Giften en een bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan mag u elk jaar een maximaal bedrag aan giften ontvangen. Een gift is iets dat u gratis krijgt: geld of bijvoorbeeld boodschappen (in natura).

Krijgt u meer giften dan per jaar mag? Dan trekt de gemeente die giften af van uw uitkering.

Hoeveel giften mag u krijgen?

  • Bent u alleenstaand? Dan mag u maximaal € 1.800 per jaar aan giften krijgen.
  • Bent u getrouwd of woont u samen? Dan mag u maximaal € 3.600 per jaar aan giften krijgen.

Krijgt u meer giften dan mag? Voorkom dat u een boete krijgt. Geef binnen 2 weken te veel ontvangen giften door via de pagina Begin link: wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven, einde link. .

Giften doorgeven

Welke giften ook doorgeven

De volgende giften geeft u binnen 2 weken door:

  • giften van vrienden en familie om betaalachterstanden te betalen van huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra en gas
  • giften zoals een koelkast of scootmobiel, waardoor u geen Begin link: Wmo-voorziening, einde link.  aanvraagt

U geeft deze giften door via de pagina Begin link: wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven, einde link. .

Welke giften niet doorgeven

  • giften in natura van goede doelen (zoals de Voedselbank, Weggeefwinkels)
  • giften van sociale fondsen en hulporganisaties om niet betaalde energie- en waterrekeningen te betalen
Weet u niet zeker welke giften u moet doorgeven? Neem contact op met de Begin link: klantenservice SZW, einde link. . Zo voorkomt u misverstanden en mogelijke boetes.

Controle op giften

De gemeente kan uw giften controleren door bankafschriften op te vragen. Heeft u een gift niet opgegeven? Dan kan het gaan om fraude. Als het om fraude gaat, moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen, plus een boete.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070