Paspoort aanvragen

Heeft u nog geen paspoort of verloopt deze bijna? En staat u ingeschreven bij de gemeente Den Haag? Dan kunt u hier een afspraak maken om een nieuw paspoort aan te vragen. Dit kunt u ook doen voor uw kind.

Vraag op tijd een nieuw paspoort of identiteitskaart aan

Vanaf maart 2024 verwacht de gemeente extra drukte in het aantal aanvragen van nieuwe reisdocumenten.

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U staat ingeschreven in de gemeente Den Haag

Hoe werkt het

 1. Maak een afspraak

  Om een nieuw paspoort aan te vragen, maakt u eerst online een afspraak. U kan een afspraak maken bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

 2. Kom goed voorbereid naar de afspraak

  U heeft een aantal dingen nodig tijdens de afspraak.
  Bekijk wat u moet meenemen

 3. Haal uw paspoort op

  Na 6 werkdagen is uw paspoort klaar en kunt het ophalen.
  Bekijk wat u nodig heeft bij het ophalen

U kunt online een afspraak maken om een paspoort aan te vragen voor uzelf, uw kind of uw gezin. Bent u uw paspoort kwijt? Kijk dan eerst bij: Begin link: Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gestolen of kwijt, einde link. .

Vraagt u een paspoort aan voor een kind jonger dan 18 jaar?

Vraag uw paspoort aan

Maak online een afspraak

Spoedaanvraag

Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? U kunt een spoedaanvraag doen. Dit moet u aangeven tijdens uw afspraak. Doet u dit voor 14.00u? Dan is uw paspoort na 2 werkdagen klaar. Bijvoorbeeld: maandag vóór 14.00 uur aanvragen is woensdag ophalen. U betaalt hiervoor extra kosten. Begin link: Bekijk de kosten, einde link. .

U heeft een aantal dingen nodig bij de afspraak. Neem het volgende mee. Alleen dan kunnen wij u goed helpen.

Al uw identiteitskaarten en paspoorten

Heeft u een identiteitskaart én een paspoort? Neem alles mee. Ook als ze verlopen of buitenlands zijn.

pictogram van identiteitsbewijs

Een kleuren pasfoto die voldoet aan de eisen

De pasfoto mag bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 6 maanden en moet goed op u lijken. Laat daarom een pasfoto maken bij een professionele fotograaf. Bekijk alle eisen voor pasfoto’s op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

pictogram van een pasfoto

Een pinpas

U betaalt bij uw aanvraag aan de balie. Op de meeste locaties kunt u alleen pinnen. Contant betalen kan alleen bij Stadhuis Spui. Het is niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

pictogram van een pinpas

Is het paspoort voor een kind onder de 18 jaar? Het kind moet mee naar de afspraak en heeft schriftelijke toestemming nodig van beide ouders

Er is schriftelijke toestemming nodig van de personen met het ouderlijk gezag. Meestal zijn dit de ouders. Maar het kan ook een voogd zijn. Lees wat nodig is voor uw situatie op de pagina Begin link: toestemming voor paspoort kind, einde link. .

pictogram van een gezin
De gemeente moet tijdens de afspraak vingerafdrukken van u afnemen. Zorg daarom dat uw handen schoon zijn, bijvoorbeeld zonder verfresten. Lees meer op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Document Kosten normaal Kosten spoedaanvraag
€ 57,05 extra
Geldigheid
Paspoort tot 18 jaar € 63,40 € 120,45 5 jaar
Paspoort 18 jaar en ouder € 83,85 € 140,90 10 jaar

Uw paspoort is na 6 werkdagen klaar. U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort op te halen. Hierna wordt het vernietigd.

U haalt uw paspoort zelf op bij het stadsdeelkantoor waar u het heeft aangevraagd. Iemand anders mag dit niet voor u doen. U heeft geen afspraak nodig.

Begin link: Bekijk de openingstijden van de stadsdeelkantoren, einde link. .

Dit moet u meenemen

 • Uw afhaalbewijs
  Dit is het bewijs dat u krijgt bij uw aanvraag. Hierop staat wanneer u het paspoort kan ophalen.
 • Uw huidige paspoort, ook als dit al is verlopen
  Dit moet u inleveren.

Is het paspoort voor een kind jonger dan 12 jaar? Dan moet een ouder mee

Kinderen moeten altijd hun eigen paspoort ophalen. Vanaf 12 jaar mag een kind dat alleen doen. Er hoeft geen ouder mee. Is het kind jonger dan 12? Dan mag het niet alleen komen. Het kind moet het paspoort ophalen samen met 1 van de volgende personen:

 • 1 van de ouders met ouderlijk gezag. Ouders hebben meestal ouderlijk gezag.
 • Of: Een ander persoon met het ouderlijk gezag, bijvoorbeeld een voogd.
 • Of: Een begeleider van minstens 18 jaar met schriftelijk toestemming van een ouder of persoon met ouderlijk gezag. En een kopie van een geldig identiteitsbewijs van dezelfde persoon. De handtekening op het identiteitsbewijs moet hetzelfde zijn als die op de toestemming.

Een paspoort is 10 jaar geldig als u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent. Bent u bij de aanvraag jonger dan 18 jaar, dan is het 5 jaar geldig. U mag uw paspoort op elk gewenst moment verlengen. U hoeft dus niet te wachten tot ze verlopen zijn.

Reist u veel? Vraag dan een zakenpaspoort aan. Dit is een paspoort met meer pagina’s (66 in plaats van 34 pagina’s). U vraagt het op dezelfde manier aan als een gewoon paspoort. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen. Een zakenpaspoort kost evenveel als een gewoon paspoort.

Uw geboortenaam blijft altijd in uw paspoort of op uw identiteitskaart staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? U kunt de achternaam van uw partner in het document laten zetten. Dat kan op 3 manieren:

 • e/v: echtgenoot of echtgenote van
 • p/v: partner van
 • w/v: weduwe of weduwnaar van

De naam van de partner komt achter de afkorting te staan.

U mag uw paspoort nooit weggooien of kapot maken. U moet het inleveren als u een nieuw document krijgt. Het paspoort blijft namelijk eigendom van de staat. De gemeente kan het op uw verzoek ook ongeldig maken, zodat u het oude document kunt houden.

Is een naaste overleden? Dan moet u het paspoort bij de gemeente inleveren. U kunt dat doen bij de receptie op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

Ja, dat kan. Maak een afspraak en geef bij het ‘aantal’ aan om hoeveel paspoorten het gaat. Bijvoorbeeld 4 paspoorten voor 4 gezinsleden. U krijgt dan extra tijd gereserveerd.

Jongeren mogen vanaf 12 jaar zelfstandig hun paspoort aanvragen en ophalen. Voor de aanvraag is wel Begin link: schriftelijke toestemming, einde link. nodig van alle personen met ouderlijk gezag. Meestal zijn dit beide ouders.

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet alleen komen. Er moet tenminste 1 persoon met ouderlijk gezag mee. Meestal hebben de ouders het gezag. Voor de aanvraag is Begin link: schriftelijke toestemming, einde link. nodig van alle ouders met het ouderlijk gezag.

Heeft u een Begin link: briefadres, einde link. ? Vraag dan een paspoort aan bij de gemeente waarin dat adres valt. Heeft u geen briefadres? Kijk dan op de pagina Begin link: Paspoort of identiteitskaart voor Nederlanders zonder vaste woon of verblijfplaats, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070