Antwoorden op veelgestelde vragen van Oekraïense vluchtelingen

Den Haag biedt vluchtelingen uit Oekraïne eerste opvang en onderdak. Vluchtelingen die geen onderdak hebben, kunnen zich aanmelden in de Broodfabriek in Rijswijk. Lees de antwoorden op veelgestelde vragen van Oekraïners in Den Haag.

Belangrijke informatie:

Біженці з України: Прочитайте відповіді на поширені запитання

Opvang in Den Haag

Den Haag vangt vluchtelingen die geen onderdak hebben op. De vluchtelingen kunnen zich hiervoor melden bij het aanmeldpunt. Dit is open van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 19.00 uur.

Adres aanmeldpunt:

Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk.

Vanaf het aanmeldpunt worden vluchtelingen naar een opvanglocatie gebracht. Vluchtelingen die tijdelijk onderdak hebben (bijvoorbeeld bij familie, vrienden of een gastgezin) hoeven zich nu niet aan te melden.

Heeft u vragen over het aanmelden of de opvang? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer (070) 353 80 24 (+31 70 353 80 24 uit het buitenland). Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Veiligheid

Wees alert! Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Hoe kunt u zich beschermen? In de pdf hieronder staat waar u op moet letten.

Infographic veiligheid (PDF, 375,9 kB)

Antwoorden op veelgestelde vragen van Oekraïense vluchtelingen

Ontvangst en noodopvang

 • Vluchtelingen worden opgevangen in opvanglocaties in de regio Den Haag. Veel vluchtelingen worden opgevangen door particulieren. Als u geen onderdak heeft, kunt u zich fysiek aanmelden bij de Broodfabriek in Rijswijk (adres: Volmerlaan 12). De gemeente zorgt dan voor eerste opvang. U kunt opvang vragen in elke regio in Nederland.
 • Als u zelf geen onderdak heeft, zorgt de gemeente voor eerste opvang. Allereerst moet u zich fysiek aanmelden bij de Broodfabriek in Rijswijk (adres: Volmerlaan 12). Vanuit de aanmeldlocatie zorgt de gemeente ervoor dat u een slaapplaats krijgt.

  Heeft u vragen over het aanmelden? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer (070) 353 80 24 (+31 70 353 80 24 uit het buitenland).

 • De locatie van het aanmeldpunt is De Broodfabriek, Volmerlaan 12, 2288 GD Rijswijk.

  Vanaf Den Haag Centraal Station:

  Vertrek spoor 1, 2 of 3 NS-sprinter richting Dordrecht. Aankomst Treinstation Rijswijk, lopen 12 minuten.

  Vanaf Den Haag Hollands Spoor:

  Vertrek spoor 3, NS-sprinter richting Dordrecht. Aankomst Treinstation Rijswijk, lopen 12 minuten Vertrek perron B Tram 17 richting Wateringen, aankomst tram/bushalte Volmerlaan Rijswijk, lopen 3 minuten).

  Looproute vanaf Station Rijswijk

  Stap uit op station Rijswijk en neem de uitgang richting de stationshal die uitkomt op de Sir Winston Churchilllaan. Ga rechtsaf en loop de Lange Kleiweg op. Ga linksaf de Visseringlaan in en bij de stoplichten rechts de Volmerlaan op. De hoofdingang bevindt zich na 100 meter lopen aan uw rechterhand.

  Bekijk de route in Google maps

 • U meldt zich op de aanmeldlocatie in Rijswijk. Op de aanmeldlocatie zijn medewerkers van de gemeente en de GGD aanwezig. Ook is er een arts aanwezig. Zij vangen u op en zorgen dat u een slaapplaats krijgt. In eerste instantie is dat noodopvang in de regio. Later probeert de gemeente u te verhuizen naar een locatie waar u langere tijd kunt blijven. Op deze locaties worden meerdere vluchtelingen opgevangen. Faciliteiten als keuken en sanitair zijn meestal gedeeld.
 • De gemeente verzorgt acute noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne op verschillende opvanglocaties. Alle vluchtelingen krijgen ontbijt, lunch en diner aangeboden op de opvanglocaties. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de begeleiding.
 • Nee, dit geldt alleen voor vluchtelingen die geen onderdak hebben. Oekraïense vluchtelingen mogen vrij reizen naar Nederland. Ze hoeven zich nog niet te registreren bij de gemeente of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 • Vluchtelingen die recht hebben op opvang door de gemeente zijn:

  1. personen met de Oekraïense nationaliteit
  2. personen met een andere nationaliteit dan de Oekraïense die vóór 24 februari 2022 een geldige Oekraïense verblijfsvergunning hadden
  3. gezinsleden van de personen die bij 1 en 2 zijn genoemd:

   • huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden
   • minderjarige ongehuwde kinderen (binnen of buiten huwelijk geboren of geadopteerd)
   • andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die volledig of grotendeels afhankelijk zijn

  Als u niet binnen deze categorieën valt moet u mogelijk asiel aanvragen in Ter Apel om opvang te krijgen.

