Toekomstbestendig Scheveningen-Dorp

De gemeente werkt nu en de komende jaren hard aan de toekomst van Scheveningen-Dorp.

Toekomstbestendig Scheveningen-Dorp

De gemeente werkt nu en de volgende jaren hard aan de toekomst van Scheveningen-Dorp. Zo krijgen in 2024 de Neptunusstraat, de Badhuisstraat en de rotonde Duinstraat een nieuwe inrichting.

In de Keizerstraat krijgt het project ‘Verhalen van de Keizer’ een vervolg. En de veegpost aan de Vissershavenstraat wordt verbouwd. Zo wordt het oude dorp weer als nieuw. De meeste projecten zijn onderdeel van de Begin link: wijkagenda Scheveningen-Dorp 2021-2025, einde link. .

Overlast beperken

De realisatie van deze projecten biedt nieuwe kansen, maar brengt ook overlast met zich mee. De gemeente probeert met een gebiedsgerichte aanpak de projecten meer in samenhang te brengen en zo de overlast voor bewoners, ondernemers én bezoekers in de wijk zoveel mogelijk te beperken. In deze speciale uitgave krijgt u een overzicht van de geplande projecten.

Plattegrond van projecten in Scheveningen

Voorlopige planning projecten

10 Begin link: Wijkagenda Scheveningen-Dorp, einde link. 2021 – 2025
1 Aanleg infiltratiesysteem Keizerstraat en omgeving oktober 2022 – december 2023
3 Nieuwe visie op toekomst Keizerstraat april 2023 – juni 2025
7 Nieuwe inrichting Stevinstraat – Neptunustraat  september 2023 – mei 2024 
9 Verbouwing Veegpost Scheveningen december 2023 – najaar 2024
4 Nieuwe inrichting Badhuisstraat januari – zomer 2024
2 Vergroeningsprojecten Keizerstraat en omgeving heel 2024
5 Duinstraat-Scheveningseweg: aanleg rotonde zomer 2024 – voorjaar 2025
6 Aansluiting kop Keizerstraat op boulevard begin – juni 2025
8 Herinrichting Keerlus lijn 11 half 2025 – 2025/2026
Opengebroken Stevinstraat

Stevinstraat-Neptunustraat: opnieuw inrichten

In de Stevinstraat en Neptunusstraat komen stenen klinkers. Ook worden de huisaansluitingen op het hoofdriool vervangen.

Begin externe link: Lees meer(Externe link), einde externe link.

Badhuisstraat: nieuwe inrichting en riolering

Er komt meer groen, nieuwe bestrating en ruimte voor voetgangers.

Begin externe link: Lees meer(Externe link), einde externe link.

Duinstraat-Scheveningseweg: aanleg rotonde

De kruising van de Duinstraat, Scheveningseweg en Badhuisstraat wordt een rotonde. Zo wordt het veiliger en kan het verkeer beter doorrijden.

Begin externe link: Lees meer(Externe link), einde externe link.

2 jonge surfers met plank lopen door de Keizerstraat

Nieuwe visie op toekomst Keizerstraat

Een integrale toekomstvisie moet de Keizerstraat nieuwe kansen geven.

Begin link: Lees meer, einde link.

Aansluiting kop Keizerstraat op boulevard

Er is een nieuw ontwerp voor de herinrichting kop Keizerstraat.

Begin link: Lees meer, einde link.

Scheveningen: hoek Vissershavenstraat Hoekerstraat

Veegpost Scheveningen: vernieuwen gebouw

Het werk begint in december 2023. In het najaar van 2024 moet het werk klaar zijn.

Begin link: Lees meer, einde link.

Keerlus tram in Scheveningen

Keerlus (tram 11) Zeeruststraat: opnieuw inrichten

De gemeente en HTM vervangen de keerlus (eindhalte tram 11) door een tailtrack.  

Begin externe link: Lees meer(Externe link), einde externe link.

Keizerstraat en omgeving beschermen tegen klimaatverandering

In de Keizerstraat en omgeving zijn de werkzaamheden om wateroverlast te voorkomen klaar.

Begin link: Lees meer, einde link.

Artist impression van het nieuwe gebouw aan de Badhuisweg.

Nieuwe woningen aan de Badhuisweg

In de Badhuisweg zijn plannen voor een gebouw met 77 appartementen en een ondergrondse parkeergarage.

Begin link: Lees meer, einde link.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070