u in met uw Begin externe link: eHerkenning(Externe link), einde externe link..

Registratienummer aanvragen

U kunt in MijnDenHaag ook alleen het registratienummer aanvragen.

Verhuur melden

Heeft u al een vergunning vakantieverhuur? Dan kunt u de verhuur van de woning melden via Begin externe link: MijnDenHaag(Externe link), einde externe link.. Nadat u bent ingelogd in MijnDenHaag kunt u de verhuur melden via de keuzemogelijkheid Mijn Zaken.

De vergunning kost € 124,05. U betaalt deze kosten voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. U krijgt deze kosten niet terug als de gemeente uw aanvraag voor de vergunning afwijst. Het registratienummer en het melden en annuleren van vakantieverhuur is gratis.

Het registratienummer ontvangt u direct na de aanvraag. De vergunning volgt binnen 8 weken, als de aanvraag en de woning voldoen aan de voorwaarden. Direct na ontvangst van het registratienummer mag u adverteren. Maar u mag de woning pas verhuren als de vergunning is verleend.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070