Aanvragen bijstand met een partner

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen en heeft u een gezamenlijk huishouden? Dan spreekt de gemeente van een partner. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat de gemeente hiermee bedoelt. Ook leest u wat dit betekent voor uw aanvraag.

Welke activiteiten u en uw partner moeten uitvoeren verschilt per leeftijd. Op deze pagina kunt u lezen wat de regels zijn die horen bij de leeftijd van uw partner.

Wat is een partner?

Met een partner wordt bedoeld: iedereen met wie u een gezamenlijk huishouden heeft. Er is sprake van een gezamenlijk huishouden als 2 personen op hetzelfde adres wonen en voor elkaar zorgen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars spullen. Of voor elkaar koken, samen de was doen of boodschappen doen. Het hoeft geen liefdesrelatie te zijn. U kunt dus ook vrienden, broer of zus, grootouder of kleinkind van elkaar zijn. Als er sprake is van een gezamenlijk huishouden, dan beschouwen wij de persoon met wie u dit huishouden voert als uw partner. Er is geen gezamenlijk huishouden als u samenwoont met uw vader, moeder of kind.

Wat zijn de regels?

Voor iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt en ontvangt gelden regels. Deze leest u op de pagina Begin link: Regels bij een bijstandsuitkering, einde link. . Daarnaast kan het zijn dat er nog extra regels zijn vanwege uw leeftijd of de leeftijd van uw partner.

Partner: 18 jaar en ouder

  • Uw partner hoeft niet apart een aanvraag te doen.
  • Uw partner wordt gebeld door een medewerker om afspraken te maken.

Lees meer op de pagina Begin link: Aanvragen bijstand 18 jaar en ouder., einde link.

Bijstand aanvragen

Heeft u de pagina voor uw eigen leeftijd en deze pagina gelezen? Dan kunt u Begin link: bijstand aanvragen, einde link. .

Let er bij het invullen op dat u alle velden goed en volledig invult.

DigiD nodig

U heeft een DigiD nodig voor uw aanvraag bijstand.

Contact

Heeft u vragen of problemen met inloggen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. . Het telefoonnummer is (070) 353 75 00, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070