Inschrijven in de BRP voor internationale studenten

Studenten uit het buitenland die langer dan 4 maanden in Den Haag gaan wonen, moeten zich verplicht laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

De gemeente organiseert hiervoor een centrale inschrijfdag. Tijdens deze inschrijfdag kunnen de internationale studenten zich laten inschrijven in de BRP. Zij hoeven hiervoor dus niet apart een afspraak te maken bij de gemeente.

De centrale inschrijfdag voor het studiejaar 2021-2022 is op zaterdag 11 september 2021 op het stadhuis, Spui 70.

Deelnemende hogescholen

De centrale inschrijfdag is alleen voor studenten van hogescholen die meedoen aan de centrale inschrijfdagen. Dit zijn:

zaterdag 11 september 2021

 • De Haagse Hogeschool/The Hague University
 • International Institute of Social Studies (ISS)
 • Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten/Royal Academy of Art The Hague
 • Koninklijk Conservatorium/Royal Conservatoire The Hague
 • Hotelschool Den Haag/Hotelschool The Hague
 • Universiteit Leiden/Campus Den Haag

   Alle internationale studenten horen van de hogeschool en de universiteit waar en wanneer zij precies langs kunnen komen.

   Juiste documenten mee

   Om de inschrijving op de hogeschool te kunnen doen, is het belangrijk dat de studenten de juiste documenten bij zich hebben:

   • Een volledig ingevuld inschrijfformulier van de gemeente. De hogeschool geeft dit formulier voor de inschrijfdagen aan de studenten.
   • Een paspoort of identiteitskaart, om zich te legitimeren.
   • Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart (voor- en achterkant), voor in het dossier.
   • Een bewijs van het adres. Dat kan een huurcontract zijn waarin duidelijk het adres vermeld staat (inclusief huisnummer en eventueel kamernummer). Of schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs van degene die toestemming geeft).
   • Voor studenten die een verblijfsvergunning moeten aanvragen: een kopie van de ontvangstbevestiging die de hogeschool van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft gekregen. De hogeschool geeft dit document aan de student.

   Burgerservicenummer

   Ongeveer 2 weken na de inschrijving in de BRP krijgen de studenten een Burgerservicenummer (BSN). Dat nummer is nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te openen of een ziektekostenverzekering af te sluiten.

   Gepubliceerd: 5 juli 2016Laatste wijziging: 17 augustus 2021