Woningen voor leraren, politieagenten en zorgmedewerkers

De gemeente probeert om leraren, politieagenten en zorgmedewerkers sneller aan een passende huurwoning te helpen. Daarom maakt zij afspraken met partijen in de stad, zoals verhuurders, ontwikkelaars en beleggers. Met deze partijen spreekt de gemeente af dat zij een bepaald deel van hun huurwoningen beschikbaar stellen aan deze doelgroepen.

Wie in Den Haag werkt als leraar, politieagent of zorgmedewerker, kan in aanmerking komen voor een huurwoning in de stad. Dit zijn meestal woningen met een huur van ongeveer € 760 tot € 1.050 per maand. Onder actueel aanbod vindt u meer informatie over beschikbare woningen.

De woningen worden niet aangeboden door de gemeente, maar door partijen waar de gemeente mee samenwerkt. U wordt dan ook doorverwezen naar de website van deze partijen.

De verhuurders van de aangeboden woningen hebben eigen huurvoorwaarden waaraan u moet voldoen. Bijvoorbeeld een minimaal maandelijks inkomen. De precieze voorwaarden vindt u bij het woningaanbod van de verhuurders. Het toewijzen van de beschikbare woningen is aan de verhurende partij.

De gemeente doet een proef waarbij zij leraren die (gaan) werken op een school in Den Haag Zuidwest aan een betaalbare woning helpt. Zo wil zij het lerarentekort in dit deel van de stad verminderen. De woningcorporaties Haag Wonen, Hof Wonen en Staedion bieden daarvoor 15 sociale huurwoningen in Den Haag aan.

Voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

2. Voorwaarden over contract

U moet aan alle 4 de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U werkt voor minimaal 24 uur per week op een school: in vaste dienst of voor minimaal 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
  2. U heeft een werkgeversverklaring waarop de naam van de school staat. Wanneer u een tijdelijk arbeidscontract heeft of krijgt (van minimaal 1 jaar), stuurt u ook een intentieverklaring mee van uw school.

3. Voorwaarden over woning

U voldoet aan 1 van de voorwaarden hieronder. De gemeente geeft kandidaten volgens de volgorde hieronder voorrang:

  • U heeft een huurcontract van minimaal 1 jaar maar deze tijd loopt binnen 1 jaar af. Of u heeft een campuscontract (zie artikel 274d, 5e lid, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) en kunt laten zien dat u de lerarenopleiding binnen 6 maanden haalt.
  • U heeft geen zelfstandige woonruimte (eigen voordeur, keuken, badkamer en toilet).
  • U heeft een woning die meer dan 20 kilometer van de plaats ligt waar u werkt of gaat werken. Door te verhuizen naar Den Haag wordt de reisafstand tussen woon- en werkplek minimaal 5 kilometer korter.

Aanmelden

Voldoet u aan de voorwaarden? U kon zich tot en met 15 oktober 2023 aanmelden voor een woning.

Na uw aanmelding

In november hoort u of u bent uitgekozen. Als u wordt uitgekozen dan zoeken de woningcorporaties een woning die past bij uw inkomen en de grootte van uw gezin. Zij proberen u voor de voorjaarsvakantie 2024 een woning aan te bieden. Op zijn laatst voor de meivakantie 2024.

Goed om te weten

  • U krijgt van een woningcorporatie 1 keer een aanbod voor een sociale huurwoning. Als u daarmee niet akkoord gaat, maakt u geen kans meer op een huurwoning via deze proef. U moet dan weer op de gewone manier naar een woning zoeken.
  • Staat u al ingeschreven bij Woonnet Haaglanden? Dan vervalt uw opgebouwde inschrijfduur pas op het moment dat u de aangeboden woning accepteert en verhuist naar een nieuw adres. Lees meer op Begin externe link: socialeverhuurdershaaglanden.nl(Externe link), einde externe link..
  • Bij het aanbieden van woningen proberen de woningcorporaties zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Zij kunnen u niet beloven dat u een woning aangeboden krijgt in het stadsdeel waar u graag wilt wonen.
  • Als u meedoet aan de proef, gaat de gemeente ervan uit dat u meewerkt aan een korte beoordeling van deze proef.

Vragen

Heeft u vragen over deze proef? Stuur dan een e-mail naar Begin link: huisvestingberoepsgroepen@denhaag.nl, einde link. .

Leraren, politieagenten en zorgmedewerkers zijn belangrijk voor de stad. Maar ook voor deze groepen is het vaak moeilijk om een betaalbare en passende woning te vinden in Den Haag. De gemeente probeert het werken in Den Haag voor hen aantrekkelijker te maken door hen te helpen bij het vinden van een passende huurwoning. Deze maatregel om te experimenteren met woningen voor maatschappelijke beroepen staat in de Begin externe link: Woonagenda 2020-2030 (RIS305711)(Externe link), einde externe link..

In de afgelopen jaren zijn in verschillende nieuwbouwcomplexen van particuliere verhuurders woningen beschikbaar gesteld aan deze groepen. De komende jaren gaat de gemeente hiermee door.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070