Identiteitskaart aanvragen

Heeft u nog geen identiteitskaart (ID-kaart) of verloopt deze bijna? En staat u ingeschreven bij de gemeente Den Haag? U kunt hier een afspraak maken om een identiteitskaart aan te vragen. Dit kunt u ook doen voor uw kind.

Vraag op tijd een nieuw paspoort of identiteitskaart aan.

Vanaf maart 2024 verwacht de gemeente extra drukte in het aantal aanvragen van nieuwe reisdocumenten.

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U staat ingeschreven in de gemeente Den Haag

Hoe werkt het

 1. Maak een afspraak

  Om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen, maakt u eerst online een afspraak. U kunt een afspraak maken bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

 2. Kom goed voorbereid naar de afspraak

  U heeft een aantal dingen nodig tijdens de afspraak.
  Bekijk wat u moet meenemen

 3. Haal uw identiteitskaart op

  Na 6 werkdagen is uw identiteitskaart klaar en kunt u het ophalen.
  Bekijk wat u nodig heeft bij het ophalen

U kunt online een afspraak maken om een identiteitskaart aan te vragen voor uzelf, uw kind of uw gezin. Bent u uw identiteitskaart kwijt? Kijk dan eerst bij: Begin link: Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gestolen of kwijt, einde link. .

Vraagt u een identiteitskaart aan voor een kind jonger dan 18 jaar?

Vraag uw identiteitskaart aan

Maak online een afspraak

Spoedaanvraag

Heeft u snel een nieuwe identiteitskaart nodig? U kunt een spoedaanvraag doen. Dit moet u aangeven tijdens uw afspraak. Doet u dit voor 14.00 uur? Dan is uw identiteitskaart na 2 werkdagen klaar. Bijvoorbeeld: maandag vóór 14.00 uur aanvragen is woensdag ophalen. U betaalt hiervoor extra kosten. Begin link: Bekijk de kosten, einde link. .

U heeft een aantal dingen nodig bij de afspraak. Neem het volgende mee. Alleen dan kunnen wij u goed helpen.

Al uw identiteitskaarten en paspoorten

Heeft u een identiteitskaart én een paspoort? Neem alles mee. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn.

pictogram van identiteitsbewijs

Een kleuren pasfoto die voldoet aan de eisen

De pasfoto mag bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 6 maanden en moet goed op u lijken. Laat daarom een pasfoto maken bij een professionele fotograaf. Bekijk alle eisen voor pasfoto’s op de website van de Rijksoverheid.

pictogram van een pasfoto

Een pinpas

U betaalt bij uw aanvraag aan de balie. Op de meeste locaties kunt u alleen pinnen. Contant betalen kan alleen bij Stadhuis Spui. Het is niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

pictogram van een pinpas

Is de identiteitskaart voor een kind onder de 12 jaar? Het kind moet mee naar de afspraak en heeft schriftelijke toestemming nodig van beide ouders

Er is schriftelijke toestemming nodig van de personen met het ouderlijk gezag. Meestal zijn dit de ouders. Maar het kan ook een voogd zijn. Lees wat nodig is voor uw situatie op de pagina Begin link: Toestemming voor identiteitskaart kind, einde link. .

pictogram van een gezin
De gemeente moet tijdens de afspraak vingerafdrukken van u afnemen. Zorg daarom dat uw handen schoon zijn, bijvoorbeeld zonder verfresten. Lees meer op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Een jongere met een Ooievaarspas kan eenmalig Begin link: een gratis identiteitskaart aanvragen, einde link. .

Document Kosten normaal Kosten spoedaanvraag
(€ 57,05 extra)
Geldigheid
Identiteitskaart tot 18 jaar € 40,90 € 97,95 5 jaar
Identiteitskaart 18 jaar en ouder € 75,80 € 132,85
10 jaar
Identiteitskaart voor jongere
Ooievaarspashouders van 12 t/m 17 jaar
1e aanvraag gratis, daarna € 40,90 € 57,05 5 jaar

Uw identiteitskaart is na 6 werkdagen klaar. U heeft 3 maanden de tijd om uw identiteitskaart op te halen. Hierna wordt het vernietigd.

