Water en bodem

Is uw bodem vervuild? Of is er vermoeden van verontreiniging? Dan moet u de grond en het grondwater laten reinigen. De gemeente mag u tot een bodemonderzoek of sanering verplichten.

Meer over bodemonderzoek en sanering

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070