Erfpacht betalen

De betaling van erfpacht heet canon. U betaalt hierbij voor het gebruik van de grond waarop uw woning of bedrijfsruimte staat. 2 keer per jaar krijgt u bericht dat u erfpacht moet betalen. Betalen kan automatisch of via iDEAL. U kunt ook in termijnen betalen.

De gemeente stuurt u 2 keer per jaar een factuur over de betaling van de canon:

 • Rond 1 januari. Deze factuur gaat over de maanden juli tot en met december van het afgelopen jaar.
 • Rond 1 juli. Deze factuur gaat over de maanden januari tot en met juni van dit jaar.

U kunt ervoor kiezen het bedrag automatisch te betalen. Dat heet een machtiging automatische incasso. Het is de gemakkelijkste manier van betalen. U moet wel altijd voldoende geld op uw betaalrekening hebben. De gemeente kan het geld dan van uw rekening afschrijven.

Aanvragen via MijnDenHaag

Een automatische incasso kunt u aanvragen via Begin externe link: MijnDenHaag(Externe link), einde externe link.. Log hiervoor in met uw DigiD. De behandeling van uw aanvraag duurt een paar werkdagen. In MijnDenHaag kunt u daarna uw nieuwe manier van betalen zien.

Aanvragen via e-mail

U kunt de automatische incasso ook aanvragen per e-mail. Stuur hiervoor een e-mail naar Begin link: erfpachtadministratie@denhaag.nl, einde link. met daarin het volgende:

 • het onderwerp: ‘Aanvraag doorlopende machtiging voor incasso’
 • uw naam
 • uw adres
 • het erfpachtadres
 • het debiteurennummer
 • uw IBAN-nummer (rekeningnummer)

U krijgt daarna binnen een aantal werkdagen een vooraf ingevuld formulier van de gemeente. Vul het formulier helemaal in en onderteken het. Anders neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.

Scan het formulier en stuur het per e-mail naar Begin link: erfpachtadministratie@denhaag.nl, einde link. of per post naar:
Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Erfpacht
Antwoordnummer 1790
2501 VC Den Haag

De automatische incasso begint op 1 januari of 1 juli. Uw aanpassing moet u maximaal een maand van tevoren doorgeven (dus vóór 1 december of 1 juni). Doet u dit na 1 december of 1 juni, dan moet u de laatste rekening nog zelf betalen. Komt uw aanvraag later binnen? Dan gaat de incasso in vanaf de volgende erfpachtperiode.

De automatische incasso geldt voor alle gebouwen waarvoor u erfpacht betaalt. Betalen in termijnen is niet mogelijk. Kort voor de afschrijving ontvangt u een bericht van de gemeente. U kunt de automatische incasso ook stoppen of aanpassen. Stuur hiervoor een e-mail naar Begin link: erfpachtadministratie@denhaag.nl, einde link. .

Staan uw erfpachtgegevens niet in MijnDenHaag en bent u wel erfpachter? Vul dan het formulier in op MijnDenHaag. De gemeente zorgt dan dat uw erfpachtgegevens in MijnDenHaag komen te staan.

Erfpacht regelen in MijnDenHaag

Het volgende kunt u allemaal vinden in MijnDenHaag:

 • overzicht van factuurbedragen bekijken
 • online betalen van uw laatste factuur
 • wijzigen factuuradres
 • aanvraag automatische incasso
 • verzoek tot afkoop van verplichte canonbetaling
 • verzoek tot heruitgifte

Ook is het mogelijk de factuur te betalen via online bankieren. De factuur kunt u overmaken naar rekeningnummer:

IBAN: NL 04 BNGH 0285 1389 60
BIC: BNGHNL2G
ten name van: Gemeente Den Haag DSO Erfpacht

Vermeld bij uw betaling als het kan:

 • het debiteurennummer
 • het factuurnummer
 • het erfpachtadres

Kunt u het bedrag van de canon niet in 1 keer betalen? Dan kunt u een afspraak maken voor betalen in termijnen. U betaalt dan in delen. Stuur een e-mail aan Begin link: erfpachtadministratie@denhaag.nl, einde link. met:

 • uw vraag
 • uw naam
 • uw adres
 • het erfpachtadres
U moet de 1e betaling doen in de 1e maand van de nieuwe periode. In januari en in juli. Alle termijnen moet u zelf overmaken. U ontvangt hierover geen bericht of factuur van de gemeente.

Als u regelmatig alleen beheerkosten (administratiekosten) betaalt, dan kunt u de beheerkosten in 1 keer betalen. Betaal dan het bedrag voor de afkoop beheerkosten op rekeningnummer:

IBAN: NL 04 BNGH 0285 1389 60
BIC: BNGHNL2G
ten name van: Gemeente Den Haag DSO Erfpacht

Vermeld bij uw betaling:

 • het adres
 • (als u dit weet) het debiteurennummer van de betaling
 • afkoop beheerkosten

Kijk voor het tarief van de beheerkosten op Begin link: Erfpachtvoorwaarden, einde link. .

Koopt u een woning of bedrijfsruimte? Dan moet u de hele erfpachtfactuur aan de gemeente betalen. De notaris berekent op het moment van de koop wat u en de oude eigenaar moeten betalen.

Voorbeeld:

U koopt de woning op 6 april. De notaris verrekend de erfpacht van januari tot 6 april. U krijgt dat bedrag bij de koop van de oude eigenaar. Dit kunt u terugvinden op de rekening van de notaris.

Bent u geen eigenaar van de woning of bedrijfsruimte en u heeft toch een factuur ontvangen? Dan kunt u hierover een e-mail sturen naar: Begin link: erfpachtadministratie@denhaag.nl, einde link. .

Of stuur een kopie van de factuur naar:

Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Erfpacht
Antwoordnummer 1790
2501 VC Den Haag

Vermeld hierbij:

 • uw naam
 • uw adres
 • het erfpachtadres
 • (als u dit weet) het debiteurennummer van de betaling
 • dat u geen eigenaar bent

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070