Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld. Dat is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten en kleding kunt betalen. Lees hier of u recht heeft op leefgeld en hoe u dit aanvraagt.

Nieuwe regels voor leefgeld en opvang: wat betekent het voor u?

Per 1 oktober 2023 zijn er nieuwe regels over leefgeld en opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland.

 • Het bedrag van het leefgeld voor eten, kleding en de toelage bij een gastgezin zijn veranderd.

Leefgeld per persoon per maand Grootte gezin Kleedgeld en persoonlijke uitgaven Eetgeld Toelage particulierenopvang
Alle leeftijden zonder gezin € 60,71 € 242,48 € 80,91
18 jaar of ouder  2 personen € 60,71 € 242,48 € 80,91
18 jaar of ouder  3 personen € 60,71 € 193,98 € 80,91
18 jaar of ouder  4 personen € 60,71 € 169,74 € 80,91
jonger dan 18 jaar  2 personen € 60,71 € 200,65 € 80,91
jonger dan 18 jaar  3 personen € 60,71 € 160,64 € 80,91
jonger dan 18 jaar  4 personen € 60,71 € 140,34 € 80,91

De toelage voor de particuliere opvang is lager geworden, omdat volgens het NIBUD de kosten voor gas, water en stroom zijn gedaald.

Geen leefgeld bij werk of uitkering

Als u uitkering ontvangt, wordt het leefgeld van het hele gezin gestopt. Ook als u 18 of ouder bent en u gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. 

Vragen over de leefgeldregeling

 • U bent gevlucht uit Oekraïne. 
 • U verblijft op dit moment in Den Haag bij een gastgezin, heeft een eigen woon- en slaapplek, of in een locatie van de gemeente voor langdurige opvang. 
 • U bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Lees meer over Begin link: inschrijven bij de gemeente voor Oekraïners, einde link. .
 • U heeft een identiteitsbewijs.
Verblijft u in de eerste opvang van de gemeente? Dan kunt u meestal nog geen leefgeld aanvragen. Dat is pas mogelijk als u bent verhuisd naar een locatie voor langdurige opvang. Tot die tijd ontvangt u in uw opvanglocatie eten, drinken en verzorgingsartikelen.

Bent u een minderjarige vluchteling (tot 18 jaar) die zonder ouder(s) is gevlucht? Dan heeft u recht op leefgeld. U moet wel zijn aangemeld bij stichting Nidos. Dit doet de gemeente voor u. U kunt zich ook zelf aanmelden. Bel hiervoor naar 088 – 501 18 85 of stuur een e-mail naar Begin link: oekraine@nidos.nl, einde link. .

Minderjarige vluchtelingen

 • Nidos vraagt voogdij aan bij de rechtbank.
 • Nidos zorgt voor praktische zaken en een veilige woonplek als u die niet heeft.
 • Totdat de voogdij is toegekend, krijgt u van de gemeente leefgeld.
 • Als de voogdij aan stichting Nidos is toegekend, dan begeleidt Nidos u verder. Vanaf dan krijgt u van Nidos leefgeld (vanaf de 1e van de volgende maand). Lees meer informatie op de Begin externe link: website van stichting Nidos(Externe link), einde externe link..

Let op: u krijgt geen leefgeld als u 18 jaar of ouder bent en al werk heeft. Als u werkt wordt het leefgeld van uw hele gezin stopgezet.

U en uw gezinsleden met wie u samenwoont hebben geen recht meer op leefgeld als u:

 • Betaald werk gaat doen of recht heeft op een uitkering van de werkloosheidswet (WW) 
 • Een eigen huis huurt of heeft gekocht
 • Niet in het bezit bent van de juiste verblijfstitel

U moet wijzigingen in uw situatie doorgeven aan de gemeente. U kunt dit aan de telefoon doorgeven via (070) 353 80 24. Als u geen recht heeft op leefgeld stopt het leefgeld vanaf de eerste van de volgende maand.

Als u een wijziging niet laat weten, ontvangt u leefgeld waar u geen recht op heeft. De gemeente kan dan het te veel ontvangen leefgeld terug vragen.

Stopt uw leefgeld omdat u werkt? Maar is het bedrag dat u krijgt uit werk lager dan het bedrag dat u en uw gezinsleden anders zouden ontvangen aan leefgeld? Neem dan contact op met (070) 353 80 24.

1. Ik ben ingeschreven bij de gemeente

Als u bent ingeschreven in Den Haag kunt u leefgeld aanvragen in het stadhuis, Spui 70 in Den Haag. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem voor uw aanvraag de volgende documenten mee:

2. Ik ben nog niet ingeschreven bij de gemeente

U kunt pas leefgeld aanvragen als u bent ingeschreven als inwoner van Den Haag, of als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt.

 • Maak een afspraak voor de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) via telefoonnummer (070) 353 80 24. 
 • Tijdens het telefoongesprek kunt u aangeven dat u ook leefgeld wilt.
 • Neem naar uw afspraak voor het aanvragen van leefgeld de volgende documenten mee:
 • De afspraken zijn in het stadhuis, Spui 70 in Den Haag

Voor minderjarige alleenstaande vluchtelingen: Ik woon bij een gastgezin

Stichting Nidos controleert eerst of u op een veilige plek verblijft. Als Nidos de plek waar u woont niet veilig vindt, dan zoekt de gemeente een andere opvangplek voor u. Vindt Nidos dat de plek waar u woont veilig is, dan kan het gastgezin leefgeld voor u aanvragen. Het gastgezin krijgt dan van de gemeente een besluit op de aanvraag via e-mail.

