Oekraïne: veelgestelde vragen

Den Haag biedt vluchtelingen uit Oekraïne eerste opvang en onderdak. Op deze pagina houdt de gemeente u op de hoogte van de situatie van de vluchtelingen uit Oekraïne. En wat dit voor Hagenaars betekent.

Lees ook de Begin link: antwoorden op veelgestelde vragen van Oekraïense vluchtelingen, einde link. .

Ontvangst en noodopvang

Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Meer dan 2 miljoen Oekraïners zijn nu op de vlucht. Het beleid van de landelijke overheid is er altijd op gericht om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio. Nu is Europa de regio.

Adres aanmeldpunt:

Heeft u vragen over het aanmelden of de opvang? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer (070) 353 80 24 (+3170 3538024 uit het buitenland). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Op de Begin externe link: website van UNHCR(Externe link), einde externe link. staat een actueel overzicht van het aantal vluchtelingen uit Oekraïne.

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers die wachten op hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. Daarom zijn er in veel gemeenten opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Alleen als Oekraïners asiel aanvragen, komen zij in asielzoekerscentra terecht.

Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.

De regering heeft met de 25 veiligheidsregio’s van Nederland afspraken gemaakt over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Elke veiligheidsregio moet zorgen voor 2.000 opvangplekken.

Ik wil vluchtelingen helpen

Kijk hiervoor op de Begin externe link: website van Vluchtelingenwerk(Externe link), einde externe link. en van Begin externe link: Den Haag Doet(Externe link), einde externe link.. En u kunt natuurlijk geld doneren.

Het bieden van onderdak is vaak voor het gasthuishouden én voor de gast een bijzondere ervaring. U leert beiden over elkaars achtergronden, culturen en geschiedenis. Tegelijkertijd is het een grote verantwoordelijkheid om een tijdelijk thuis te bieden aan deze mensen. Het is daarom belangrijk dat u zich goed informeert voordat u iemand in huis neemt.

 • Lees in de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners:
 • Lees meer informatie op de Begin externe link: website van Vluchtelingenwerk(Externe link), einde externe link. vindt u meer informatie over onderdak beiden aan vluchtelingen.
 • U kunt zich ook aanmelden via Begin externe link: Takecarebnb(Externe link), einde externe link.. Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.
 • Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren of heeft u andere woonruimte beschikbaar? Lees dan meer informatie op de Begin externe link: website van Vluchtelingenwerk(Externe link), einde externe link..

  U kunt zich ook aanmelden via Begin externe link: Takecarebnb(Externe link), einde externe link., de organisatie die bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Takecarebnb geeft ook Begin externe link: tips voor de veilige opvang van vluchtelingen thuis(Externe link), einde externe link.. U ontvangt geen vergoeding voor de opvang voor Oekraïense vluchtelingen. De logeerregeling waarbij u een vergoeding ontvangt voor de opvang van asielstatushouders bij u thuis is bij Oekraïense vluchtelingen niet van toepassing.

  Begin externe link: Gastgezin voor een Vluchteling(Externe link), einde externe link. is een particulier initiatief voor de opvang van Oekraïners.

  Oekraïners kunnen zonder visum 90 dagen reizen door de Europese Unie. Zij kunnen dus ook legaal naar Nederland reizen als zij over een Begin externe link: biometrisch paspoort(Externe link), einde externe link. beschikken. Reizen naar Nederland en hulp daarbij is niet strafbaar.

  Of Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen is hun eigen keuze. Persoonlijke omstandigheden, zoals familie elders in Europa, kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De gemeente kan hier geen advies in geven. Kijk voor meer informatie op de Begin externe link: website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst(Externe link), einde externe link..

  Als u particuliere opvang aan Oekraïense vluchtelingen biedt, dan is de kostendelersnorm niet van toepassing (de kostendelersnorm betekent dat als u samenwoont met meer volwassenen, de gemeente uw uitkering daarop aanpast). Wel is het belangrijk dat, als u een bijstandsuitkering ontvangt, u aan de gemeente doorgeeft dat u een vluchteling opvangt. Dit kan via het Begin link: wijzigingsformulier, einde link. .

  Gastgezinnen die Oekraïners in huis nemen, betalen zelf de extra kosten. De vluchteling kan leefgeld aanvragen via de gemeente. Het is aan de vluchteling of ze dit leefgeld gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het huishouden. Spreekt u een onkostenvergoeding of huur af met uw gast? Meld dit dan ook bij de gemeente.

  Het is belangrijk dat vluchtelingen zich Begin link: inschrijven in Den Haag, einde link. . Inschrijving op het woonadres kan gevolgen hebben voor gemeentelijke belastingen. Er wonen dan meer mensen op 1 adres. U kunt daarom ook inschrijven op uw adres als een tijdelijk Begin link: briefadres, einde link. . Een briefadres is een tijdelijke oplossing als er geen vast woonadres is.

  Kunt u een gezin met een huisdier tijdelijk onderdak bieden als gastgezin? Of heeft u bijvoorbeeld diervoer, vervoersmanden of andere zaken over? Neem contact op met Hulp voor dieren uit Oekraine via: telefoonnummer 088 – 811 33 33 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail Begin link: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl, einde link. . Of kijk op de website Begin externe link: Hulp voor dieren uit Oekraïne(Externe link), einde externe link..

  Vluchtelingen zijn voor schade die is toegebracht aan anderen meeverzekerd via uw aansprakelijkheidspolis. Schade toegebracht aan uw eigen eigendommen kunt u indienen bij uw eigen woonhuis- en/of inboedelverzekering. Als er schade is, heeft dit geen financiële gevolgen voor uw premie.

  Als uw aansprakelijkheidsverzekering, woonhuis- en/of inboedelverzekering geen of onvoldoende dekking biedt, dan kunt u een beroep doen op de Vrijwilligersverzekering van de gemeente. Als de schade niet of niet volledig wordt vergoed, kunt u dit melden via Begin link: RM@denhaag.nl, einde link. . Stuur dan een kopie van de brief van uw verzekeraar mee.

  Cliëntondersteuners kunnen u helpen met het verwerken van gevoelens en emoties. Zij bieden gratis en vertrouwelijk een luisterend oor. U kunt hiervoor naar het Begin link: Servicepunt XL, einde link. bij u in de buurt of bellen naar (070) 205 22 22.

  Contact

  Voor vragen over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in regio Den Haag kunt u contact opnemen via: telefoonnummer (070) 353 80 24, op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

  Heeft u een algemene vraag over de opvang van vluchtelingen? Lees meer informatie op Begin link: www.denhaag.nl/vluchtelingen, einde link. .

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070