Van erfpacht naar eigen grond

Erfpachters kunnen in sommige gevallen eigenaar worden van hun erfpachtgrond. De erfpachter kan de grond van de gemeente kopen en er zo volledig eigenaar van worden. Het recht van erfpacht eindigt dan.

Erfpacht is het recht om de grond van de gemeente voor een bepaalde periode te gebruiken tegen betaling van een canon. De gemeente blijft dan eigenaar van de grond. Erfpachters kunnen in een aantal gevallen eigenaar worden van de grond.

Overwegingen om de erfpachtgrond van de gemeente te kopen, zijn bijvoorbeeld:

 • U heeft plannen om de woning uit te breiden of te veranderen.
 • Eigendom kan voor u beter aanvoelen dan erfpacht.
 • Als u uw woning wilt verkopen, is volledig eigendom voor mogelijke kopers aantrekkelijker.

Bent u erfpachter? En wilt u weten of u de grond kunt kopen van de gemeente? Kijk dan hieronder op de kaart.

Kaart aankoop eigendom

Controleer op de Begin externe link: kaart(Externe link), einde externe link. of de aankoop is toegestaan:

 • Vul in het zoekvenster uw straatnaam en huisnummer in.
 • Klik naast het huisnummer op de kaart. U ziet dan of u uw perceel van de gemeente kunt kopen. U kunt meteen via een link opzoeken wat de WOZ-waarde van uw woning is.

Voor het omzetten van erfpacht naar eigen grond heeft de gemeente de volgende voorwaarden:

 • Uw woning, bedrijf, kantoor of winkelpand moet in een gebied liggen waar de gemeente de grond wil verkopen.
 • Er moet een actueel bestemmingsplan zijn voor dit gebied.
 • Het moet gaan om een 1e uitgifte van grond, of u moet een eeuwigdurend erfpachtcontract hebben van ná 1986. En de canonverplichting moet zijn afgekocht voor de gehele duur. Heeft u dat niet? Dan moet u uw huidige contract eerst laten omzetten naar een eeuwigdurend recht. Lees hiervoor de informatie: Begin link: Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar, einde link. .
 • Bij woningen: U bewoont als eigenaar zelf de woning. De erfpachtgrond kunt u alleen kopen wanneer u als erfpachter de woning alleen zelf (met uw gezinsleden) bewoont.
 • Bij een bedrijf, kantoor of winkelpand: U bent een kleine ondernemer. Dat bent u als het bedrijf, kantoor of winkelpand voldoet aan de 3 volgende voorwaarden:
  • de bruto vloeroppervlakte, op basis van de basisregistratie WOZ, is kleiner dan 500 vierkante meter en
  • het ligt in een woonstraat of aan een doorgaande weg
  • het functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw
 • Bij appartementen kunt u de grond kopen als:
  • alle appartementsrechten in het gebouw voldoen aan de voorwaarden die hierboven staan
  • de aanvraag wordt gedaan door of namens de Vereniging van Eigenaren
 • U kunt geen grond kopen die bestemd is voor bepaalde functies, zoals voor sociaal maatschappelijk functies.
  • De koopsom (koopprijs) wordt bepaald door de WOZ-waarde per individueel adres tegen een vast bedrag. Zie voor de tarieven de onderstaande tabel.
  • Het kan zijn dat u bovenop de koopprijs een bedrag moet betalen, als het bestemmingsplan uitbreiding van de bebouwing of andere functies toelaat.
  • Als u een recht van erfpacht heeft van vóór 1986, dan moet u eerst heruitgifte in combinatie met afkoop aanvragen. De gemeente vraagt hiervoor een bijdrage in de taxatiekosten van € 750. Dit bedrag krijgt u terug als u gebruikmaakt van het aanbod.
  • De kosten om eigendom te verkrijgen, moet u zelf betalen. Denk hierbij aan de notariskosten, overdrachtsbelasting, kadasterkosten en eventuele taxatie- en hypotheekkosten.

  Tarieven aankoop eigendom

  De prijscategorieën WOZ-waarde zijn in 2024:

  0 tot € 200.000
  € 654
  € 200.000 tot € 300.000
  € 1.130
  € 300.000 tot € 400.000
  € 1.546
  € 400.000 tot € 500.000
  € 2.200
  € 500.000 tot € 700.000
  € 2.616
  € 700.000 tot € 1.000.000
  € 4.043
  € 1.000.000 en hoger
  € 6.540

  Als de WOZ-waarde onbekend is, wordt de koopsom afgeleid van de vrij-op-naamprijs op basis van eigendomssituatie. Dit is de prijs die u heeft betaald voor de aankoop van uw nieuwbouwwoning.

  • Bij heruitgifte in combinatie met het kopen van het eigendom: ongeveer 8 weken. Hierbij is de tijd die de notaris nodig heeft niet meegerekend.
  • Bij alleen het kopen van het eigendom: ongeveer 6 weken. Hierbij is de tijd die de notaris nodig heeft niet meegerekend.

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070