 • U kunt uw huisdier meenemen naar de aanmeldlocatie. Op de aanmeldlocatie bespreekt de gemeente wat de mogelijkheden voor de opvang van uw huisdier zijn. De gemeente probeert het huisdier samen met u op te vangen. Soms is dit helaas niet mogelijk. Mogelijk moet u langs een dierenarts om uw huisdier te laten vaccineren. Kijk voor meer informatie op de website van de NVWA.
 • Huisdieren kunnen geholpen worden met de nodige vaccinaties en medische hulp. Maar ook met praktische zaken zoals een kattentoilet en dierenvoeding. Wanneer het niet mogelijk is uw huisdier naar de opvanglocatie mee te nemen, kan er een tijdelijk onderkomen voor uw huisdier geregeld worden.

  Neem hiervoor contact op met Hulp voor dieren uit Oekraine via telefoonnummer 088 - 811 33 33 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl. Of kijk op de website Hulp voor dieren uit Oekraïne.

  Het meldpunt is een initiatief van Nederlandse en internationale dierenhulporganisaties voor gevluchte Oekraïners die hulp voor hun dieren nodig hebben.

 • Als vluchteling uit Oekraïne kunt u de eerste 24 uur gratis met de trein reizen. U moet dan een Oekraïens identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs kunnen laten zien dat niet ouder is dan 24 uur. Daarmee kunt u een dagkaart ophalen bij de Tickets- en Service-balies van de Nederlandse Spoorwegen. Voor het andere openbaar vervoer, zoals bussen, trams en metro’s, heeft u vanaf 1 juni 2022 een geldig vervoerbewijs nodig.
 • Alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn kinderen die zonder ouders of voogd in Nederland aankomen. Zij zijn extra kwetsbaar en verdienen daarom extra bescherming. Gemeenten melden deze kinderen bij het Nidos. Deze landelijke organisatie vraagt voogdij aan bij de rechtbank en zorgt voor praktische zaken en een veilige woonplek.

  Lees meer informatie op de website van Stichting Nidos.

Registratie, verblijfsstatus en asiel

 • Als u een biometrisch paspoort heeft, kunt u vrij reizen naar Nederland en zonder verblijfsvergunning 90 dagen in Nederland blijven. U vindt meer informatie op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
 • Vluchtelingen uit Oekraine moeten zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u (tijdelijk) verblijft. In Den Haag gebeurt dit op afspraak op het Stadhuis in het Spui. Na de inschrijving ontvangt u uw Burgerservicenummer (BSN). Dat heeft u nodig voor latere aanvragen en contact met de overheid. Maak daarom een afspraak. Lees meer op Inschrijven bij de gemeente voor Oekraïners.
 • Bent u naar Nederland gekomen met een biometrisch paspoort uit Oekraïne of met een visum kort verblijf? Of hebt u hier een verblijfsvergunning? Dan mag u gewoon in Nederland blijven. U hoeft geen asiel aan te vragen.

  Wilt u wel asiel aanvragen als Oekraïner, nu of later? Dan kan het een tijd duren voor de IND uw aanvraag behandelt. De IND neemt de komende maanden geen beslissingen op asielaanvragen van Oekraïners.

  Als u geen Oekraïense burger, vaste inwoner van Oekraïne of een eerstegraads familielid bent moet u waarschijnlijk asiel aanvragen om hier te mogen blijven. Dit geldt niet voor niet-Oekraïense burgers en staatlozen die legaal in Oekraïne verbleven en niet naar hun land of regio van herkomst kunnen terugkeren. U kunt asiel aanvragen door u te melden in Ter Apel.

 • Als vluchteling uit Oekraïne mag u maximaal 180 dagen zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft recht op opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen in Nederland. En het geeft de mogelijkheid om te werken.

  Kijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u onder de regeling valt. Valt u onder de regeling? Dan laat u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Gegevens uit de BRP worden gebruikt door organisaties van de Nederlandse overheid. De IND krijgt uw gegevens ook en gebruikt deze om uw verblijf te regelen. Op dit moment bekijkt de IND nog hoe u straks kunt laten zien dat u in Nederland mag zijn. Als er meer bekend is, leest u dat op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Gezondheid en verzekeringen

Onderwijs en kinderopvang

 • Ieder kind heeft recht op onderwijs. Kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar die uit Oekraïne zijn gevlucht kunnen aangemeld worden voor een plek op school. Dit geldt voor kinderen die in de Haagse opvanglocaties wonen of bij particulieren in Den Haag. Dit onderwijs is gratis.

  Aanmelden tot 18 jaar (basisschool en voortgezet onderwijs)

  Er wordt dan zo snel mogelijk contact opgenomen om naar een passende plek op school te kijken.

