Keizerstraat en omgeving beschermen tegen klimaatverandering

In de Keizerstraat en omgeving zijn de werkzaamheden voor het infiltratiesysteem om wateroverlast te voorkomen klaar. Ook werden eigenaren van woningen en winkels gestimuleerd om zelf aanpassingen te doen.

In de Keizerstraat en de straten eromheen was bij hevige regenbuien regelmatig wateroverlast. Dit doordat regenwater in de openbare ruimte niet snel kon wegstromen naar het riool. De hevige regenbuien komen door klimaatverandering. Na de ernstige wateroverlast in 2020 en 2021 pakte de gemeente deze overlast in de Keizerstraat en omgeving aan.

De gemeente is samen met bewoners en ondernemers in en rondom de Keizerstraat aan de slag met maatregelen. Dit om de wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Trajecten

Er zijn 2 trajecten die helpen de Keizerstraat en omliggende straten te beschermen tegen wateroverlast bij zware regenval:

Aanleg infiltratiesysteem

De gemeente legde in de Keizerstraat en de straten eromheen een opvang voor regenwater aan. Dit heet een infiltratiesysteem. Het buizensysteem komt naast het riool te liggen. Het regenwater kan dan op een later moment in de grond zakken.

Meer informatie vindt u op Begin externe link: Keizerstraat en omgeving: aanleg infiltratiesysteem(Externe link), einde externe link..

Vergroening

Iedereen kan meedenken over ideeën om op eigen terrein minder regen af te voeren op het riool.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070