Den Haag toegankelijke stad

Iedereen moet mee kunnen doen en zich welkom voelen. Mensen met én zonder beperking. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, bewoners en belangenorganisaties bouwt de gemeente aan een stad waar dat kan.

Een toegankelijke stad is een stad waar mensen samen leven, naar school gaan, werken en spelen. Elke inwoner kan er de juiste hulp vinden en krijgen. Iedereen kan er prettig en veilig wonen, werken en ontspannen. En kan gebruikmaken van winkels, speeltuinen, horeca en openbaar vervoer. Ook ondernemers begrijpen dat toegankelijk ondernemen belangrijk is en nemen hun verantwoordelijkheid. In de Agenda voor een Toegankelijk Den Haag 2020-2022 (RIS 306630) staat wat de gemeente hieraan doet.

Alliantie Toegankelijk Den Haag

Bij de Alliantie Toegankelijk Den Haag werken ondernemers en maatschappelijke organisaties samen. Iedere ondernemer of organisatie kan meedoen. Bent u ondernemer of belangenbehartiger, of wilt u meepraten? Sluit u dan aan bij de Alliantie Toegankelijk Den Haag. Neem hiervoor contact op via het e-mailadres toegankelijkestad@denhaag.nl.

Subsidieregeling Toegankelijke Stad

Het toegankelijkheidsfonds is onder meer bedoeld voor ondernemers, maatschappelijke instellingen en organisaties. De subsidie is voor het aanpassen van bijvoorbeeld een winkel, café of sportschool, of voor voorzieningen en projecten die de toegankelijkheid verbeteren. Kijk op Subsidie Toegankelijke stad aanvragen.

Wat u zelf kunt doen

U kunt ook helpen Den Haag toegankelijk te houden. Houd bijvoorbeeld blindegeleidelijnen vrij en geef anderen ruimte op de stoep. Meld knelpunten via het contactformulier.

Hoe toegankelijk vindt u Den Haag?

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt de verkiezing: Meest toegankelijke gemeente van Nederland. Deze verkiezing is een goede manier om erachter te komen hoe toegankelijk Hagenaars hun stad vinden. Laat uw stem horen.

Vul de vragenlijst in

Meer informatie

  • Stichting Voorall behartigt de belangen van Hagenaars met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte.

  • Ieder(in) is de landelijke koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.

Gepubliceerd: 12 november 2020Laatste wijziging: 18 juni 2021