Hoe werkt het riool?

Rioolwater bestaat uit afvalwater en neerslag. Voor het opvangen, verzamelen en afvoeren ligt een groot en uitgebreid rioolstelsel onder de Haagse straten. Dit stelsel bestaat uit zo’n 1.400 kilometer buizen en 30.000 inspectieputten. Alle woningen en bedrijfspanden zijn hier op aangesloten.

In Den Haag zijn er 2 soorten rioolstelsels:

  • gemengd rioolstelsel
  • gescheiden rioolstelsel

1 – gemengd rioolstelsel

In veel oude Haagse wijken wordt het afvalwater via een gemengd stelsel afgevoerd. Er is 1 rioolbuis die al het afvalwater afvoert. Dat is het water uit het toilet, de douche en de keuken. En het regenwater van daken en wegen.

Tekening van een gemengd rioolstelsel

2 – gescheiden rioolstelsel

Bij een gescheiden stelsel brengt een aparte rioolbuis het regenwater meteen naar de sloten. Regenwater is schoon en hoeft niet te worden gezuiverd. De meeste nieuwe wijken in Den Haag hebben een gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater wordt gewoon afgevoerd naar de rioolgemalen.

Tekening van gescheiden rioolstelsel

Rioolgemalen

Het rioolwater wordt verzameld in gemalen en vervolgens door pompen naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties gepompt. In de stad zijn ongeveer 300 rioolgemalen in beheer bij de gemeente Den Haag. Ze verschillen in grootte. Zo bedienen kleine gemalen een enkel huis. Grote gemalen bedienen een hele buurt of wijk. Deze gemalen liggen meestal ondergronds. Het grootste gemaal dat de gemeente in eigendom heeft ligt volledig uit zicht, verstopt in een plantsoentje aan de Lijnbaan voor het Medisch Centrum Haaglanden. De werking van onze grotere gemalen wordt bewaakt vanuit het stadhuis.

Afvalwaterzuivering

De gemalen pompen het afvalwater, via een tussengemaal waar alle kleinere gemalen op lozen, door een persleiding naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties Houtrust of Harnaschpolder. Het Hoogheemraadschap van Delfland is eigenaar van de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Nadat het water is gezuiverd, wordt het geloosd in de Noordzee.

Gerelateerde informatie

Kijk voor informatie op de pagina Begin link: Rioolaansluiting aanvragen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070