Vergunning klein evenement aanvragen

Wilt u een evenement organiseren met een redelijk groot effect op de openbare ruimte, zoals een buurtfeest, sporttoernooi, optocht, herdenking, popconcert of dansfeest? Dan heeft u daar een vergunning voor nodig.

Melding of vergunning?

Wanneer volstaat een melding? En wanneer heeft u een andere vergunning nodig?

  Voorwaarden

  • Er komen tussen de 250 en 25.000 bezoekers.
  • Het evenement vindt plaats in de openbare ruimte (bijvoorbeeld park, pleintje, sportveld).
  • Als vergunninghouder bent u verantwoordelijk voor een veilig verloop van het evenement.
  • Kosten voor organisatie, maatregelen (huisorde), wegafzettingen en schoonmaak van het evenemententerrein zijn voor rekening van de organisatie.
  • Het is verboden sterk alcoholhoudende drank te schenken. Voor zwak alcoholhoudende drank moet een ontheffing worden aangevraagd. In de aanvraag kunt u aangeven dat u drank wilt schenken. U wordt vanzelf gewezen op de extra voorwaarden voor het mogen schenken van drank.
  • Eet- en drinkwaren moeten aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voldoen. Zie www.nvwa.nl.
  • Voor evenementen op zondag voor 13.00 uur (met geluidsversterkende apparatuur) moet u een ontheffing van de Zondagswet aanvragen. Dit kunt u aangeven bij de aanvraag voor een evenementenvergunning. Lees de Zondagswet op overheid.nl.

  Nodig bij de aanvraag

  • gegevens evenement
  • gegevens aanvrager
  • plattegrond van het evenemententerrein
   Doet u de melding digitaal, dan krijgt u een link naar een speciaal programma waarmee u de evenementenplattegrond kunt tekenen.
  Voorbeeld plattegrond (PDF, 761,7 kB)
  • standaard veiligheidsplan. Dit bevat in ieder geval:

   • inzet beveiliging: de naam van het beveiligingsbedrijf dat u inhuurt, het aantal beveiligingsmensen, waar u ze inzet en de contactgegevens van het aanspreekpunt voor de hulpdiensten
   • maatregelen die u treft om de orde te handhaven
   • inzet van EHBO
   • in geval van bouwsels: specifieke constructieve gegevens
  Gegevens voor bouwsels (PDF, 20,6 kB)

  Aanvragen

  U kunt de vergunning digitaal aanvragen:

  Vergunning aanvragen

  Kosten

  • De leges (kosten) voor een klein evenement dat effect heeft op de omgeving zijn € 632. De leges zijn voor het behandelen van de aanvraag. Die bedrag moet u ook betalen als de vergunning niet wordt verleend.

  Hoelang duurt het

  U moet de complete aanvraag voor een evenement minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement indienen.

  Goed om te weten

  • Houdt u uw evenement in een pollergebied? Vraag dan tijdig een ontheffing pollers aan.
  • Plaatst u een object van waaruit u etenswaren of spullen verkoopt? Kijk dan ook bij Standplaatsvergunning voor straathandel. In dat geval hoeft u geen aanvraag voor een evenement in te dienen.
  • Vraagt u een evenementenvergunning voor de Binckhorst aan? Vraagt dan ook een omgevingsvergunning aan.
  • De gemeente ontmoedigt vogelshows.
  • Het bewust oplaten van ballonnen is verboden.
  • Er mag alleen herbruikbaar plastic (voor etenswaren en dranken) worden gebruikt.
  • Het laten vallen van brandende of smeulende voorwerpen in groengebieden is verboden.
  • Heeft u overlast van een evenement? Kijk dan bij Overlast melden.

   Zie ook

   Dranghekken voor straatfeesten aanvragen