Inschrijven in de BRP voor internationale studenten

Internationale studenten die langer dan 4 maanden in Den Haag gaan wonen, moeten zich verplicht laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Zij krijgen dan een burgerservicenummer (BSN).

De gemeente organiseert hiervoor een centrale inschrijfdag. Tijdens deze inschrijfdag kunnen de internationale studenten zich laten inschrijven in de BRP. Zij hoeven hiervoor dus niet apart een afspraak te maken bij de gemeente.

De centrale inschrijfdagen voor het studiejaar 2022-2023 zijn op zaterdag 10 september 2022 en donderdag 29 september 2022 in het stadhuis (Spui 70).

Deelnemende hogescholen

De centrale inschrijfdag is alleen voor studenten van hogescholen die meedoen aan de centrale inschrijfdagen. Dit zijn:

donderdag 8 september 2022

 • De Haagse Hogeschool/The Hague University (Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag)

zaterdag 10 september 2022

 • Hotelschool Den Haag
 • Universiteit Leiden/Campus Den Haag
 • Institute of social studies (Erasmus Universiteit)
 • Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)
 • Koninklijk Conservatorium

  donderdag 22 september 2022

  • The Hague Pathway college (Haage Hogeschool)

  Juiste documenten mee

  Om uw inschrijving op de hogeschool te kunnen doen, is het belangrijk dat u de juiste documenten bij u heeft:

  • Een volledig ingevuld inschrijfformulier van de gemeente. De hogeschool geeft dit formulier voor de inschrijfdagen aan de studenten.
  • Een paspoort of identiteitskaart, om zich te legitimeren.
  • Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart (voor- en achterkant), voor in het dossier.
  • Een bewijs van het adres. Dat kan een huurcontract zijn waarin duidelijk het adres vermeld staat (inclusief huisnummer en eventueel kamernummer). Of schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die toestemming geeft).
  • Voor studenten die een verblijfsvergunning moeten aanvragen: een kopie van de ontvangstbevestiging die de hogeschool van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft gekregen. De hogeschool geeft dit document aan de student.

  Burgerservicenummer

  Ongeveer 2 weken na de inschrijving in de BRP krijgen de studenten een Burgerservicenummer (BSN). Dat nummer is nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te openen of een ziektekostenverzekering af te sluiten.

  Verhuizen en uitschrijven

  Verhuist u na uw registratie naar een ander adres in Den Haag? Geef uw verhuizing door.

  Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Schrijf u uit bij de gemeente.

  Vragen

  Heeft u vragen over wonen, studeren of werken in Den Haag voor internationale studenten? Neem dan contact op met het The Hague International Centre (THIC).

  Gepubliceerd: 5 juli 2016Laatste wijziging: 5 augustus 2022