Integratiebeleid Den Haag

Den Haag is een kleurrijke stad. Bewoners met verschillende culturele achtergronden en overtuigingen leven en werken hier samen. Iedereen moet zich in Den Haag thuis kunnen voelen en er zelf een bestaan kunnen opbouwen.

De gemeente verwacht dat iedere bewoner:

  • zich houdt aan de basisregels van de Nederlandse rechtsstaat.
  • anderen met respect behandelt.

Stad met verschillen

Den Haag is een stad waar meer dan 200 nationaliteiten met elkaar leven, wonen en werken. Meer dan 50 % van de bewoners heeft een migratieachtergrond. De gemeente heeft in de stad te maken met veel verschillende talen, culturen, religies, verblijfsstatussen, genders en sociaaleconomische situaties.

Bouwen aan een verbonden stad

De gemeente wil deze groepen met elkaar blijven verbinden. Daarvoor is het belangrijk dat bewoners respect en aandacht voor elkaars opvattingen hebben. Om dat te bereiken investeert de gemeente in ontmoetingen en is er subsidie om ideeën uit de stad te ondersteunen met geld.

In de verbindingsnota Begin externe link: Bouwen aan een verbonden stad (RIS308172)(Externe link), einde externe link. staan 5 uitgangspunten:

  1. Verbinding en vrijheid zijn wederkerige processen (processen die over en weer gaan)
  2. Ruimte voor eigen identiteit
  3. Vieren van gedeelde waarden
  4. Faciliteren (mogelijk maken) van initiatief
  5. Een stad die nooit af is

Subsidie verbinding en antidiscriminatie aanvragen

Organiseert u activiteiten om discriminatie te voorkomen en tegen te gaan? Of zorgt u voor meer verbinding tussen Hagenaars met verschillende achtergronden? Vraag dan subsidie aan via de Begin link: Subsidieregeling verbinding en antidiscriminatie Den Haag 2021, einde link. .

Contact

Heeft u vragen over het integratiebeleid van de gemeente? Stuur een e-mail naar Begin link: integratie@denhaag.nl, einde link. .

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070