Nodig bij uw aanvraag

Voor de aanvraag van leefgeld zijn de volgende documenten nodig:

 • BRP-registratie (BSN)
 • Geldige legitimatie van het gastgezin waar u verblijft
 • De e-mail met het positieve besluit van stichting Nidos (in het geval bij verblijf bij een gastgezin)

Kijk voor meer informatie op de Begin externe link: website van stichting Nidos(Externe link), einde externe link..

Nee. Na uw aanvraag bekijkt de gemeente of u recht heeft op leefgeld. U krijgt na ongeveer 5 dagen via e-mail bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

In de onderstaande tabel ziet u welke vergoeding u krijgt in uw situatie.

Woont u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan kan de gemeente ervoor kiezen om maaltijden voor u te verzorgen. U krijgt dan geen geld voor eten.

Volwassenen en kinderen krijgen elke maand leefgeld. Het leefgeld bestaat uit:

 • kleedgeld
 • eetgeld
  Vluchtelingen krijgen alleen geld voor eten als ze geen maaltijden krijgen in een opvanglocatie van de gemeente. Kleine gezinnen krijgen per persoon meer eetgeld dan grote gezinnen.
 • extra bedrag (toelage)
  Vluchtelingen krijgen alleen een toelage als ze bij een gastgezin wonen. Dit bedrag komt bovenop het geld voor eten en het geld voor kleding. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Of om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Maar dit is niet verplicht. Vanaf 1 oktober 2023 is de extra toelage € 80,91 omdat de gemiddelde maandelijkse kosten voor gas, water en elektra zijn gedaald volgens het Nibud, een onafhankelijk centrum dat consumenten voorlicht over geldzaken.

Geen leefgeld bij werk of uitkering

Als een vluchteling van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Werken levert meer op. Wie 3 dagen per week werkt tegen het minimumloon, verdient meer dan het leefgeld.

Bedragen leefgeld vanaf 1 oktober 2023

In de tabel hieronder leest u de bedragen voor kleedgeld, eetgeld en de extra toelage. De hoogte van de bedragen hangt af van de leeftijd van de vluchteling en van de grootte van het gezin.

Leeftijd vluchteling Grootte gezin Kleedgeld Eetgeld Toelage particuliere opvang
alle leeftijden zonder gezin € 60,71 € 242,48 € 80,91
18 jaar of ouder 2 personen € 60,71 € 242,48 € 80,91
18 jaar of ouder 3 personen € 60,71 € 193,98 € 80,91
18 jaar of ouder 4 personen € 60,71 € 169,74 € 80,91
jonger dan 18 jaar 2 personen € 60,71 € 200,65 € 80,91
jonger dan 18 jaar 3 personen € 60,71 € 160,64 € 80,91
jonger dan 18 jaar 4 personen € 60,71 € 140,34 € 80,91

De toelage voor de particuliere opvang is lager geworden, omdat volgens het NIBUD de kosten voor gas, water en stroom zijn gedaald.

Het leefgeld wordt overgemaakt naar uw eigen Nederlandse bankrekening. Neem uw bankpas mee naar het aanvraaggesprek. Is uw aanvraag goedgekeurd, dan maakt de gemeente het leefgeld over naar uw rekening.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na aankomst in Nederland bij banken en andere betaaldienstverleners snel een betaalrekening openen. Bij iedere betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om via internetbankieren of met een mobiele app te betalen en bankieren. Kijk voor meer informatie op Begin externe link: Oekraïne – Betaalvereniging Nederland(Externe link), einde externe link.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw recht op leefgeld. Geef daarom wijzigingen op tijd door. Als u wijzigingen niet (op tijd) doorgeeft, kan het gebeuren dat het teveel ontvangen leefgeld wordt teruggevraagd. U meldt de wijzigingen bij de gemeente via de Oekraïne-telefoonlijn (070) 353 80 24.

Denk aan de volgende situaties waarin u aan de gemeente een wijziging moet doorgeven:

 • U gaat betaald werk doen. Als u gaat werken, stopt het leefgeld voor u en uw gezinsleden vanaf de volgende maand.
 • U gaat ergens anders wonen. De gemeente wil graag met u in contact blijven. De hoogte van het leefgeld hangt af van uw woonsituatie, daarom wil de gemeente graag uw nieuwe adres.
 • U heeft een bankrekening (geopend) bij een Nederlandse bank. De gemeente heeft een kopie van uw bankpas nodig. Daarop staan het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder (Als die gegevens afwijken, kan de gemeente de betaling niet doen). Daarna krijgt u de betaling op uw eigen rekening.

Nee, u hoeft leefgeld mee te nemen in de belastingaangifte omdat het niet meetelt als inkomen. U ontvangt dus ook geen jaaropgave van uw ontvangen leefgeld.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070