U haalt uw identiteitskaart zelf. Dit doet u bij het stadsdeelkantoor waar u deze heeft aangevraagd. Iemand anders mag dit niet voor u doen. U heeft geen afspraak nodig.

Begin link: Bekijk de openingstijden van de stadsdeelkantoren, einde link. .

Dit moet u meenemen

 • Uw afhaalbewijs
  Dit is het bewijs dat u krijgt bij uw aanvraag. Hierop staat wanneer u de identiteitskaart kan ophalen.
 • Uw huidige identiteitskaart, ook als deze al is verlopen
  Deze moet u inleveren.

Is de identiteitskaart voor een kind jonger dan 12 jaar? Dan moet een ouder mee

Kinderen moeten altijd hun eigen identiteitskaart ophalen. Vanaf 12 jaar mag een kind dat alleen doen. Er hoeft geen ouder mee. Is het kind jonger dan 12? Dan mag het niet alleen komen. Het kind moet de identiteitskaart ophalen samen met 1 van de volgende personen:

 • 1 van de ouders met ouderlijk gezag. Ouders hebben meestal ouderlijk gezag.
 • Of: Een ander persoon met het ouderlijk gezag, bijvoorbeeld een voogd.
 • Of: Een begeleider van minstens 18 jaar met schriftelijke toestemming van een ouder of persoon met ouderlijk gezag. En een kopie van een geldig identiteitsbewijs van dezelfde persoon. De handtekening op het identiteitsbewijs moet hetzelfde zijn als die op de toestemming.

Een identiteitskaart is 10 jaar geldig als u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent. Bent u bij de aanvraag jonger dan 18 jaar, dan is het 5 jaar geldig. U mag uw identiteitskaart op elk gewenst moment verlengen. U hoeft dus niet te wachten tot deze verlopen is.

U kunt met uw identiteitskaart reizen naar de EU-landen, IJsland, Noorwegen en Zwitserland. Een overzicht van alle landen vindt u op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u alleen met een geldig paspoort naar het Verenigd Koninkrijk (VK) reizen.

Woonde u op 31 december 2020 of daarvoor in het Verenigd Koninkrijk (VK)? Of heeft u een document dat aantoont dat u grensarbeider bent? Dan heeft u tot en met 31 december 2025 alleen een identiteitskaart nodig om tussen beide landen te reizen.

Uw geboortenaam blijft op uw identiteitskaart staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? U kunt de achternaam van uw partner op het document laten zetten. Dat kan op 3 manieren:

 • e/v: echtgenoot of echtgenote van
 • p/v: partner van
 • w/v: weduwe of weduwnaar van

De naam van uw partner komt achter de afkorting te staan.

U mag uw identiteitskaart nooit weggooien of kapot maken. U moet het inleveren als u een nieuw document krijgt. De identiteitskaart blijft namelijk eigendom van de staat. De gemeente kan het op uw verzoek ook ongeldig maken, zodat u het oude document kunt houden.

Is een naaste overleden? Dan moet u de identiteitskaart bij de gemeente inleveren. U kunt dat doen bij de receptie op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

Wilt u een identiteitskaart aanvragen, maar kunt u niet zelf naar een stadsdeelkantoor komen? Dan kan dat misschien met een Begin link: huisbezoek, einde link. .

Heeft u een Begin link: briefadres, einde link. ? Vraag dan een identiteitskaart aan bij de gemeente waarin dat adres valt. Heeft u geen briefadres? Kijk dan op de pagina Begin link: Paspoort of identiteitskaart voor Nederlanders zonder vaste woon of verblijfplaats, einde link. .

Ja, dat kan. Maak een afspraak en geef bij het ‘aantal’ aan om hoeveel ID-kaarten (identiteitskaarten) het gaat. Bijvoorbeeld 4 ID-kaarten voor 4 gezinsleden. U krijgt dan extra tijd gereserveerd.

 • Jongeren mogen vanaf 12 jaar zelfstandig hun identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen en ophalen.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet alleen komen. Er moet tenminste 1 persoon met ouderlijk gezag mee. Meestal hebben de ouders het gezag. Voor de aanvraag is Begin link: schriftelijke toestemming nodig, einde link. van alle ouders met het ouderlijk gezag.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070