Bodemsanering melden

Laat u grond of grondwater saneren? Meld uw plannen bij de gemeente.

De Wet bodembescherming (Wbb) beschrijft hoe bodemverontreiniging kan worden voorkomen en verminderd. Ook bepaalt de wet hoe bodemverontreiniging moet worden onderzocht en gesaneerd en wie hiervoor verantwoordelijk is.

De Wbb verplicht u om ernstige bodemverontreiniging en plannen voor bodemsanering te melden. Dat kan bij de gemeente. Meldingen worden namens de gemeente behandeld door Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Gebruik het meldingsformulier Wet bodembescherming.

Meldingsformulier Wet bodembescherming (Wbb)

(PDF, 223,8 KB)

Hiermee vraagt u automatisch de volgende beschikkingen aan:

 • Beschikking geval van ernstige bodemverontreiniging
  Hiermee vraagt u de gemeente een besluit te nemen over de ernst en de eventuele
  spoed voor saneren van een geval van bodemverontreiniging.
 • Beschikking saneringsplan
  Wilt u sterk vervuilde grond en/of grondwater laten saneren of verplaatsen
  (ontgraven of oppompen)? Dan heeft u een goedkeuring nodig voor de
  manier waarop wordt gesaneerd.
 • Beschikking saneringsverslag
  Na afloop van een sanering keurt de gemeente de uitgevoerde sanering.
 • Beschikking nazorgplan
  Als een deel van de vervuiling in grond of grondwater achterblijft, neemt de gemeente een besluit over een nazorgplan.

Stuur met het meldingsformulier de volgende documenten mee:

 • rapporten van de uitgevoerde bodemonderzoeken
 • het saneringsonderzoek/het saneringsplan
 • het saneringsverslag en/of het nazorgplan

Stuurt u de documenten per post? Zorg dan voor 3 kopieën per document.

Ook de startdatum, einddatum, einddiepte en eventuele wijzigingen in uw saneringsplan moet u melden.

 • De startdatum van de sanering moet bij een reguliere Wbb-melding uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de bodemsanering zijn gemeld. Dit geldt ook wanneer een eerder gemelde startdatum wijzigt.
 • De einddatum van de sanering moet binnen 2 weken na het einde van de bodemsanering zijn gemeld. Bij een gefaseerde sanering geldt dit voor de start- en
  einddatum van iedere fase van de sanering.

Gebruik hiervoor het meldingsformulier Start en einde (fase) sanering.

Meldingsformulier Start en einde (fase) sanering

(PDF, 59,3 KB)

Minimaal 2 dagen voordat de einddiepte van de sanering wordt bereikt moet dit worden gemeld. Gebruik hiervoor het meldingsformulier Einddiepte (deel) sanering.

Meldingsformulier Einddiepte (deel) sanering

(PDF, 65,1 KB)

Wijzigt uw saneringsplan? Meld dit uiterlijk 2 weken voordat de wijzigingen uitgevoerd worden. Gebruik hiervoor het meldingsformulier Wet bodembescherming (Wbb).

Meldingsformulier Wet bodembescherming (Wbb)

(PDF, 223,8 KB)
 • Download het benodigde formulier.
 • Druk het af en vul het in.
 • Stuur het formulier en de bijlagen per post of e-mail naar:

Omgevingsdienst Haaglanden

Afdeling Toetsing en Vergunningen
Postbus 14060
2501GB Den Haag

E-mail: Begin link: vergunningen@odh.nl, einde link.
Website: Begin externe link: omgevingsdiensthaaglanden.nl(Externe link), einde externe link.

Gratis.

Ongeveer 6 maanden. Voor de verschillende beschikkingen zijn verschillende levertijden:

 • Beschikking geval van ernstige bodemverontreiniging en/of saneringsplan: 15 weken na ontvangst van uw aanvraag.
 • Beschikking saneringsverslag: 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.
 • Beschikking nazorgplan: 6 maanden na ontvangst van uw aanvraag.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070