Regels bij inburgering

Het is belangrijk dat u goed en snel inburgert in Den Haag. Dan kunt u gauw meedoen in deze mooie stad. De gemeente helpt u graag daarbij, maar er gelden ook regels. Die worden hier uitgelegd.

 • U wordt uitgenodigd voor veel verschillende verplichte onderdelen. Het is belangrijk dat u naar die afspraken komt en dat u op tijd bent.
 • Zorg dat u actief deelneemt aan alle verplichte onderdelen van uw inburgeringstraject. Verplichte onderdelen zijn:
  • het brede intakegesprek
  • de leerbaarheidstoets
  • brugklas of introductiebijeenkomsten
  • activiteiten om kennis te maken met de Nederlandse arbeidsmarkt
  • het participatieverklaringstraject
  • voor asielstatushouders: taallessen en activiteiten tijdens de leerroute
 • Houdt u aan de afspraken die u maakt over uw inburgering. Deze afspraken staan in uw Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). De uitwerking van de afspraken in uw PIP schrijft u samen met uw casemanager in uw Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).
 • Geef alle veranderingen in uw situatie op tijd door aan uw casemanager. Bijvoorbeeld als u een kindje verwacht of ziek wordt. Of als u door andere persoonlijke omstandigheden misschien niet verder kunt met inburgeren.
 • Geef ook alle gevraagde informatie die nodig is voor uw inburgeringstraject.
 • U moet uw inburgeringstraject binnen 3 jaar afronden.
 • De gemeente helpt u bij alle onderdelen. En verwacht dat u meewerkt aan deze begeleiding en zich aan de gemaakte afspraken houdt.
 • U mag niet agressief zijn tegen een medewerker van de gemeente. Agressief gedrag is onder andere uitschelden, discrimineren, bedreigen of het gebruiken van lichamelijk geweld.
 • Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan gelden ook de Begin link: regels bij een bijstandsuitkering, einde link. .

Houdt u zich niet aan de bovenstaande afspraken?

Dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. U kunt tijdens het gesprek uitleggen waarom u zich niet aan de regels kunt houden. Samen zoekt u naar een oplossing waardoor dat wel (weer) lukt.

Heeft u geen geldige reden waardoor u zich niet aan de regels houdt? Of komt u niet naar de afspraak? Dan krijgt u een boete. Hoe hoog die boete is hangt af van uw situatie.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070