Den Haag toegankelijke stad

Iedereen moet mee kunnen doen en zich welkom voelen. Mensen met en zonder handicap. Samen met ondernemers, scholen, bewoners en belangenorganisaties maakt de gemeente de stad beter toegankelijk.

Een toegankelijke stad is een stad waar mensen samenleven, leren, werken en spelen. Elke inwoner kan er goede hulp en informatie vinden en krijgen. Iedereen kan er prettig en veilig wonen, werken en ontspannen. En kan gebruikmaken van winkels, speeltuinen, horeca en openbaar vervoer.

In de Agenda voor een Toegankelijk Den Haag 2020-2022 (RIS 306630) staat wat de gemeente doet om de stad toegankelijker te maken. Dit is bijvoorbeeld:

  • Steun geven aan de Alliantie Toegankelijk Den Haag. 
  • De invoering van een subsidie om Den Haag toegankelijker te maken

Alliantie Toegankelijk Den Haag

Sinds 2021 werken ondernemers, maatschappelijk organisaties en scholen samen aan een toegankelijke stad Dit doen ze onder de naam Alliantie Toegankelijk Den Haag. De alliantie organiseert bijvoorbeeld bijeenkomsten voor ondernemers, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van organisaties. Ze werken samen om hun organisatie toegankelijker te maken.

Op de website van de Alliantie Toegankelijk Den Haag leest u meer informatie over het werk van de Alliantie. Of stuur een e-mail naar info@alliantietoegankelijkdenhaag.nl.

Subsidieregeling toegankelijke Stad voor iedereen Den Haag 2022

De Subsidieregeling toegankelijke stad voor iedereen Den Haag 2022 is er voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ze kunnen subsidie aanvragen voor projecten die mensen met een handicap helpen om beter gebruik te maken van gebouwen, bijvoorbeeld winkels, cafés of sportscholen. Of van de buitenruimte, websites of apps. Er is ook subsidie voor sociale activiteiten. Door de subsidie kunnen mensen met een handicap meedoen en erbij horen.

Lees meer informatie over het aanvragen van Subsidie Toegankelijke stad

Openbare toiletten als voorbeeld

Voor veel mensen is het belangrijk dat er genoeg toiletten zijn waar iedereen naartoe kan. Bijvoorbeeld voor mensen met buik- of blaasproblemen of mensen in een rolstoel. Om de stad toegankelijker te maken, wil de gemeente meer openbare toiletten in de stad plaatsen.

Belangrijke informatie: Wilt u weten waar in de stad openbare toiletten zijn? Download de gratis app Hoge Nood via hogenood.nl. U vindt daar een overzicht van de openbare en opengestelde toiletten. Als bij uw bedrijf of organisatie het toilet openbaar is, kunt u dat aanmelden bij Hoge Nood.

Wat u zelf kunt doen

U kunt ook helpen Den Haag toegankelijk te houden. Bijvoorbeeld door blindegeleidelijnen vrij te houden. Of laat voldoende ruimte over voor een rolstoel als u uw fiets of scooter op de stoep parkeert.

Kan de gemeente ergens de toegankelijkheid verbeteren? Meld dit via het contactformulier.

Meer informatie

  • Stichting Voorall zet zich in voor Hagenaars met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte. Ook bent u er welkom voor advies over het toegankelijk maken van de binnen- en buitenruimte en van websites en apps.
  • Alliantie Toegankelijk Den Haag. Binnen de Alliantie Toegankelijk Den Haag werken bedrijven, organisaties en instellingen samen aan een toegankelijke stad voor iedereen.

Contact

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar toegankelijkestad@denhaag.nl.

    Gepubliceerd: 1 juli 2022Laatste wijziging: 18 januari 2023