  Aanmelden vanaf 18 jaar (middelbaar beroepsonderwijs)
 • Oekraïense peuters die in Den Haag verblijven mogen naar de peuteropvang en de voorschoolse educatie. De ouders komen in aanmerking voor gemeentelijke peutertoeslag (vooruitlopend op hun registratie in de gemeente). Over de ouderbijdrage is nog geen duidelijkheid. U meldt zelf uw kind aan bij de peuteropvang. Wilt u weten hoe u dit doet? Vraag dit aan de peuteropvang bij u in de buurt.
 • In Nederland moeten alle kinderen tussen de 5 en 18 jaar naar school, ongeacht hun verblijfsstatus. In Nederland is onderwijs heel belangrijk: voor veel beroepen kom je alleen in aanmerking als je een diploma hebt. Hoe ziet het onderwijs in Nederland eruit?

  Basisonderwijs

  Kinderen van 4 tot en met 12 jaar gaan naar de basisschool. De basisschool heeft 8 groepen. Groep 1 en 2 zijn de kleuterklassen. Vanaf groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 8 moeten alle leerlingen een eindtoets maken. De uitslag + het advies van de leraar geeft een indicatie op welk niveau een leerling vervolgonderwijs kan volgen. Na de basisschool gaat de leerling naar het voortgezet onderwijs.

  Voortgezet onderwijs

  Het voortgezet onderwijs heeft drie verschillende niveaus:

  1. Vmbo (voorbereidend middelbaar onderwijs)
   Het vmbo duurt 4 jaar en kent 4 niveaus: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Na het behalen van een vmbo-diploma kan de leerling naar de havo of een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
  2. Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
   De opleiding duurt 5 jaar. In de laatste klassen kiest de leerling een profiel: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij of cultuur en maatschappij. Een leerling kan met een diploma naar het vwo of kiezen voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo).
  3. Vwo (voortgezet wetenschappelijk onderwijs)
   Het vwo-onderwijs duurt 6 jaar. De eerste drie jaar vormen de onderbouw. Daarna kiest de leerling in de bovenbouw een profiel. Met een vwo-diploma kan de leerling naar de universiteit (wo-studie).
  Mbo (middelbaar beroepsonderwijs)

  Het mbo biedt beroepsgerichte opleidingen in alle richtingen. Er is veel aandacht voor de praktijk en werkervaring. Mbo-opleidingen worden gegeven op vier niveaus en de duur hangt af van het niveau.

  Hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs)

  Het hoger onderwijs bestaat uit het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs of de universiteit. Hbo-studenten kunnen een voltijd hbo-opleiding afsluiten met de graad van Bachelor. Wo-studenten kunnen deze graad na minimaal 3 jaar behalen. Daarna kunnen deze studenten in minimaal één jaar de graad van Master behalen.

  Kosten onderwijs

  Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden voor het grote deel betaald door de Nederlandse overheid. Sommige schoolspullen moeten ouders zelf betalen.

  Beroepsonderwijs (mbo en hbo) en universitair onderwijs (wo) worden meestal niet vergoed door de overheid. Wel is het mogelijk om hiervoor een lening te krijgen bij de overheid. Soms hebben de onderwijsinstellingen een kortingsregeling of is zelfs kwijtschelding mogelijk.

 • Bij het Taalhuis kunt u terecht voor meer informatie over taallessen en initiatieven. Het Taalhuis bevindt zich op de 2e verdieping van de Centrale Bibliotheek bij het Stadhuis (adres: Spui 68).

Werk en geld

Taal en inburgering

 • Bij het Taalhuis kunt u terecht voor meer informatie over taallessen en initiatieven. Het Taalhuis bevindt zich op de 2e verdieping van de Centrale Bibliotheek bij het Stadhuis (adres: Spui 68).
 • Iemand die tijdelijk in Nederland verblijft is niet verplicht om in te burgeren.
 • Taallessen moet u zelf betalen. Voor informele taallessen hoeft u niet altijd te betalen.

Hulp en begeleiding

 • Het Rode Kruis is een WhatsApp-hulplijn gestart voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland vluchten. De hulplijn is bereikbaar voor praktische vragen. U kunt uw vraag in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands inspreken. Een vrijwilliger neemt dan zo snel mogelijk contact met u op in de gewenste taal. U kunt ook via WhatsApp een (voice-)bericht sturen naar 06 - 48 15 80 53.  

 • Op Refugee Help kunt u meer landelijke informatie vinden vanuit VluchtelingenWerk. Het platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren. VluchtelingenWerk heeft ook een hulplijn voor Oekraiense vluchtelingen +31 (0) 20 300 70 00.
 • Met uw vragen over bijvoorbeeld de Ooievaarspas, het aanmelden voor school of kinderopvang en hulp kunt u terecht bij de Servicepunten XL. Kijk voor de locaties en openingstijden op Oekraïense vluchtelingen - Servicepunt XL. Als u meerdere vragen hebt of als u geen Engels spreekt en hulp nodig heeft van een vertaler adviseren wij u een afspraak te maken via ukraine@wijkz.nl.

Gepubliceerd: 30 april 2022Laatste wijziging: 23 juni 2022