Achterstallig onderhoud aan woning melden

Woningen moeten aan bepaalde eisen voldoen om erin te mogen wonen. Heeft uw woning of een woning in uw straat achterstallig onderhoud en is dit niet (tijdig) door de eigenaar verholpen? Meld dit dan bij de gemeente.

Voorwaarden

Huurt u een huis of een woonwagen? Dan moet u het achterstallig onderhoud eerst schriftelijk melden aan de eigenaar van de woonruimte. Pas als duidelijk is dat de eigenaar de problemen niet (tijdig) wil verhelpen, dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Melden

De gemeente neemt uw melding zo snel mogelijk in behandeling. Hoe snel dit kan en hoe de aanpak is, verschilt per situatie. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Doet u een melding anoniem (zonder naam), dan kan de gemeente u niet informeren.

Meld achterstallig onderhoud

Kosten

Gratis.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie op uw melding. De gemeente onderzoekt uw melding en beoordeelt de onderhoudssituatie. Als het onderhoud niet voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit (zie de website Rijksoverheid), kan de gemeente de eigenaar van het pand verplichten om de problemen te (laten) herstellen. De eigenaar kan dan een Aanschrijving op het pand krijgen van de gemeente.

In verband met het coronavirus wordt de termijn van 10 werkdagen niet altijd gehaald. De gemeente neemt uw melding zo snel mogelijk in behandeling.