Erfpacht

 • Erfpacht betalen

  De betaling van erfpacht heet canon en is de vergoeding die u betaalt voor het gebruik van de grond.

 • Afkoop canonbetaling bij eeuwigdurend recht aanvragen

  Bent u erfpachter van een erfpachtcontract van nĂ¡ 1986? Dan kunt u een aanvraag doen om de canonverplichting eeuwigdurend af te kopen. U hoeft dan geen canon meer te betalen.

 • Erfpachtvoorwaarden

  Erfpacht: wat mag wel en wat niet? U leest het in de algemene en bijzondere voorwaarden van uw erfpachtrecht.

 • Van erfpacht naar eigen grond

  Erfpachters kunnen in een aantal gevallen eigenaar worden van hun erfpachtgrond. De erfpachter kan de grond van de gemeente kopen en er zo volledig eigenaar van worden.

 • Erfpachtcontract loopt af binnen 5 jaar

  Loopt uw erfpachtcontract binnen 5 jaar af? Dan ontvangt u ongeveer 3 jaar voordat het contract afloopt een aanbod van de gemeente voor heruitgifte.

 • Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar

  Bent u eigenaar van een eengezinswoning, appartement of bedrijfspand en loopt uw erfpachtcontract af binnen 15 jaar? Dan kunt u een aanvraag voor heruitgifte indienen.

 • Taxatie voor erfpacht

  De grondwaarde wordt vastgesteld door een taxateur op basis van de ligging, wat er op de grond mag worden gebouwd en de marktprijzen.

 • Appartementsrechten

  Als u een appartement koopt, heeft u samen met de andere appartementseigenaren het recht op de grond: het recht van erfpacht.

 • Splitsen, wijzigen en samenvoegen erfpachtrechten

  De erfpachter die zijn erfpachtrecht wil splitsen, wijzigen of samenvoegen heeft altijd toestemming nodig van de gemeente.