Briefadres aanvragen

Heeft u geen woonadres en wilt u wel post ontvangen? Dan kunt u bij de gemeente aanvragen dat u uw post tijdelijk ontvangt op het adres van een vriend, kennis of familielid. Dat heet een briefadres aanvragen. Bent u dakloos en kan niemand uw post ontvangen? Vraag dan een briefadres aan bij het Daklozenloket.

De gemeente moet mensen inschrijven op het adres waar zij (meestal) overnachten. Als u geen vast woonadres in Den Haag of een andere gemeente in Nederland heeft, kunt u zich tijdelijk inschrijven op een briefadres. U moet dit aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Zo kunt u belangrijke post van de overheid en andere instanties toch krijgen. Bij de aanvraag van een briefadres controleert de gemeente of u geen woonadres heeft.

Voor wie?

Een briefadres is een tijdelijke oplossing voor mensen die een periode geen vast woonadres hebben. Bijvoorbeeld als u dak- of thuisloos bent, in een zorginstelling verblijft of door een scheiding niet in uw eigen huis kunt wonen.

Voorwaarden

 • Wilt u uw post tijdelijk ontvangen op het adres van een vriend, kennis of familielid? Dan moet die persoon ervoor zorgen dat u uw post ook echt krijgt.

 • U kunt maar op 1 adres in Nederland ingeschreven staan. Dit is een woonadres of een briefadres.
 • Het adres dat u opgeeft bij de aanvraag is een woonhuis. Het adres kan geen bedrijf of postbusnummer zijn.
 • Een briefadres geldt meestal voor een korte periode.
 • De toestemminggever (hoofdbewoner of eigenaar van het adres) moet in Den Haag op het briefadres ingeschreven staan.

  Lees meer over de voorwaarden in de bestuurlijke stukken:

  Nodig bij de aanvraag

  Een geldig legitimatiebewijs

     Aanvragen

     Komt u voor het eerst naar Nederland of bent u uitgeschreven en wilt u zich weer inschrijven? Dan geldt deze procedure niet. Neem contact op met de gemeente.

     1. Briefadres aanvragen bij de gemeente

     • Bij de afspraak krijgt u een aanvraagformulier briefadres en een toestemmingsverklaring.
     • Nadat u en de toestemmingsgever het aanvraagformulier en de toestemmingsverklaring hebben ingevuld en ondertekend, maakt u opnieuw een afspraak bij de balie van Publiekszaken. U neemt het aanvraagformulier en de toestemmingsverklaring mee naar de afspraak en vraagt dan een briefadres aan.

     Afspraak maken

     • De baliemedewerker controleert of de formulieren volledig zijn ingevuld en stuurt de aanvraag door naar de medewerker die controleert of u in aanmerking komt voor een briefadres.

     2. Briefadres aanvragen bij Daklozenloket

     Bent u dakloos en kunt u uw post niet ontvangen op het adres van een vriend, kennis of familielid? Vraag dan een briefadres aan bij het Daklozenloket. Dat kan telefonisch of tijdens een inloopspreekuur aan de Binckhorstlaan 119-1.

     Hoelang duurt het?

     Dat verschilt per situatie. Als er onderzoek nodig is kan het maximaal 4 weken duren.

     Kosten

     Gratis.

      Briefadres opzeggen

      Heeft u (weer) een woonadres, dan moet u uw briefadres opzeggen. Geef uw nieuwe woonadres in Nederland of in het buitenland dan door aan de gemeente.

      Informatie voor hoofdbewoner

      • Twijfelt u als hoofdbewoner of u toestemming wilt geven voor het opgeven van uw adres als briefadres? Bijvoorbeeld omdat u niet weet wat de gevolgen zijn voor uitkering, huurtoeslag of belastingen. Dan kunt u het beste advies vragen bij de betreffende instantie voordat u toestemming geeft. 
      • U kunt een toestemming ook altijd weer intrekken. Kijk hiervoor ook op de pagina Adresonderzoek aanvragen.

      Zie ook