Afval

 • Huisvuil

  Aanbieden van huisvuil, huisvuilkalender, ondergrondse restafvalcontainers.

 • Huisvuilkalender

  Op de digitale huisvuilkalender ziet u wanneer het huisvuil bij u wordt opgehaald.

 • Afvalpas aanvragen

  Wilt u grofvuil of tuinafval wegbrengen naar een afvalbrengstation? Vraag een gratis afvalpas aan.

 • Afval scheiden

  Scheiden van gft, glas, papier, plastic, textiel, klein chemisch afval, elektronische apparaten, frituurvet, brood.

 • Grofvuil of tuinafval wegbrengen

  Grofvuil of tuinafval zelf wegbrengen? Den Haag heeft afvalbrengstations waar u gratis uw grofvuil naar toe kunt brengen.

 • Grofvuil of tuinafval laten ophalen

  Kunt u uw grofvuil of groot tuinafval niet zelf wegbrengen? Maak dan een afspraak met de gemeente om het te laten ophalen.

 • Meldingen afval

  Maak melding van afval in de openbare ruimte voor een schone stad.

 • Bedrijfsafval

  Bedrijven zijn verplicht om een contract af te sluiten met een erkende afvalinzamelaar. Voor bedrijfsafval gelden andere regels dan voor huishoudelijk afval.