Woonvisie 2040: iedereen een plek om te wonen

De gemeente wil dat iedere inwoner van Den Haag een fijne, betaalbare plek heeft om te wonen. Maar dat gaat niet vanzelf. Hoe gaat de stad de wooncrisis aanpakken? Dat staat in de ontwerp Woonvisie 2040, ‘Wonen in een stad in balans’.

Den Haag groeit. Hierdoor wonen én werken er in de stad steeds meer mensen. Maar voor veel inwoners is een huur- of koopwoning zo goed als onbetaalbaar. Denk hierbij aan mensen met een gemiddeld of laag inkomen, studenten, starters, gezinnen en senioren. Er is een groot tekort aan woningen.

Mensen die zorg nodig hebben en zelfstandig wonen hebben het extra moeilijk. Vooral omdat zij vaak een aangepaste woning nodig hebben. Of ze moeten in de buurt wonen van een zorginstelling. De gemeente spant zich voor deze mensen extra in.

Slechte woningen

Er zijn in Den Haag niet alleen te weinig betaalbare woningen. Veel woningen worden ook niet goed onderhouden. Hierdoor verkeert bijna de helft in slechte staat. Daarbij komt dat veel inwoners hoge energierekeningen hebben. Oorzaak hiervan is dat hun woning niet of nauwelijks is geïsoleerd. Ook hebben veel woningen last van vocht en schimmels.

Hoe we deze en andere problemen aanpakken, staat in de ontwerp Woonvisie 2040.

Woonvisie in het najaar naar de gemeenteraad

De Woonvisie is nog niet af. Tot en met 19 juli konden inwoners hun reacties en ideeën indienen voor de ontwerp Woonvisie 2040. De gemeente verwerkt al deze reacties. Daarna legt het projectteam de ontwerp Woonvisie 2040 voor aan de gemeenteraad. Dit gebeurt in het najaar van 2024. Als de gemeenteraad de Woonvisie 2040 heeft goedgekeurd, gaat de gemeente aan de slag met de plannen.

Stad in balans

In de ontwerp Woonvisie 2040, ‘Wonen in een stad in balans’ staat hoe de gemeente de woonproblemen wil aanpakken. De plannen bieden een doorkijk tot en met 2040 en er staan maatregelen en acties in voor de komende 5 jaar. Doel: bouwen aan een stad in balans. Bekijk de volledige Begin externe link: ontwerp Woonvisie 2040 (RIS318960, bijlage 1, pdf-document)(Externe link), einde externe link..

Andere partijen

De gemeente kan de woonproblemen in Den Haag niet alleen aanpakken. Andere partijen werken er ook aan mee. Denk aan het Rijk, de provincie, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders, bewoners, bouwers, regiogemeenten en andere partijen. Daarom hebben zij meegedacht over de ontwerp Woonvisie 2040.

7 Uitdagingen

In de ontwerp Woonvisie 2040 staan de 7 uitdagingen op de woningmarkt:

  1. Den Haag groeit met zo’n 5.000 inwoners per jaar. Er is bijna geen ruimte om woningen bij te bouwen. Kan het wel, dan is het vaak lastig en ingewikkeld.
  2. Woningen zijn vaak te duur. Mensen wonen hierdoor in slechte woningen waar het bijvoorbeeld tocht, vochtig is of schimmel op de muur zit.
  3. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Mensen die willen kunnen daardoor niet of heel moeilijk verhuizen naar een passende woning.
  4. Rijke en arme mensen wonen in verschillende wijken. Deze scheiding is in Den Haag groter dan in andere Nederlandse steden. Dat geeft problemen. Er zijn bijvoorbeeld niet genoeg woningen in wijken waar meer arme mensen wonen. Hierdoor gaat het minder goed met deze wijken.
  5. De groep kwetsbare mensen groeit. Denk aan eenzame ouderen, mensen die zorg nodig hebben, daklozen en drugsverslaafden.
  6. Veel huizen zijn slecht onderhouden en slecht geïsoleerd waardoor veel bewoners een hoge energierekening hebben.
  7. Steeds meer inwoners verliezen werk en inkomen als de economische groei tegenzit. Bijvoorbeeld mensen met tijdelijke contracten. De gemeente wil de gevolgen hiervan beperken.

4 Speerpunten

De ontwerp Woonvisie 2040 heeft 4 belangrijke onderwerpen.

Het woningtekort wegwerken met nieuwbouw en door bestaande bouw beter te benutten, bijvoorbeeld door een extra verdieping op een flat of woning te zetten. Hierbij krijgt de bouw van goedkope en middeldure woningen voorrang. Mensen met een laag of gemiddeld inkomen krijgen zo de meeste kans op een passende woning. Betaalbare en kleinere woningen worden overal in de stad gebouwd. Zo kunnen senioren met een grote gezinswoning die kleiner willen wonen binnen hun eigen wijk verhuizen naar een appartement. De nieuw te bouwen woningen zijn voor iedereen beschikbaar.

Aandacht voor bewoners die weinig of geen kans hebben op een woning. Bijvoorbeeld omdat zij zorg of ondersteuning nodig hebben. Denk aan alleenstaande ouderen of mensen die een aangepaste woning nodig hebben. Zo worden er bijvoorbeeld meer woningen gemaakt die toegankelijk zijn met een rolstoel.

Te veel woningen in Den Haag zijn slecht geïsoleerd, vochtig of hebben last van schimmel. Dit is slecht voor de gezondheid van de bewoners. In 2040 moeten alle woningen veilig, gezond en energiezuinig zijn. Doel is om elk jaar 10.000 slecht geïsoleerde woningen energiezuinig te maken. Wijken waar veel slecht geïsoleerde woningen staan en mensen hoge energiekosten hebben, worden extra aangepakt.

Een goede woning staat in de buurt van winkels, zorg, groen en openbaar vervoer. En een wijk moet veilig zijn. Wijken waar voorzieningen en veiligheid onder druk staan, worden verbeterd en aangepakt.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070