Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Ook kunnen huurders ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • woningcorporaties

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Begin externe link: Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7(Externe link), einde externe link.).
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer?

Dan moet u ook:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen
 • de huurder schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen

Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een meldpunt hebben. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap houdt. Lees meer op de pagina Begin link: Ongewenst gedrag van verhuurders melden, einde link. .

Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af.

Vanaf 1 maart 2024 is het in sommige wijken in onze gemeente verboden om zonder vergunning te verhuren. Verhuurders moeten voor die wijken een verhuurvergunning aanvragen. Een vergunning aanvragen kan via deze pagina vanaf 1 september 2023. Lees hier meer over onder het kopje Begin link: Informatie voor verhuurders, einde link. .

Via de huurprijscheck kunt u zelf alvast controleren of uw verhuurder te veel huur vraagt. Lees meer op de pagina Begin externe link: Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning?(Externe link), einde externe link. (Rijksoverheid.nl)

Houdt uw verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap? Dan kunt u een melding doen via de pagina Begin link: Ongewenst gedrag van verhuurders melden, einde link. .

Bent u particuliere verhuurder? En verhuurt u een woning in Transvaalkwartier Midden en Zuid of Laakkwartier Oost en West? Dan moet u vanaf 1 maart 2024 een verhuurvergunning hebben.
Lees meer over een Begin link: verhuurvergunning aanvragen, einde link. .

Nee, de verhuurvergunning geldt niet voor woningcorporaties.

De wet geldt voor alle huurcontracten. Dus ook voor huurcontracten die eerder al bestonden. Er is een overgangsregeling voor een aantal regels in de wet. Zoals de schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet verstrekken. En het scheiden van het huurcontract en het arbeidscontract. Bekijk voor meer informatie Begin externe link: artikel 23 op www.overheid.nl(Externe link), einde externe link..

Ja, als uw oude contracten niet aan de nieuwe regels voldoen, moet u ze vernieuwen. U hoeft de vernieuwde contracten niet opnieuw aan te leveren bij de gemeente. Er is een overgangsregeling voor een aantal regels in de wet. Zoals schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet geven. En het scheiden van het huurcontract en het arbeidscontract. Bekijk voor meer informatie Begin externe link: artikel 23 op www.overheid.nl(Externe link), einde externe link..

U kunt uw woning energiezuinig maken. Denk aan isoleren, overstappen op inductie koken en zonnepanelen plaatsen. Lees meer over energie besparen en energiesubsidies op Begin externe link: Subsidies voor een duurzaam huis of gebouw(Externe link), einde externe link..

Lees meer over subsidies om woningen duurzamer te maken op Begin externe link: SVVE: subsidie voor energieadvies(Externe link), einde externe link. (rvo.nl).

De Haagse Pandbrigade controleert vanaf 1 juli 2023 of u zich aan de 7 regels van goed verhuurderschap houdt in heel Den Haag.

In Transvaalkwartier Midden en Zuid en Laakkwartier Oost en West controleert de Pandbrigade vanaf 1 maart 2024 of u een verhuurvergunning heeft. En of u zich aan de regels van de vergunning houdt.

Houdt u zich als verhuurder niet aan de regels? Dan kan de gemeente u een waarschuwing geven of een boete tot € 22.500. Gaat u vaker in de fout dan kan de boete stijgen tot € 90.000. Als dat niet werkt, kan de gemeente het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat u zelf de woning niet meer mag verhuren.

Volgens de wet moet de gemeente de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.

De gemeente verwerkt persoonsgegevens van melders en verhuurders. Lees wat dit voor u en uw gegevens betekent in de Begin link: Privacyverklaring Wet goed verhuurderschap, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070