Onveilige bomen melden

De gemeente haalt bomen weg die voor een gevaarlijke situatie kunnen zorgen. Ziet u een zwakke of onveilige boom? Meld dit dan aan de gemeente.

Bij de melding heeft de gemeente de volgende informatie van u nodig:

  • omschrijving van de zwakke of onveilige boom
  • de plek waar de boom staat
  • eventueel foto's van de boom

Voorwaarden

  • Van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen. Dan mogen geen bomen weggehaald worden. Alleen in ernstige gevallen kan de burgemeester toestemming geven om toch bomen of planten weg te halen. U kunt uw melding wel het hele jaar doorgeven aan de gemeente.
  • Staat de boom op een terrein dat niet van de gemeente is? Bijvoorbeeld in uw tuin? Dan kunt u zelf een omgevingsvergunning aanvragen om de boom te kappen.

Kosten

Gratis.

Hoelang duurt het?

De gemeente behandelt uw melding binnen 3 werkdagen. Heeft de gemeente meer tijd nodig? Dan hoort u dat binnen 3 werkdagen.

Melden

Is duidelijk welke bomen zwak en onveilig zijn? Dan vraagt de groenbeheerder een omgevingsvergunning aan om de bomen te kappen. De gemeente laat dat weten aan bewoners in de omgeving.

Onveilige boom melden