Statushouders

  • Statushouders in Den Haag

    Statushouders zijn vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Op deze pagina leest u wat Den Haag doet om ervoor te zorgen dat statushouders inburgeren en aan woonruimte komen.

  • Meedoen van statushouders

    De gemeente verwacht van statushouders dat zij zelf actief meedoen in de Haagse maatschappij. De gemeente helpt hen daarbij.

  • Hulp aanbieden

    Hulp van vrijwilligers is van harte welkom. U kunt zich aanmelden voor vrijwilligerswerk voor statushouders. Of help op een andere manier.