De haven van Scheveningen

De haven van Scheveningen ligt direct aan de Noordzee en centraal aan de Nederlandse kust, waardoor snel in- en uitvaren mogelijk is. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de havens van Hoek van Holland en IJmuiden zijn voor goederenschepen in minder dan een uur te bereiken.

De kades bieden genoeg ruimte voor het verschepen en opslaan van goederen. De haven wordt jaarlijks door meer dan 7.500 schepen aangedaan. Naast offshore-, vracht- en koelschepen varen verschillende visserijschepen de haven in en uit.

Het Begin link: Havenbedrijf en Bediencentrale, einde link. zorgt 24 uur per dag voor een snelle en veilige in- en uitvaart van het scheepvaartverkeer. Ook beheert, exploiteert en onderhoudt het Havenbedrijf en Bediencentrale de tunnelcentrale in de haven.

Vanaf 2023 geldt de Verordening Scheveningen Haven 2023. Deze nieuwe regels zorgen voor een beter scheepvaartverkeer. En voor meer veiligheid in en om de haven. De regels van de gemeente gaan beter om met:

  • nieuwe ontwikkelingen in de scheepvaart
  • milieu en hygiëne
  • techniek
  • ruimtelijke ordening

Andere Nederlandse zeehavens gebruiken de verordening ook. Daardoor zijn de regels in veel zeehavens hetzelfde. Wel staan er regels in die speciaal voor de haven in Scheveningen gelden.

Bekijk het Begin externe link: Voorstel van het college inzake Verordening Scheveningen Haven Den Haag 2023 (RIS313843)(Externe link), einde externe link..

Iedereen mag werken aan een schip of aan een voorwerp op een schip. Bekijk hieronder het voorbeeld van een Werkvergunning haven Scheveningen.

Voorbeeld Werkvergunning haven Scheveningen

(PDF, 161,6 KB)

Werkzaamheden moet u altijd van tevoren aanmelden.

De haven van Scheveningen

De haven van Scheveningen is volop in ontwikkeling. De visserij, havengebonden dienstverlening/offshore support, watersport en vernieuwingen op bijvoorbeeld het gebied van scheepvaart en waterbeheer staan hierbij voorop. Samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen gericht op kust en zee neemt toe. Lees meer op Begin link: Bouwen in Scheveningen Haven, einde link. .

In de Eerste Haven staat de beroepsvisserij centraal, zoals de rederijen en de visafslag. Hier staat ook het kantoor van het Havenbedrijf en de Verkeerscentrale. Bovendien is er plaats voor offshore-schepen, grote commerciële vaartuigen, de sleepdienst en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De kades kenmerken zich door grote industriële bedrijvigheid.

Schepen in de Eerste Haven van Scheveningen

Tweede Haven: recreatie

Tweede Haven van Scheveningen

De Tweede Haven is de recreatiehaven. Naast de jachthaven biedt zij plaats aan chartervaartuigen, kleine beroepsvisserij en sportvisserij. Op de kades vindt u veel horeca, waardoor het gebied zijn kenmerkende sfeer krijgt. De haven is een mix van bedrijvigheid en toerisme.

De Derde Haven biedt plaats aan bijzondere schepen, zoals die van Rijkswaterstaat. Deze haven wordt deels ontwikkeld tot zeezeilhaven. Ook zijn er mogelijkheden voor de beroepsvaart. De kade kan gebruikt worden door bedrijfsschepen en onderzoeksschepen, maar is ook geschikt voor grotere zeilschepen.

Schip in de Derde Haven van Scheveningen

In Scheveningen zijn regelmatig evenementen. Bekijk het actuele evenementenoverzicht van Begin externe link: Scheveningen(Externe link), einde externe link..

Havenbedrijf en Bediencentrale

Visafslagweg 1
2583 DM Den Haag
Telefoon: (070) 352 77 01 (maandag – vrijdag, van 8.00 tot 16.00 uur)
Telefoon: (070) 352 77 21 (overige dagen, uren)
E-mail: Begin link: havenbedrijf@denhaag.nl, einde link.

Verkeerscentrale Scheveningen (scheepvaart)

Marifoon: VHF 21
Telefoon: (070) 352 77 21 (24 uur per dag)
E-mail: Begin link: vkc.scheveningen@denhaag.nl, einde link.

Jachthaven Scheveningen

Marifoon: VHF 31
Telefoon: (070) 352 00 17
Mobiel: 06 – 53 29 31 37
E-mail: Begin link: info@jachtclubscheveningen.com, einde link.

G. de Ruiter Scheepsagenturen B.V.

Telefoon: (070) 354 88 54
E-mail: Begin link: g.de.ruiter01@planet.nl, einde link.

Visafslag United Fish Auctions Scheveningen

Mobiel: 06 – 28 48 32 44
E-mail: Begin link: harteveld@unitedfishauctions.com, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070