Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar

Bent u eigenaar van een eengezinswoning, appartement of bedrijfspand en loopt uw erfpachtcontract af binnen 15 jaar? Wilt u weten wat uw nieuwe grondwaarde en canonbedrag wordt? Of bent u van plan uw eengezinswoning, appartement of bedrijfspand te verkopen? U kunt dan een heruitgifte op verzoek aanvragen.

Alleen de huidige erfpachter (verkoper) kan een verzoek tot heruitgifte in erfpacht indienen. De gemeente neemt geen verzoek tot heruitgifte in erfpacht in behandeling van een toekomstige erfpachter (koper van een woning dat op erfpachtgrond staat).

De gemeente doet u alleen een aanbieding als er planologisch gezien geen bezwaren zijn. Er kunnen redenen zijn om vanuit stedenbouwkundig-planologisch oogpunt het erfpachtcontract niet te verlengen, bijvoorbeeld als er in een bepaald gebied ruimtelijke ontwikkelingen worden verwacht.

U dient dit verzoek in voor het opnieuw uitgeven van het recht van erfpacht. Dit betekent dat de grond opnieuw getaxeerd wordt en de gemeente u een aanbieding doet.

Heeft uw aanvraag te maken met de verkoop van uw woning? Dan hoort de gemeente ook graag de geplande overdrachtsdatum wanneer deze bekend is.

Heruitgifte op verzoek kost € 750. Het erfpachtbedrijf neemt uw verzoek in behandeling zodra dit bedrag is ontvangen. U krijgt hierover een bericht via het door u opgegeven e-mailadres.

De kosten voor de aanvraag krijgt u terug als u ingaat op het aanbod en er een nieuwe erfpachtovereenkomst tot stand komt.

Heeft u de kosten van de heruitgifte betaald? Dan krijgt u na ongeveer 8 weken een aanbieding. De aanbieding is 3 maanden geldig.

Op dit moment zijn er veel aanvragen. Hierdoor kan het langer dan 8 weken duren voordat u een aanbieding krijgt.

Doet u een aanvraag voor appartementsrecht? Dan krijgt u de heruitgifte (obligatoire overeenkomst) ongeveer 6 weken nadat de gemeente de getekende aanbieding heeft ontvangen.

Erfpachtcontract loopt af binnen 5 jaar

Loopt uw erfpachtcontract binnen 5 jaar af, dan hoeft u niets te doen. U krijgt dan tussen de 2 en 3 jaar voordat uw huidige contract afloopt een aanbieding van de gemeente. Zie voor meer informatie: Begin link: Erfpachtcontract loopt af binnen 5 jaar, einde link. .

Video met korte uitleg

De video hieronder legt uit wat het aflopen van uw erfpachtcontract voor u betekent.

Heeft u een vraag over erfpacht? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Erfpacht. Het telefoonnummer is (070) 353 52 40, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een e-mail naar Begin link: erfpachtbedrijf@denhaag.nl, einde link. .

Kijk voor meer informatie op Begin link: Erfpacht, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070