Ondergrondse restafvalcontainers voor een schone buurt

De gemeente plaatst op veel plekken ondergrondse containers voor restafval. Hierdoor blijft uw straat schoon en opgeruimd. Lees meer over de containers op deze pagina.

Ondergrondse containers hebben veel voordelen:

  • u kunt zelf kiezen wanneer u uw vuilniszak wegbrengt
  • u heeft minder last van dieren, zoals ratten, meeuwen en katten
  • u heeft minder last van zwerfafval door opengescheurde vuilniszakken
  • u woont in een schonere en gezondere omgeving.

Plaatsen van containers in uw buurt

De gemeente plaatst niet zomaar een container. De gemeente bekijkt eerst op welke plek de container het beste kan komen. Als bewoner kunt u hierover meedenken. Lees meer over de stappen op Begin link: Plaatsen ondergrondse restafvalcontainers, einde link. .

Ondergrondse afvalcontainers
Ondergrondse afvalcontainers

Spelregels: zo gebruikt u de container

Bekijk hoe u de container moet gebruiken:

  • Gooi uw restafval in een goed gesloten zak in de container.
  • Gooi geen los afval in de container. Los afval gaat stinken.
  • Zet uw vuilniszak niet naast de container. Zit de container vol? Loop dan naar een andere container in de buurt.
  • De containers zijn alleen voor huishoudelijk afval (restafval) dat in een vuilniszak past. Grofvuil, zoals een tuinstoel of wasrek, hoort niet in of naast de container. U kunt dit grofvuil naar een Begin link: afvalbrengstation, einde link. brengen of een Begin link: afspraak maken om het gratis op te laten halen, einde link. .
  • Bedrijven mogen de container niet gebruiken.
  • Gooi tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends géén zakken in de container. Dat maakt teveel lawaai.
In Den Haag heeft u geen pasje nodig om de containers te openen.

Containers worden regelmatig leeg gemaakt

De restafvalcontainers in Den Haag hebben sensoren die bijhouden hoe vol een container is. Als de containers bijna vol zijn, krijgt HMS (Haagse Milieu Services) een signaal. De HMS zet de containers op de planning en worden zo snel mogelijk geleegd. Dat gebeurt alleen tussen 7.00 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s avonds. Het legen duurt 5 tot 10 minuten voor iedere container.

Volle, verstopte of vieze container melden

Is de container toch vol? Of is de container kapot of vies? Maak dan een melding bij de gemeente. U kunt een melding doen via de pagina Begin link: Volle of kapotte container melden, einde link. .

Help mee de containers schoon te houden

Staan er ondergrondse containers in uw straat? Als u wilt kunt u helpen om de plek rond de containers schoon te houden. U krijgt dan een sleutel om de container aan de zijkant te openen en verstoppingen te verhelpen. Zo draagt u bij aan een schone en prettige buurt. Meld u aan via de pagina Begin externe link: Ondergrondse container adopteren(Externe link), einde externe link..

Schoonmaken containers

De gemeente laat de ondergrondse afvalcontainers elk jaar helemaal schoonmaken. Is de bak erg vies of stinkt hij? U kunt dit Begin link: melden bij de gemeente, einde link. .

Zie ook

Begin link: Containertuintjes, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070