Omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen, gebruik van een pand wijzigen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Waarvoor aanvragen?

U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor onder andere:

 • bouwen (voor onder andere het plaatsen van een uithangbord, dakopbouw, dakkapel, dakterras of het splitsen van een zelfstandige woonruimte tot meerdere zelfstandige woonruimten)
 • handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (voor onder andere het (ver-)bouwen van een gebouw of het wijzigen van een gebruik dat afwijkt van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan van de gemeente)
 • handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten (voor het veranderen van een gemeentelijk of Rijksmonument)
 • brandveilig gebruik (voor onder andere het aanbieden van nachtverblijf of opvang aan kinderen of minder redzame personen)
 • reclame (voor het plaatsen van stickerreclame of uithangborden aan of op een gevel)
 • slopen (voor het slopen van een monument of een gebouw in een beschermd stadsgezicht)
 • werk of werkzaamheden uitvoeren, geen gebouw zijnde (voor het aanleggen of veranderen van fietspaden, bestrating of een beschermd natuurgebied en in sommige gevallen het schilderen van gevels)
  Heeft u 1 of meer van de (ver)bouwplannen die hierboven staan en heeft u hier vragen over? Kom dan naar het gratis spreekuur van de projectinspecteur van de afdeling Vergunningen en Toezicht. Maak een afspraak via telefoonnummer 14070. Bent u een ondernemer? Kom dan langs bij het vergunningenloket Ondernemershuis.
  • bomen kappen
  • het oprichten of veranderen van een inrichting (milieu). Bijvoorbeeld starten van een bedrijf, wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, bedrijfspand of terrein, plaatsen van een gas- of olietank
  • uitrit aanleggen of bestaande uitrit veranderen.

   Wel of geen vergunning nodig?

   Doe in het Omgevingsloket Online (OLO) een vergunningcheck en kijk of u een vergunning nodig heeft.

   U vindt in het OLO bijvoorbeeld:

   • voorwaarden voor afmetingen van een dakkapel of aanbouw
   • voorwaarden voor de omtrek van een boom of de grootte van de tuin waarin de boom staat.
   In de vergunningcheck van het OLO is archeologie nog niet opgenomen.

   Vergunningscheck doen in het OLO

   Voor kleine bouwwerken is niet altijd een vergunning nodig. Lees meer over vergunningsvrij bouwen.

   Kosten

   Voor een aantal omgevingsvergunningen moet u leges betalen. U vindt de leges in de legesverordening omgevingsvergunning van de gemeente Den Haag. Als uw aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling gesteld, dan ontvangt u een deel van de betaalde leges terug. In de legesverordening leest u hier meer over.

   In sommige gevallen kunt u een deel van de leges die u heeft betaald voor een omgevingsvergunning terugvragen.

   Bereken uw leges voor bouwen

   Voor een vergunning brengt de gemeente kosten in rekening. Die kosten heten leges. Heeft u een vergunning nodig dan kunt u de leges berekenen voor uw (ver)bouwplannen.

   Korting op de bouwleges

   Heeft u plannen om duurzaam te bouwen of verbouwen? Dan kunt u in aanmerking komen voor korting op de bouwleges.

   Hoe lang duurt het?

   • Voor reguliere aanvragen geldt een termijn van 8 weken. De gemeente mag de termijn altijd 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. Als de gemeente de termijn laat verlopen dan is de vergunning automatisch ‘van rechtswege’ verleend.
   • Voor een aantal kleine verbouwingen kunt u binnen enkele weken een vergunning krijgen. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een aan- of uitbouw, dakkapellen en dakramen. Kijk hiervoor bij Snel vergunningen voor kleine bouwwerken.
   • Voor een uitgebreide aanvraag geldt een termijn van 26 weken. Deze termijn geldt bijvoorbeeld bij een aanvraag voor het oprichten of veranderen van een inrichting (vergunning ‘milieu’), werkzaamheden aan een rijksmonument (soms), aanpassing van een bestemmingsplan of bij brandveiligheid. De termijn mag altijd 1 keer met maximaal 6 weken worden verlengd.
   • U krijgt een brief waarin staat hoelang de procedure gaat duren.

   Aanvragen

   Het aanvraagformulier staat in het Omgevingsloket Online (OLO). Vaak kunt u de omgevingsvergunning in 1 keer voor verschillende activiteiten aanvragen.

   Voor uw aanvraag heeft u een DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl. Bedrijven gebruiken eHerkenning 2 (EH2, zie: www.infomil.nl/eherkenning).

   In het OLO staat ook welke bijlagen u mee moet sturen.

   Omgevingsvergunning aanvragen in het OLO

   Nodig bij aanvragen Bekijk de video 'Wanneer vraagt u een Omgevingsvergunning aan bij verbouwen' op het YouTube-kanaal van de gemeente

   Haalbaarheid vergunningaanvraag

   Twijfelt u over de haalbaarheid van uw vergunningaanvraag? Dan kunt u vooraf een beginseluitspraak omgevingsvergunning overwegen.

   Stappenplan

   De gemeente volgt een aantal stappen nadat u de omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Lees hierover meer op de pagina Stappenplan na aanvraag omgevingsvergunning.

   Houd uw buren op de hoogte

   Het is belangrijk om een goede verstandhouding met uw buren te houden als u gaat verbouwen. Voor initiatiefnemers van bouwplannen en belanghebbenden zoals omwonenden, zijn er verschillende manieren om elkaar te informeren of informatie op te zoeken over de bouwwerkzaamheden.