Haagse Pandbrigade

De Haagse Pandbrigade controleert de veiligheid van panden en woningen in de stad. Zij onderzoekt ook of eigenaren, huurders en verhuurders van panden en woningen zich houden aan de regels voor bouwen en wonen.

Werkwijze

De Haagse Pandbrigade doet eigen onderzoek of controleert nadat bewoners een melding doen. De medewerkers van de Haagse Pandbrigade kunnen niet alle meldingen controleren of oplossen. Daarom grijpen zij vooral in bij ernstige problemen en gevaarlijke situaties.

De Haagse Pandbrigade controleert panden en woningen op:

 • onrechtmatig wonen (zoals overbewoning en illegale verhuur)
 • onrechtmatig gebruik (activiteiten die niet in het pand thuishoren, ook te veel toeristische verhuur hoort hierbij)
 • achterstallig onderhoud
 • illegale bouw
 • woonoverlast (bijvoorbeeld lawaai van uw buren)

Voldoet het pand niet aan de regels? Dan kan de gemeente bijvoorbeeld:

 • de eigenaar verplichten de illegale activiteit te stoppen
 • de eigenaar verplichten noodzakelijk onderhoud uit te voeren
 • de bouwwerkzaamheden stilleggen
 • een pand sluiten

Als de situatie minder dringend is, controleert de Haagse Pandbrigade het pand op een later moment. Of u krijgt advies wat u zelf kunt doen.De Haagse Pandbrigade controleert ook of verhuurders zich aan de regels houden van de Begin link: Wet opkoopbescherming, einde link.  en de Begin link: Wet goed verhuurderschap, einde link. .

Melding doen

Ongewenst gedrag van verhuurders melden

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? En vindt u dat de verhuurder discrimineert of bedreigt? Te hoge borg vraagt of oneerlijke servicekosten rekent?

Meld dit via Begin link: Ongewenst gedrag van verhuurders melden, einde link. .

Onrechtmatig wonen of gebruik van een pand melden

 • Wonen er te veel mensen in een woning (overbewoning)?
 • Wonen er mensen terwijl dat niet mag?
 • Worden er kamers illegaal verhuurd?
 • Wordt een woning te veel verhuurd voor toeristische verhuur?
 • Wordt een woning verhuurd terwijl er zelfbewoningsplicht is?
 • Wordt een bedrijfspand of schuurtje als woning gebruikt?
 • Wordt een woning als bedrijf of winkel gebruikt?

Meld dit via Begin link: Onrechtmatig wonen of gebruik van een pand melde, einde link. Begin link: n, einde link. .

Achterstallig onderhoud van een woning melden

Door achterstallig onderhoud kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Heeft een gebouw achterstallig onderhoud en wordt dit niet door de eigenaar verholpen?

Meld dit via Begin link: Achterstallig onderhoud aan woning melde, einde link. Begin link: n, einde link. .

Illegale bouw melden

Wordt er in uw omgeving iets gebouwd, verbouwd of gesloopt, zonder dat er een vergunning is verstrekt?

Meld dit via Begin link: Illegale bouw melden, einde link. .

Woonoverlast melden

Heeft u ernstige overlast van uw buren? Bijvoorbeeld door burenruzie, geweld en intimidatie, geluidsoverlast, pesterijen, dierenoverlast, buren die hout stoken, of vervuiling en verwaarlozing? En komt u er samen niet uit? Meld dit via Begin link: Woonoverlast melden, einde link. .

Na uw melding

De medewerkers van de Haagse Pandbrigade kunnen niet alle meldingen controleren of oplossen. Daarom grijpen zij vooral in bij ernstige problemen en gevaarlijke situaties. Lees hierover meer in het Begin externe link: uitvoeringsbeleidsplan Handhaven met ambitie (RIS306210)(Externe link), einde externe link..

De gemeente gebruikt alle meldingen om te zien welke problemen er zijn in de stad en waar die het meest voorkomen. Op die plekken kan zij dan in actie komen. Elk jaar wordt bepaald welke onderwerpen het belangrijkst zijn. Lees welke onderwerpen dat zijn in het Begin externe link: Jaarplan Vergunningverlening Toezicht & Handhaving Den Haag 2022 (RIS311488)(Externe link), einde externe link..

Meer informatie

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070