Gemeentelijke belastingen: bezwaar maken

Heeft de gemeente volgens u een fout gemaakt bij het berekenen van de belasting? Of bij de WOZ-waarde of nota leges? Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe werkt het?

Wilt u bezwaar maken bij Belastingzaken? Geef dan door wat volgens u niet klopt. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de dagtekening op. De dagtekening is de datum op het aanslagbiljet of de nota leges. Bent u te laat? Zet dan de reden hiervan in uw bezwaar. U kunt digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

Voor bezwaar maken tegen een parkeerbon (naheffingsaanslag) kijkt u op Bezwaar maken tegen een parkeerbon.

Belangrijke informatie: Kunt u de belasting niet betalen? Maak dan een betaalafspraak. Of vraag kwijtschelding aan.

Nodig bij uw bezwaar

 • Het biljetnummer of aanslagnummer of kenmerk.
  Dat staat op de aanslag. U kunt het ook opzoeken in MijnDenHaag.
 • Bewijsstukken als u deze heeft. Zoals:

  • Een eigen taxatierapport of foto’s van de onderhoudsstaat van de woning (bij bezwaar tegen de WOZ-waarde).
  • Een huurcontract of koopcontract (als u denkt dat iemand anders de belasting moet betalen, omdat u verhuisd bent).
 • Maakt u digitaal bezwaar en wilt u bewijsstukken meesturen? Zorg dan dat u de bestanden op uw computer klaar heeft staan.
 • Uw inloggegevens van DigiD of eHerkenning als u digitaal bezwaar maakt.

Digitaal bezwaar maken

U kunt alleen digitaal bezwaar maken als de aanslag of rekening op uw naam staat. Dit betekent dat deze aan u verstuurd is.

Digitaal bezwaar tegen aanslag gemeentelijke belastingen

U heeft een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen gekregen. En u wilt bezwaar maken tegen de:

Als de aanslag op uw naam staat, kunt u bezwaar maken in MijnDenHaag. U moet inloggen met uw DigiD of eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 of hoger.

Maak bezwaar in MijnDenHaag

Bezwaar maken

Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan
U kunt ook inloggen met eHerkenning

Digitaal bezwaar overige belastingen

 • Heeft u een hond? Dan moet u hondenbelasting betalen. Bent u het niet eens met de aanslag? Maak dan bezwaar. Dit kan online met uw DigiD.

  Bezwaar maken hondenbelasting

 • Den Haag heeft als precariobelasting alleen liggeld voor lig- en bedrijfsschepen. Tegen uw liggeld kunt online met uw DigiD bezwaar maken.

  Bezwaar maken precariobelasting
 • Voor het gebruik van de binnenhaven en de kades met een schip moet u binnenhavenbelasting betalen.

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

  Bezwaarschrift overige belastingen

 • Als u bij de gemeente een product of dienst hebt gekocht, moet u daarvoor leges betalen.

  Bent u het niet eens met de rekening hiervoor? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

  Bezwaarschrift overige belastingen

 • Voor een plaats op de markt betaalt u marktgeld. Daarnaast betaalt u meestal een toeslag.

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

  Bezwaarschrift overige belastingen

 • Voert u in 1 jaar meer dan 500 kubieke meter (m3) afvalwater af in het riool van de gemeente? Dan moet u rioolheffing gebruikersdeel betalen.

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

  Bezwaarschrift overige belastingen

 • Biedt u tegen betaling personen van buiten Den Haag slaapplaatsen aan? Dan moet u toeristenbelasting betalen.

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

  Bezwaarschrift overige belastingen

 • Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van het gebied. Dit is bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage.

  Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD. Klik hiervoor op de knop hieronder.

  Bezwaarschrift overige belastingen

Schriftelijk bezwaar maken

Maakt u liever schriftelijk bezwaar of heeft u geen DigiD of eHerkenning? Dan kunt u uw bezwaar met de post versturen.

Zet in uw brief (bezwaarschrift) altijd:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • als u te laat bent met bezwaar maken: de reden waarom u te laat bent
 • het biljetnummer of aanslagnummer. Dit staat op de aanslag of nota leges
 • het belastingjaar. Dit staat op de aanslag
 • tegen welke belasting u bezwaar maakt
 • de reden van uw bezwaar
 • uw handtekening

Maakt u voor iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Stuur het bezwaar naar:

Directeur gemeentebelastingen
Postbus 19924
2500 CX Den Haag

Hoelang duurt het

Binnen 2 weken krijgt u bericht dat de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen. U leest dan ook hoelang het duurt voordat u antwoord krijgt op uw bezwaar. Dit is voor ieder bezwaar verschillend. Als u gelijk heeft, past de gemeente uw WOZ-waarde en/of het te betalen bedrag aan.

Goed om te weten

Als u een bezwaarschrift verstuurt, krijgt u uitstel van betaling. Het uitstel is alleen voor (het deel van) de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Het deel van de aanslag waartegen u geen bezwaar maakt, moet u dus wel betalen. Anders kunt u een aanmaning krijgen.

Contact

Contactgegevens Belastingzaken

Zie ook