Vergunning klein evenement aanvragen

Wilt u een evenement organiseren met een redelijk groot effect op de openbare ruimte, zoals een buurtfeest, sporttoernooi, optocht, herdenking, popconcert of dansfeest? Dan heeft u daar een vergunning voor nodig.

U kunt als u een evenement wilt organiseren weer een evenementenvergunning aanvragen of -melding doen. Er is vanwege corona wel een aantal regels voor evenementen. Als organisator bent u hiervoor verantwoordelijk.

 • Er geldt geen maximumaantal als:

  • Mensen zitten op een vaste zitplaats
  • Vooraf gereserveerd moet worden
  • Een gezondheidscheck gedaan moet worden.

  Kan dat niet? Dan geldt een maximum van 100 mensen met een vaste zitplaats binnen en 250 mensen tegelijkertijd buiten. Er is ook geen maximum bij evenementen waarbij mensen doorstromen en beperkt onderling contact hebben, zoals een kermis of braderie.

 • Bij evenementen moeten organisatoren ook ervoor zorgen dat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden. Denk aan gescheiden looprichtingen maken. Uitzonderingen afstand houden: mensen uit eenzelfde huishouden, hulpbehoevenden, kinderen tot en met 12 jaar en jongeren tot en met 17 jaar (zij moeten wel afstand houden tot volwassenen).

 • Op de website van het RIVM vindt u meer informatie over deze regels, adviezen en meer maatregelen, zoals voor hygiëne. De noodverordening staat op de website van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Melding of vergunning?

Wanneer volstaat een melding? En wanneer heeft u een andere vergunning nodig?

  Voorwaarden

  • Er komen tussen de 250 en 25.000 bezoekers.
  • Het evenement vindt plaats in de openbare ruimte (bijvoorbeeld park, pleintje, sportveld).
  • Als vergunninghouder bent u verantwoordelijk voor een veilig verloop van het evenement.
  • Kosten voor organisatie, maatregelen (huisorde), wegafzettingen en schoonmaak van het evenemententerrein zijn voor rekening van de organisatie.
  • Het is verboden sterk alcoholhoudende drank te schenken. Voor zwak alcoholhoudende drank moet een ontheffing worden aangevraagd. In de aanvraag kunt u aangeven dat u drank wilt schenken. U wordt vanzelf gewezen op de extra voorwaarden voor het mogen schenken van drank.
  • Eet- en drinkwaren moeten aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voldoen. Zie www.nvwa.nl.
  • Voor evenementen op zondag voor 13.00 uur (met geluidsversterkende apparatuur) moet u een ontheffing van de Zondagswet aanvragen. Dit kunt u aangeven bij de aanvraag voor een evenementenvergunning. Lees de Zondagswet op overheid.nl.

  Nodig bij de aanvraag

  • gegevens evenement
  • gegevens aanvrager
  • plattegrond van het evenemententerrein
   Doet u de melding digitaal, dan krijgt u een link naar een speciaal programma waarmee u de evenementenplattegrond kunt tekenen.
  Voorbeeld plattegrond (PDF, 761,7 kB)
  • standaard veiligheidsplan. Dit bevat in ieder geval:

   • inzet beveiliging: de naam van het beveiligingsbedrijf dat u inhuurt, het aantal beveiligingsmensen, waar u ze inzet en de contactgegevens van het aanspreekpunt voor de hulpdiensten
   • maatregelen die u treft om de orde te handhaven
   • inzet van EHBO
   • in geval van bouwsels: specifieke constructieve gegevens
  Gegevens voor bouwsels (PDF, 13,3 kB)

  Aanvragen

  U kunt de vergunning digitaal aanvragen:

  Vergunning aanvragen

  Kosten

  • De leges (kosten) voor een klein evenement dat effect heeft op de omgeving zijn € 632,-. De leges zijn voor het behandelen van de aanvraag. Die moet u ook betalen als de vergunning niet wordt verleend.

  Hoe lang duurt het?

  U moet de complete aanvraag voor een evenement minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement indienen.

  Goed om te weten

  • Houdt u uw evenement in een pollergebied? Vraag dan tijdig een ontheffing pollers aan.
  • Plaatst u een object van waaruit u etenswaren of spullen verkoopt? Kijk dan ook bij Standplaatsvergunning voor straathandel. In dat geval hoeft u geen aanvraag voor een evenement in te dienen.
  • Vraagt u een evenementenvergunning voor de Binckhorst aan? Vraagt dan ook een omgevingsvergunning aan.
  • De gemeente ontmoedigt vogelshows.
  • Het bewust oplaten van ballonnen is verboden.
  • Er mag alleen herbruikbaar plastic (voor etenswaren en dranken) worden gebruikt.
  • Het laten vallen van brandende of smeulende voorwerpen in groengebieden is verboden.

   Overlast

   Heeft u overlast van een evenement? Kijk dan bij Overlast melden.