Achterstallig onderhoud aan woning melden

Woningen moeten aan bepaalde eisen voldoen om erin te mogen wonen. Heeft uw woning of een woning in uw straat achterstallig onderhoud? En lost de eigenaar dit niet op? Meld dit dan bij de gemeente.

Nodig bij uw melding

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • adres van het pand met achterstallig onderhoud
  • plaats van het achterstallig onderhoud
  • beschrijving van het achterstallige onderhoud, met foto’s
Belangrijke informatie: Vul het formulier volledig in. Zorg voor goed beeldmateriaal (foto’s). Zo kan de gemeente uw melding goed beoordelen.

Huurt u een huis of een woonwagen?

Dan heeft u bij uw melding ook nodig:

  • uw schriftelijke melding bij de eigenaar van de woning
  • de reactie van de eigenaar op uw melding, als u deze heeft ontvangen

Voordat u hieronder een melding doet, meldt u het achterstallige onderhoud dus eerst schriftelijk bij de eigenaar, verhuurder of VvE. Lost die de problemen niet op? Meld het achterstallige onderhoud dan bij de gemeente via de groene knop hieronder.

Melden

Belangrijke informatie: De eigenaar hoeft niet al het onderhoud te betalen. Lees meer informatie op de pagina Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? (Rijksoverheid.nl).

Melding doen

Na uw melding

  • De gemeente registreert alle meldingen. Zo ziet zij wat er in de stad aan de hand is en waar dat is.
  • De medewerkers kunnen niet alle meldingen controleren of oplossen. Daarom grijpen zij vooral in bij ernstige problemen en gevaarlijke situaties.
  • Voldoet het onderhoud niet aan de eisen van het Bouwbesluit? Dan kan de gemeente de eigenaar van het pand verplichten om de problemen te (laten) herstellen. Als het minder dringend is, controleert de gemeente de melding op een later moment. Of u krijgt advies over wat u zelf kunt doen.
  • U ontvangt een bevestiging van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren.

Lees meer over de werkwijze van de Haagse Pandbrigade.

Kosten

Gratis.