Gemeentelijke belastingen: bezwaar maken

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belasting of met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat is het

Krijgt u een belastingaanslag van de gemeente? En bent u het hier niet mee eens of kunt u niet betalen? Dan kunt een aantal dingen doen:

Kwijtschelding aanvragen

Heeft u een laag inkomen en heeft u geen vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen.

Betaalafspraak maken

Kunt u niet op tijd of in 1 keer betalen? Maak dan een betaalafspraak.

Ontheffing aanvragen

Als u ontheffing aanvraagt, hoeft u minder belasting te betalen. Dit kan als:

  • iedereen in uw huishouden verhuisd is of de enige bewoner is overleden (voor afvalstoffenheffing of precariobelasting)
  • u verhuisd bent of uw hond is overleden (voor hondenbelasting)

Vraag hiervoor ontheffing aan.

Bezwaar maken

Een bezwaar maakt u als u vindt dat de gemeente een fout heeft gemaakt of als u het niet eens bent met de aanslag.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken? Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum (dagtekening) die op het aanslagbiljet staat. U kunt digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

Digitaal bezwaar aanslag gemeentelijke belastingen

U heeft een belastingaanslag gekregen. En u wilt bezwaar maken op de:

Als de aanslag op uw naam staat, kunt u bezwaar maken in MijnDenHaag. U moet inloggen met uw DigiD.

Maak bezwaar in MijnDenHaag

Bezwaar maken

Geen DigiD? Vraag dan uw DigiD aan

Digitaal bezwaar overige belastingen

Schriftelijk bezwaar maken

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook schriftelijk bezwaar maken.

Vermeld in uw bezwaar:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • het biljetnummer
  • het belastingjaar
  • tegen welke belasting u bezwaar maakt
  • de reden van uw bezwaar

Onderteken uw bezwaar en stuur het naar Belastingzaken. Vergeet niet een machtiging mee te sturen als u voor iemand anders bezwaar maakt.

Hoelang duurt het

Binnen 2 weken krijgt u bericht dat Belastingzaken uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Belastingzaken behandelt uw bezwaar zo snel mogelijk, maar in ieder geval in het jaar dat u het stuurde.

Uitstel van betaling

Als u een bezwaarschrift verstuurt, dan krijgt u uitstel van betaling. Het uitstel is alleen voor (het deel van) de aanslag waartegen u bezwaar maakt. Het deel van de aanslag waartegen u geen bezwaar maakt, moet u dus wel betalen. Anders kunt u een aanmaning krijgen.

Contact

Contactgegevens Belastingzaken

Zie ook