Onroerendezaakbelasting

Belastingzaken heft onroerendezaakbelasting (OZB) over alle onroerende zaken in Den Haag. Denk hierbij aan woonhuizen of bedrijfspanden.

Wie ontvangt de aanslag?

Belastingzaken kijkt voor de heffing van OZB naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Wie dan eigenaar of gebruiker is, krijgt de aanslag.

Belastingzaken maakt verschil tussen 2 soorten onroerende zaken:

  • woningen
  • niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfspand, winkel of kantoor)
Belangrijke informatie: Alleen de persoon die op 1 januari eigenaar is van de woning moet OZB betalen. Bij een niet-woning is de peildatum ook 1 januari en betalen de gebruiker en de eigenaar allebei OZB.

Verhuist u later in het jaar, verkoopt u uw pand of beëindigt u als gebruiker van een niet-woning uw huurovereenkomst? Dan moet u toch de hele aanslag betalen. Als u in de loop van het jaar een pand koopt, krijgt u pas het jaar daarna een aanslag OZB. Bij verkoop verrekent de notaris de OZB vaak met de nieuwe eigenaar.

Wanneer ontvang ik de aanslag?

De OZB staat op de het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Deze krijgt u meestal in de 1e helft van februari thuisgestuurd, samen met een toelichting.

Tarieven 2023

Tarieven 2019
Wie Soort onroerende zaak % van de WOZ-waarde 2023
Eigenaren woning 0,0509%
Eigenaren niet-woning 0,3104%
Gebruikers niet-woning 0,2620%

Belastingzaken berekent de OZB door een (klein) percentage van de WOZ-waarde te nemen.

Betalen van de OZB

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen staat 1 termijn van 6 weken genoemd om de aanslag OZB te betalen. Het totale bedrag moet u binnen deze termijn betalen. 

Bezwaar

Bent u het niet eens met de OZB die u moet betalen? Dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Goed om te weten

Sportverenigingen kunnen van de gemeente de OZB terugkrijgen als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie op compensatie OZB voor sportverenigingen aanvragen.

Contact

Contact Belastingzaken