Boete bij verkeerd aanbieden huisvuil

Biedt u uw huisvuil verkeerd aan? Bijvoorbeeld te vroeg, te laat of naast een container? Dan kunt u een boete krijgen als de gemeente uw huisvuil moet weghalen.

U mag uw huisvuil niet:

  • te vroeg buiten zetten: voor 22.00 uur de dag voor de ophaaldag
  • te laat buiten zetten: na 7.45 uur op de ophaaldag
  • op of naast een container zetten
  • ergens anders neerzetten dan aan de rand van de stoep of op de aangewezen huisvuilplaats
  • zonder afspraak grofvuil op straat zetten

Controle

Wordt u op heterdaad betrapt, dan krijgt u direct een Begin link: boete, einde link. . Ook als u niet direct betrapt wordt, kunt u een boete krijgen. Verkeerd aangeboden huisvuil wordt door de gemeente weggehaald en onderzocht. De toezichthouders van de gemeente hebben officieel toestemming om vuilniszakken te controleren. Zij mogen verkeerd aangeboden vuilniszakken openmaken, controleren en hier gegevens uithalen.

Blijkt uit de controle dat het afval van u is, dan krijgt u een boete (spoedeisende bestuursdwang). U moet dan een deel van de kosten voor de controle en verwijdering van het afval betalen. Dit is € 199,57 per overtreding.

Betalingsregeling

Lukt het niet om de boete in 1 keer te betalen? Dien dan een verzoek in voor een betalingsregeling. U betaalt de boete dan in delen.

Geef bij uw aanvraag van een betalingsregeling altijd het factuurnummer en debiteurnummer door.

Bezwaar maken tegen de boete

Bent u het niet eens met de boete? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum die op de beschikking staat Begin link: bezwaar maken, einde link. .

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente (bij niet-heterdaad)? Binnen 6 weken na de datum van het besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De datum staat vermeld in de brief die u heeft gekregen.

Lees hoe u Begin link: bezwaar, einde link. kunt maken.

Het duurt tussen de 9 en 13 weken voordat u een beslissing krijgt op uw bezwaar. Als uw bezwaarschrift wordt behandeld, heeft u geen uitstel van betaling. U moet het bedrag betalen. Als u gelijk krijgt, krijgt u het door u betaalde bedrag terug.

Zie ook

Kijk voor alle informatie over afval op Begin link: denhaag.nl/afval, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070