Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden? Of bent u iets kwijt? Lees wat u kunt doen.

U bent iets verloren

Opnieuw aanvragen

Bent u een pas of vergunning van de gemeente kwijt? Klik dan op de link hieronder en vraag een nieuwe aan.

Ga naar www.verlorenengevonden.nl

Kijk op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u verloren voorwerpen terugvinden.

Uitzonderingen

In sommige gevallen kunt u een melding doen bij de gemeente. Of u neemt contact op met de organisatie die daarover gaat.

 • Fiets weg? Ga naar het fietsdepot.
 • Iets in een put laten vallen (bijvoorbeeld sleutels)? Neem contact op met de afdeling Stedelijk Beheer door een e-mail te sturen naar rioleringenwaterbeheersing@denhaag.nl.
 • Iets in een ondergrondse container (ORAC) laten vallen? Neem contact op met Haagse Milieu Services (HMS), telefoon: (070) 311 77 99, kies optie 3.
 • Iets verloren in het openbaar vervoer? Neem contact op met de vervoerder.

U heeft iets gevonden

Registreer zelf een gevonden voorwerp. Of vraag aan de gemeente dit te doen.

U doet zelf een melding

Registreer het voorwerp op www.verlorenofgevonden.nl.

De gemeente doet een melding

 • Wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Lever het dan in bij de gemeente. U kunt het voorwerp in een dropbox doen op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. De gemeente leegt deze dropboxen elke maandag bij een gemeentelijk depot.
 • Medewerkers van het depot registreren het voorwerp op www.verlorenofgevonden.nl.
 • Het voorwerp wordt bewaard in het depot.

Uitzonderingen

 • Lever rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten en buitenlandse documenten in bij de gemeente op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.
 • Stuur pasjes naar de organisatie die ze uitgeeft. Vaak staat het adres op het pasje.
 • Neem meteen contact op met de politie als u wapens en/of explosieven vindt.
 • Heeft u een dier gevonden? Dan kunt u daarvan melding doen.