Schending integriteit melden

Heeft u het vermoeden dat een medewerker of bestuurder van de gemeente niet integer (eerlijk) werkt? Meld dit dan bij het Meldpunt Integriteit van de gemeente.

De gemeente wil dat haar medewerkers en bestuurders integer werken. Dat betekent dat ze eerlijk moeten zijn, respectvol zijn en zich aan afspraken houden. Ze moeten zich ook houden aan regels en wetten. En verantwoordelijk omgaan met hun werk, vertrouwelijke informatie en met burgers. Dit staat in het integriteitsbeleid van de gemeente.

Denkt u dat een medewerker of bestuurder van de gemeente niet integer werkt? Meld dat dan aan de gemeente. Hieronder valt bijvoorbeeld:

  • corruptie
  • fraude
  • misbruik van bevoegdheid (wat iemand mag doen)
  • grensoverschrijdend gedrag (over iemands grenzen gaan, bijvoorbeeld op seksueel gebied)
  • discriminatie
  • belangenverstrengeling (als een bestuurder of medewerker van de gemeente iets uit eigen voordeel doet)
  • lekken van vertrouwelijke informatie (informatie die geheim is)

U kunt uw melding online doorgeven.

Binnen 3 werkdagen krijgt u een reactie. In het bericht staat hoe het proces verder gaat.

De gemeente neemt meldingen over een mogelijke schending van de integriteit serieus. En doet onderzoek als dat nodig is.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070