Erfpachtvoorwaarden

Erfpacht is het recht om grond van de gemeente Den Haag te gebruiken. De gemeente vraagt daarvoor een vergoeding en u bent gebonden aan voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de akte die de notaris opmaakt, als u het recht van erfpacht koopt. Binnen deze voorwaarden heeft u de rechten en de plichten van de eigenaar. U betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding: de canon.

Erfpacht is een overeenkomst tussen 2 partijen: de erfpachter en de erfverpachter (in dit geval de gemeente). De vastgelegde voorwaarden blijven gelden tot beide partijen instemmen met een wijziging of een nieuw contract.

Algemene en bijzondere voorwaarden

De voorwaarden bestaan uit 2 onderdelen:

Algemene voorwaarden

Hierin staan algemene regels over het recht van erfpacht. In uw akte staat welke dat zijn. Voorwaarden die in Den Haag gelden:

  • Algemene Voorwaarden 1923: Dit zijn tijdelijke erfpachtrechten met een einddatum. Na de einddatum moet er een nieuw erfpachtrecht komen zonder einddatum (eeuwigdurende erfpacht).
  • Algemene Bepalingen 1977: Deze rechten zijn opgedeeld in periodes van 50 jaar. Als zo’n periode eindigt, worden deze rechten veranderd in erfpacht zonder einddatum (eeuwigdurende erfpacht).
  • Algemene Bepalingen 1986: Dit zijn rechten zonder einddatum (eeuwigdurende erfpacht). In 1993 zijn deze voorwaarden aangepast en de laatste versie is van 2008.
  • Algemene Voorwaarden Scheveningen: Dit zijn rechten met einddatum voor bepaalde gronden aan het Gevers Deynootplein en omgeving. Het wijzigen naar erfpacht zonder einddatum (eeuwigdurende erfpacht) is hier nu nog niet mogelijk.
  • Algemene Bepalingen verkoop bloot eigendom: Deze voorwaarden gelden in gebieden waar erfpachtgrond onder voorwaarden door de erfpachter kan worden gekocht. Lees meer op de pagina Begin link: Van erfpacht naar eigen grond, einde link. .

Voorwaarden bekijken

De Algemene Voorwaarden 1923 en Algemene Bepalingen 1977 zijn niet online beschikbaar. Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Begin link: erfpachtbedrijf@denhaag.nl, einde link. .

Bijzondere voorwaarden

Hierin staan de regels die alleen voor uw recht van erfpacht gelden. De bijzondere voorwaarden staan in uw akte.

Voorwaarden en verkoop erfpachtrecht

Als erfpachter in Den Haag kunt u uw recht van erfpacht verkopen. Afhankelijk van de bijzondere voorwaarden heeft u wel of geen toestemming nodig van de gemeente. Bij verkoop blijven alle voorwaarden van kracht, die aan het erfpachtrecht zijn verbonden. Deze staan in de akte waarmee u uw recht koopt.

Beding van zelfbewoning (anti-speculatiebeding)

Bij de uitgifte van nieuwe erfpachtrechten voor woningen kan in de voorwaarden een ‘Beding van zelfbewoning’ staan. U bent dan verplicht een aantal jaren zelf in uw nieuwe woning te wonen. Deze voorwaarde is bedoeld om speculatie met nieuwe woningen tegen te gaan.

In bijzondere gevallen kunt u vragen om vrijstelling van dit beding. Lees hierover meer op Begin link: Ontheffing beding van zelfbewoning, einde link. .

Tarieven

Sinds de Algemene Bepalingen 1986 stelt de gemeente jaarlijks aan de hand van de ontwikkeling van de rente per 1 januari voor dat jaar een canonpercentage vast. De gemeente brengt naast de canon voor bepaalde werkzaamheden kosten in rekening.

Het canonpercentage voor het jaar 2024 is vastgesteld op 4,2%.

De tarieven voor 2024 zijn:

Beheerkosten (administratiekosten) per jaar
€ 32
Afkoopsom beheerkosten
€ 271
Splitsingskosten per appartementsrecht of per recht van erfpacht
€ 179

Canonpercentage 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 december 2023 het nieuwe canonpercentage voor 2024 vastgesteld. Het nieuwe canonpercentage is 4,2% en geldt voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2024. Lees meer in het Begin externe link: Collegebesluit Erfpacht: vaststelling canonpercentage 2024 en overige erfpachtkosten (RIS317359)(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070