Achternaam kind kiezen

Ouders mogen kiezen of hun 1e kind de achternaam krijgt van de moeder of van de vader. U kunt uw kind ook een dubbele achternaam geven: de achternamen van beide ouders. Wilt u uw naamskeuze vastleggen? Dan moet u de naamskeuze persoonlijk melden bij de gemeente.

U kunt de achternaam bij de gemeente vastleggen in een akte van naamskeuze. Maar dit is niet verplicht. De gekozen achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Andere nationaliteit kind

  • Heeft uw kind de nationaliteit van een ander land? Dan kijkt de gemeente wat de regels over naamskeuze in dat land zijn.
  • Wordt uw 1e kind in 2024 geboren en heeft het naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? En is volgens de regels in dat land een andere achternaam mogelijk? Dan kunt u voor dit kind ook die achternaam kiezen.

Getrouwde ouders

Getrouwde ouders mogen kiezen of hun 1e kind de achternaam krijgt van de moeder, de vader of een dubbele achternaam (de achternamen van beide ouders). Dit kan:

Alleenstaande ouder

Bent u een niet-getrouwde moeder? En wordt uw kind niet officieel erkend? Dan krijgt uw kind uw achternaam.

Ouder met partner van hetzelfde geslacht

Krijgt een vrouw, met een partner van hetzelfde geslacht, een kind? Dan krijgt het kind de naam van de biologische moeder. Heeft u een andere wens? Kijk dan voor meer informatie op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Niet getrouwde ouders

Als ouders niet getrouwd zijn, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt of een dubbele achternaam? Dan moeten de ouders het kind erkennen. Dit kan:

Deze naamskeuze kan bij een later huwelijk of geregistreerd partnerschap worden veranderd.

Wordt uw kind op of na 1 januari 2024 geboren? Dan kunt u uw kind een dubbele achternaam geven: de achternamen van beide ouders. De gecombineerde achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.

Lees meer over dubbele achternaam voor uw kind op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Uw kind is geboren in 2024 en erkend in 2023

Heeft u uw ongeboren kind erkend in 2023 en kon u toen nog niet kiezen voor de dubbele achternaam? En wordt uw kind in 2024 geboren? U kunt dan alleen nog bij de aangifte van geboorte kiezen voor de dubbele achternaam. Beide ouders komen dan mee naar de aangifte.

Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? En wilt u uw kind(eren) de achternamen van beide ouders geven? Van 1 januari tot en met 31 december 2024 geldt een tijdelijke regeling.

Om gebruik te kunnen maken van de overgangsregeling komt u samen langs in 2024. Dit gaat op afspraak. Houd er rekening mee dat u soms lang moet wachten voordat u een afspraak hebt. Belangrijk is dat u de keuze in 2024 vastlegt, daarna kan het niet meer.

Nieuw identiteitsbewijs voor uw kind aanvragen

Verandert u de achternaam van uw kind en heeft uw kind een eigen identiteitsbewijs? Dan vraagt u het Begin link: paspoort, einde link. of de Begin link: identiteitskaart, einde link. opnieuw aan. Dit betaalt u zelf. U maakt hiervoor een afspraak. Dit kan als u een bevestiging van de dubbele achternaam per post heeft ontvangen.

U hoeft geen achternaam te kiezen. Het is niet verplicht een akte van naamskeuze te laten opmaken. Als u dit niet doet, gelden in Nederland de volgende regels:

  • Zijn de ouders getrouwd? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader.
  • Zijn de ouders niet getrouwd? Dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.

  • Beide ouders moeten de naamskeuze persoonlijk melden aan de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. Beide ouders moeten hun Begin link: identiteitsbewijs, einde link. meenemen.
  • Maak hiervoor een afspraak.

Gratis.

Maakt u gebruik van de Begin link: overgangsregeling, einde link. ? Dan betaalt u € 75 voor het oudste kind en € 50 voor ieder volgend kind.

De naamskeuze wordt direct vastgelegd.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070