Toekomstbestendig Scheveningen-Dorp

Toekomstbestendig Scheveningen-Dorp

De gemeente werkt nu en de volgende jaren hard aan de toekomst van Scheveningen-Dorp. Zo krijgen in 2024 de Neptunusstraat, de Badhuisstraat en de rotonde Duinstraat een nieuwe inrichting.

In de Keizerstraat krijgt het project ‘Verhalen van de Keizer’ een vervolg. En de veegpost aan de Vissershavenstraat wordt verbouwd. Zo wordt het oude dorp weer als nieuw. De meeste projecten zijn onderdeel van de wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021-2025.

Overlast beperken

De realisatie van deze projecten biedt nieuwe kansen, maar brengt ook overlast met zich mee. De gemeente probeert met een gebiedsgerichte aanpak de projecten meer in samenhang te brengen en zo de overlast voor bewoners, ondernemers én bezoekers in de wijk zoveel mogelijk te beperken. In deze speciale uitgave krijgt u een overzicht van de geplande projecten.

Plattegrond van projecten in Scheveningen

Voorlopige planning projecten

10 Wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021 – 2025
1 Aanleg infiltratiesysteem Keizerstraat en omgeving oktober 2022 – december 2023
3 Nieuwe visie op toekomst Keizerstraat april 2023 – juni 2025
7 Nieuwe inrichting Stevinstraat – Neptunustraat  september 2023 – mei 2024 
9 Verbouwing Veegpost Scheveningen december 2023 – najaar 2024
4 Nieuwe inrichting Badhuisstraat januari – zomer 2024
2 Vergroeningsprojecten Keizerstraat en omgeving heel 2024
5 Duinstraat-Scheveningseweg: aanleg rotonde zomer 2024 – voorjaar 2025
6 Aansluiting kop Keizerstraat op boulevard begin – juni 2025
8 Herinrichting Keerlus lijn 11 half 2025 – 2025/2026

Keizerstraat en omgeving beschermen tegen klimaatverandering

In de Keizerstraat en omgeving zijn de werkzaamheden om wateroverlast tegen te gaan bijna klaar.

Lees meer

2 jonge surfers met plank lopen door de Keizerstraat

Nieuwe visie op toekomst Keizerstraat

Een integrale toekomstvisie moet de Keizerstraat nieuwe kansen geven.

Lees meer

Badhuisstraat: nieuwe inrichting en riolering

Er komt meer groen, nieuwe bestrating en ruimte voor voetgangers.

Lees meer(Externe link)

Duinstraat-Scheveningseweg: aanleg rotonde

De kruising van de Duinstraat, Scheveningseweg en Badhuisstraat wordt een rotonde. Zo wordt het veiliger en kan het verkeer beter doorrijden.

Lees meer(Externe link)

Aansluiting kop Keizerstraat op boulevard

Er is een nieuw ontwerp voor de herinrichting kop Keizerstraat.

Lees meer

Opengebroken Stevinstraat

Stevinstraat-Neptunustraat: opnieuw inrichten

In de Stevinstraat en Neptunusstraat komen stenen klinkers. Ook worden de huisaansluitingen op het hoofdriool vervangen.

Lees meer(Externe link)

Scheveningen: hoek Vissershavenstraat Hoekerstraat

Veegpost Scheveningen: vernieuwen gebouw

Het werk begint in december 2023. In het najaar van 2024 moet het werk klaar zijn.

Lees meer

Keerlus tram in Scheveningen

Keerlus (tram 11) Zeeruststraat: opnieuw inrichten

De HTM vervangt het spoor van het eindpunt van tram 11.

Lees meer

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070