Acties en subsidies duurzaam wonen

Om duurzaam wonen toegankelijker te maken biedt Hou van je Huis verschillende acties aan. Daarnaast is er een aantal subsidies vanuit de gemeente. Zo worden duurzame oplossingen, zoals groene daken en regenwater opvangen, een stuk betaalbaarder.

Subsidie klimaatadaptatie (voor opvang regenwater)

Een groen dak neemt veel water op. Hierdoor wordt het riool minder belast. Een groen dak biedt ook goede isolatie voor een woning. Het houdt de woning in de winter warm en in de zomer koel. Voor een groen dak en de opvang van regenwater is subsidie beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Subsidie klimaatadaptatie aanvragen, einde link. .

Er is subsidie voor groene daken beschikbaar
Er is subsidie voor groene daken beschikbaar

Vergunningvrij zonnepanelen plaatsen

Zonnepanelen zijn vergunningvrij als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 van het Begin externe link: Besluit omgevingsrecht (Bor)(Externe link), einde externe link.. Behalve als er sprake is van een monument of een beschermd stadsgezicht. Bij beschermd stadsgezicht zijn zonnepanelen op het achterdakvlak onder voorwaarden vergunningvrij toegestaan. Bekijk voor meer informatie de online vergunningscheck Begin link: Zonnewijzer, einde link. .

Direct bespaaractie

Kleine energiebesparende maatregelen in huis hebben vaak al veel effect op het verlagen van uw energierekening. De maatregelen zijn een eerste stap in het verduurzamen van uw woning. U kunt nu gratis energiebesparende maatregelen thuis laten installeren. Meld u aan voor de Begin externe link: Direct bespaaractie(Externe link), einde externe link..

Gratis energiescan voor huiseigenaren

U kunt op verschillende manieren thuis energie besparen. Dit zorgt voor een lagere energierekening en is goed voor het klimaat. Vraag nu een gratis energiescan aan en krijg inzicht op welke manieren u energie kunt besparen én uw woonplezier kunt vergroten. Als u de energiescan aanvraagt, bekijkt een gespecialiseerd bedrijf uw huis en stelt daarna een rapport op met daarin de resultaten en maatregelen die u kunt nemen. Begin externe link: Meld u aan voor de energiescan(Externe link), einde externe link..

Duurzaamheidsfonds VvE’s

Is uw VvE kleiner dan 8 appartementen? Moet er noodzakelijk onderhoud uitgevoerd worden? Wilt u ook nog het comfort van uw appartementen verbeteren en energie besparen? Dan kunt u gebruikmaken van het Begin link: Duurzaamheidsfonds VvE’s, einde link. .

Energieadvies en Meerjaren Duurzaam onderhoudsplan (MDOP) voor VvE’s

VvE’s kunnen een energiescan laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. De VvE krijgt hierbij advies over energiebesparende maatregelen en de producten die daarbij horen. Bijvoorbeeld een energiescan, installatieadvies of een dakscan. Een VvE kan hier subsidie voor krijgen van het rijk via de Begin externe link: Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)(Externe link), einde externe link.. Ook kan de subsidie gebruikt worden voor het laten opstellen van een MDOP en eventueel extra begeleiding.

Let goed op de Begin externe link: voorwaarden(Externe link), einde externe link., het Begin externe link: stappenplan(Externe link), einde externe link. en of uw uitvoerder een Begin externe link: erkende energieadviseur(Externe link), einde externe link. is met kwalificatietype: BRL9500-02.

Korting op bouwleges

Wanneer u uw woning grondig duurzaam verbouwt, dan kunt u in aanmerking komen voor een korting op de bouwleges. Leges zijn kosten die u voor een omgevingsvergunning moet betalen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina Begin link: Korting op bouwleges krijgen, einde link. .

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070