Meldingen

 • Meldingen afval

  Maak melding van afval, fietswrakken, achtergelaten voertuigen en graffiti in de openbare ruimte voor een schone stad.

 • Meldingen milieu

  Bodemsanering, lekkende tanks, lozing afvalwater, stankoverlast, verstopt riool en gevonden dieren.

 • Meldingen groen

  Onveilige bomen, iepenziekte, onkruid melden of reuzenberenklauw.

 • Meldingen verkeer

  Storing verkeerslicht, onveilige verkeersituaties. beschadigd verkeersbord, tunnel, brug of viaduct.

 • Meldingen (ver)bouwen

  Overlast bouwwerkzaamheden, illegale bouw, verwijderen asbest, bouwschade, inzien bouwtekeningen.

 • Meldingen openbare ruimte

  De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken, zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Doe dan een melding.

 • Meldingen sociaal

  Fraude met bijstandsuitkering, discriminatie, verdringing op de arbeidsmarkt, kindermishandeling, Wmo-melding doen, straatintimidatie melden.

 • Meldingen schade

  Vergoeding planschade, vergoeding materiële schade en/of letselschade, vergoeding nadeelcompensatie, schade melden door Rotterdamsebaan, bouwschade melden.

 • Meldingen wonen

  Woonoverlast, achterstallig onderhoud, overlast bedrijf, kakkerlakkenoverlast.

 • Schending integriteit melden

  Heeft u het vermoeden dat een medewerker of bestuurder van de gemeente niet integer (eerlijk) werkt? Meld dit dan bij het Meldpunt Integriteit van de gemeente.