Haags convenant inburgering en taal

Iedereen die in Den Haag inburgert moet goed en passend onderwijs krijgen. Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt met aanbieders van taalonderwijs. Deze afspraken staan in het Haags convenant inburgering en taal. Ook uw onderwijsinstelling kan meedoen.

Het convenant helpt inburgeraars die zelf hun onderwijs moeten inkopen. De inburgeraars krijgen het advies van de gemeente om te kiezen voor 1 van de aanbieders die meedoen met het convenant.

De gemeente helpt asielstatushouders en gezins- en overige migranten bij de inburgering. Dat is vastgelegd in het inburgeringsstelsel (Wi2021). Voor asielstatushouders koopt de gemeente het inburgeringsonderwijs in. Gezins- en overige migranten moeten zelf hun inburgeringsonderwijs inkopen. Dat geldt ook voor inburgeraars die onder oudere Inburgeringswetgeving vallen (de ‘ondertussengroep’).

Wilt u meedoen met het Haags convenant inburgering en taal? Vul hiervoor het aanmeldformulier in:

Na het insturen van her formulier krijgt u binnen 5 werkdagen een reactie.

De gemeente voert een kwaliteitsscan uit. Hoe dat gaat staat in het Haags convenant inburgering en taal. De gemeente nodig u uit voor een gesprek. Daarna besluit na de gemeente of u convenantpartner wordt.

Heeft u nog vragen over het Haags convenant inburgering en taal? Stuur dan een e-mail naar Begin link: convenantinburgering@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070