Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. De omgevingsvergunning vervangt de bouwvergunning, monumentenvergunning en kapvergunning.

Waarvoor aanvragen?

U moet op grond van de Wabo een omgevingsvergunning aanvragen voor onder andere:

 • bouwen (zoals het plaatsen van een dakopbouw/dakkapel of het maken van een dakterras)
 • bouwkundig splitsen (het verbouwen van een woonruimte tot 2 of meer woonruimten)
 • ontheffing van het bestemmingsplan (als uw bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan van de gemeente). Hiervoor heeft u de omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'
 • bomen kappen
 • monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
 • brandveilig gebruik van een gebouw dat dagverblijf of onderdak biedt aan personen maar geen woning of woongebouw is
 • het oprichten of veranderen van een inrichting (milieu). Bijvoorbeeld starten van een bedrijf, wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, bedrijfspand of terrein, plaatsen van een gas- of olietank
 • uitrit aanleggen of bestaande uitrit veranderen
 • reclame plaatsen
 • slopen in beschermd stadsgezicht
 • aanleggen van werken die geen bouwwerk zijn. Zoals het aanleggen van een fietspad in een beschermd natuurgebied

Wel of geen vergunning nodig?

Doe in het Omgevingsloket Online (OLO) een vergunningcheck en kijk of u een vergunning nodig heeft.

U vindt in het OLO bijvoorbeeld:

 • voorwaarden voor afmetingen van een dakkapel of aanbouw
 • voorwaarden voor de omtrek van een boom of de grootte van de tuin waarin de boom staat.
In de vergunningcheck van het OLO is archeologie nog niet opgenomen.

Vergunningscheck doen in het OLO

Voor kleine bouwwerken is niet altijd een vergunning nodig. Lees meer over vergunningsvrij bouwen.

Kosten

Voor een aantal omgevingsvergunningen moet u leges betalen. U vindt de leges in de legesverordening omgevingsvergunning van de gemeente Den Haag. Als uw aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling gesteld, dan ontvangt u een deel van de betaalde leges terug. In de legesverordening leest u hier meer over.

Bereken uw leges voor bouwen

Voor een vergunning brengt de gemeente kosten in rekening. Die kosten heten leges. Heeft u een vergunning nodig dan kunt u de leges berekenen voor uw (ver)bouwplannen.

Korting op de bouwleges

Heeft u plannen om duurzaam te bouwen of verbouwen? Dan kunt u in aanmerking komen voor korting op de bouwleges.

Hoe lang duurt het?

 • Voor reguliere aanvragen geldt een termijn van 8 weken. De gemeente mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Als de gemeente de termijn laat verlopen dan is de vergunning automatisch ‘van rechtswege’ verleend.
 • Voor een aantal kleine verbouwingen kunt u binnen enkele weken een vergunning krijgen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, dakkapellen en dakramen. Kijk hiervoor bij Snel vergunningen voor kleine bouwwerken.
 • Voor een uitgebreide aanvraag geldt een termijn van 26 weken. Deze termijn geldt bijvoorbeeld bij een aanvraag voor het oprichten of veranderen van een inrichting (vergunning ‘milieu’), werkzaamheden aan een rijksmonument (soms), aanpassing van een bestemmingsplan of bij brandveiligheid. De termijn mag altijd 1 keer met maximaal 6 weken worden verlengd.
 • U krijgt een brief waarin staat hoelang de procedure gaat duren.

Aanvragen

Het aanvraagformulier staat in het Omgevingsloket Online (OLO). Vaak kunt u de omgevingsvergunning in 1 keer voor verschillende activiteiten aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl. Bedrijven gebruiken eHerkenning 2 (EH2, zie: www.infomil.nl/eherkenning).

In het OLO staat ook welke bijlagen u mee moet sturen.

Omgevingsvergunning aanvragen in het OLO

Nodig bij aanvragen Bekijk de video 'Wanneer vraagt u een Omgevingsvergunning aan bij verbouwen' op het YouTube-kanaal van de gemeente

Voortgang volgen op MijnDenHaag

Inwoners kunnen de voortgang van hun aanvraag volgen op MijnDenHaag:

 • Log in met uw DigiD (inwoners van Den Haag).
 • Eenmaal ingelogd klikt u op het tabblad 'Mijn Aanvragen' boven in het menu. U ziet dan in welke stap uw aanvraag zich bevindt.
 • Wilt u meer weten over de status van de vergunning? Klik dan op het zaaknummer.

Haalbaarheid vergunningaanvraag

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw vergunningaanvraag? Dan kunt u vooraf een beginseluitspraak omgevingsvergunning overwegen.

Stappenplan

De gemeente volgt een aantal stappen nadat u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Lees hierover meer op de pagina Stappenplan na aanvraag omgevingsvergunning.

Houd uw buren op de hoogte

Het is belangrijk om een goede verstandhouding met uw buren te houden als u gaat verbouwen. Voor initiatiefnemers van bouwplannen en belanghebbenden zoals omwonenden, zijn er verschillende manieren om elkaar te informeren of informatie op te zoeken over de bouwwerkzaamheden.