Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren? Lees wat u kunt doen.

Als u iets heeft gevonden of verloren kijkt u op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u gevonden voorwerpen registreren en verloren voorwerpen terugvinden.  

Let op!
Het kan enkele dagen tot een week duren voordat een geregistreerd verloren of gevonden voorwerp op die website te vinden is.

Uitzonderingen

 • Lever rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten en buitenlandse documenten in bij de gemeente op Stadhuis Spui of stadskantoor Leyweg.
  Gevonden Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten van inwoners van Nederlandse gemeenten worden vernietigd en niet meer teruggegeven aan de eigenaar. Gevonden rijbewijzen worden wel bewaard en indien mogelijk teruggegeven aan de eigenaar. Gevonden buitenlandse paspoorten en identiteitskaarten en rijbewijzen van inwoners van Nederlandse gemeenten mogen niet vernietigd worden. Deze moeten naar de ambassade of consulaat van het betreffende land worden gestuurd.
 • Stuur pasjes naar de betreffende instantie. Vaak staat het adres op het pasje.
 • Neem direct contact op met de politie als u wapens en/of explosieven vindt.
 • Iets in een put laten vallen (bijvoorbeeld sleutels)? Doe een melding openbare ruimte.
 • Iets in een ondergrondse container (ORAC) laten vallen? Neem contact op met Haagse Milieu Services (HMS), telefoon: (070) 311 77 99.
 • Iets verloren in het openbaar vervoer? Neem contact op met de vervoerder.

  U heeft iets gevonden

  U kunt een gevonden voorwerp zelf registreren of aan de gemeente vragen dit te doen.

  U doet zelf een melding:

  • Registreer het voorwerp op www.verlorenofgevonden.nl.
  • Uw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert. Bewaar het gevonden voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond.
  • Als de eigenaar het voorwerp vindt op www.verlorenofgevonden.nl dan krijgt hij via die website uw contactgegevens en neemt hij contact met u op.
  • Neemt de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het, na de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar, uw eigendom.

  De gemeente doet een melding:

  • Wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Lever het dan in bij de gemeente. U kunt het voorwerp op Stadhuis Spui of stadskantoor Leyweg in een dropbox doen (een container met gleuf en slot). Deze dropboxen worden 1 keer per week (op maandag) geleegd bij een gemeentelijk depot.
  • Het voorwerp wordt door medewerkers van het depot geregistreerd op www.verlorenofgevonden.nl.
  • Het voorwerp wordt bewaard in het depot.

   U bent iets verloren

   • Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft. U kunt op die website ook melden wat u kwijt bent.
   • Als u uw verloren voorwerp vindt op www.verlorenofgevonden.nl, kunt u van de gemeente de contactgegevens van de vinder krijgen. Of de gemeente laat u weten dat het voorwerp in het depot van de gemeente ligt.
   • Zorg dat u aannemelijk kunt maken dat u de eigenaar bent. Dit kunt u doen met bijvoorbeeld de volgende informatie:
   1. specifieke kenmerken van het voorwerp
   2. plaats en tijdstip van het verlies
   3. een document of voorwerp dat bij uw verloren voorwerp past, zoals het (reserve-)fietssleuteltje van uw fiets, een aankoopbewijs, een registratienummer enzovoort.
   • Neem het bewijs dat u de eigenaar bent en uw geldige identiteitsbewijs mee als u uw voorwerp gaat ophalen.
   • Dit kan bij de vinder zijn of bij de gemeente.