Meldingen

 • Meldingen afval

  Grofvuil, huisvuil of oud papier op straat of naast container, kapotte of volle container, adoptie-afvalbak, fietswrak.

 • Meldingen milieu

  Bodemsanering, grondwateroverlast, lekkende tanks, lozing afvalwater, stankoverlast, verstopt riool en gevonden dieren.

 • Meldingen groen

  Onveilige bomen, iepenziekte, onkruid melden of reuzenberenklauw.

 • Meldingen wonen

  Woonoverlast, achterstallig onderhoud, overlast bedrijf, kakkerlakkenoverlast.

 • Meldingen verkeer

  Storing verkeerslicht, onveilige verkeersituaties. beschadigd verkeersbord, tunnel, brug of viaduct.

 • Meldingen (ver)bouwen

  Overlast bouwwerkzaamheden, illegale bouw, verwijderen asbest, bouwschade, inzien bouwtekeningen.

 • Meldingen openbare ruimte

  De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken, zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Doe dan een melding.