Afval

  • Huisvuil

    Aanbieden van huisvuil, huisvuilkalender, ondergrondse restafvalcontainers.

  • Afval scheiden

    Scheiden van gft, glas, papier, plastic, textiel, klein chemisch afval, elektronische apparaten, frituurvet, brood.