Milieuzone dieselauto's

Met ingang van 1 juli 2021 komt er in Den Haag een milieuzone voor oude personenauto’s en bestelauto’s die op diesel rijden. Dieselauto’s die veel uitlaatgassen uitstoten, mogen dan een deel van de stad niet meer in.

De maatregel zorgt voor schonere lucht in de stad.

Het ontwerp Verkeersbesluit en het ontwerp Ontheffingenbeleid voor de milieuzone voor dieselauto’s liggen ter inzage. U kunt van 12 november tot en met 9 december aan de gemeente laten weten wat u van deze voorlopige besluiten vindt. Meer informatie over deze besluiten vindt u in het RIS306655.

U kunt op 2 manieren een reactie (zienswijze) geven:

 1. Via e-mail naar: milieuzonediesel@denhaag.nl met als onderwerp ‘Zienswijze Milieuzone Diesel’.
 2. Via de post aan: Burgemeester en wethouders van Den Haag, Beleidsafdeling Stadsbeheer, Team Luchtkwaliteit, Postbus 12651, 2500 DP Den Haag. Met als onderwerp ‘Zienswijze Milieuzone Diesel’.

Lees meer informatie op de pagina Reageren op publicatie Overheid.nl.

Alleen auto’s met lage uitstoot

Alleen dieselauto’s die weinig uitlaatgassen uitstoten, mogen straks nog in de milieuzone rijden. Ieder type auto stoot een hoeveelheid uitlaatgassen uit. Die uitstoot wordt uitgedrukt in een emissieklasse. Dat is een cijfer dat aangeeft hoe schoon een voertuig is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig.

Dieselauto’s met emissieklasse 4 of hoger mogen in de milieuzone rijden. Dat zijn over het algemeen dieselauto’s die in 2020/2021 zo’n 15 jaar oud zijn. Let op: de emissieklasse is bepalend, niet de leeftijd van de auto.

Wilt u weten wat de emissieklasse is van uw dieselauto? Kijk dan op www.milieuzones.nl/check.

Omvang Milieuzone

De milieuzone ligt binnen de Centrumring (S100) en het Telderstracé (S200). De Centrumring en het Telderstracé zelf horen niet bij de milieuzone.

In paars is de Milieuzone voor dieselauto’s aangegeven. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
In paars is de Milieuzone voor dieselauto’s aangegeven. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Vrijstellingen

De dieselvoertuigen hieronder mogen nog wel in de milieuzone rijden. Dat is landelijk bepaald.

 • Kampeervoertuigen, waarvan de kentekenhouder in de milieuzone woont

 • Oldtimers, dieselvoertuigen met een Datum Eerste Toelating van 40 jaar of ouder

 • Rolstoeltoegankelijke voertuigen

 • Voertuigen van gehandicapten die voor een bedrag van tenminste € 500 zijn aangepast

Daarnaast komen er in Den Haag ontheffingen voor:

 • Bestelauto’s die worden vervangen voor een elektrische auto of een auto op waterstof. Daarvoor is een ontheffing mogelijk totdat het voertuig is geleverd. De ontheffing is maximaal 1 jaar geldig.

 • Bestelauto’s die maar heel af en toe in de milieuzone komen. Daarvoor kan de eigenaar maximaal 6 keer per jaar een dagontheffing aanvragen.

Nieuwe verkeersborden en regels

Om milieuzones te herkennen zijn nieuwe verkeersborden gemaakt. Bekijk de borden op www.milieuzones.nl.

  Zie ook: Den Haag zet in op schoon vervoer

  Gepubliceerd: 8 oktober 2020Laatste wijziging: 12 november 2020