Den Haag - WOZ-waarde en taxatieverslag opvragen

WOZ-waarde en taxatieverslag opvragen

In de wet Waardering Onroerende Zaken staat dat iedere gemeente elk jaar van alle onroerende zaken de waarde vaststelt. Bij onroerende zaken moet u denken aan woningen en bedrijfspanden, maar ook bijzondere niet-woningen zoals ziekenhuizen, bibliotheken en scholen.

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is het bedrag dat een onroerende zaak zou kunnen opbrengen als deze op een bepaalde datum leeg verkocht wordt en direct in gebruik zou kunnen worden genomen. De hiervoor bedoelde datum heet de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2019 is deze waardepeildatum 1 januari 2018.

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerende zaakbelastingen (OZB) te berekenen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door andere organisaties zoals het Waterschap en de Belastingdienst.

Video over de WOZ

Bekijk een video over de WOZ op de website van Vereniging Eigen Huis:

Video op www.eigenhuis.nl

Het taxatieverslag

De gemeente bepaalt elk jaar door middel van taxatie de waarde van alle onroerende zaken in Den Haag. Een taxatieverslag laat zien hoe de taxatie is opgebouwd. In het verslag staan de volgende gegevens:

 • om welk pand het gaat
 • WOZ-waarde
 • kadastrale gegevens
 • kenmerken die belangrijk zijn bij het bepalen van de waarde, zoals het soort pand, het bouwjaar en de grootte
 • Hoe het pand aansluit op de vastgoedmarkt. Daarvoor zijn de verkoopprijzen en de WOZ-waarden vermeld van 3 vergelijkbare woningen. Die hoeven niet precies hetzelfde te zijn als uw woning

Gaat het om een ander pand dan een woning, zoals een bedrijf, kantoor, winkel of school? Dan wordt de WOZ-waarde uitgelegd door te laten zien hoe de taxatie precies is opgebouwd.

WOZ-waarde en taxatieverslag bekijken voor particulieren

U kunt de WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand op verschillende manieren bekijken:

 • Op de woonlastennota: de WOZ-waarde staat vermeld op de jaarlijkse woonlastennota.
 • Via MijnDenHaag: u kunt de WOZ-waarde van uw pand bekijken en het taxatieverslag inzien door in te loggen op MijnDenHaag met uw DigiD. U kunt alleen online gegevens inzien als de aanslag op uw naam staat.

  WOZ-waarde en taxatieverslag bekijken voor bedrijven en instellingen

  U kunt als bedrijf of instelling de WOZ-waarde en het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand op dit moment helaas niet online bekijken. Door beveiligingsproblemen is het niet meer mogelijk om met het Haag-ID in te loggen. Er wordt gewerkt aan het bouwen van een nieuwe inlogservice, de eHerkenning.

  Zodra deze service gereed is, kunt u uw gegevens weer online bekijken. Tot die tijd kunt u alleen als bedrijf of instelling een taxatieverslag opvragen door een e-mail te sturen naar: taxatieverslag@denhaag.nl. Vermeld hierbij uw naam, aanslagnummer en van welk(e) pand(en) u het taxatieverslag wilt ontvangen. Als particulier kunt u het taxatieverslag inzien op MijnDenHaag.

  Voor wie?

  • De WOZ-waarde wordt door de gemeente kenbaar gemaakt aan degene die op 1 januari van het belastingjaar belanghebbende is. Dit zal in de meeste gevallen de eigenaar van de onroerende zaak zijn. Ook aan huurders van woningen wordt de WOZ-waarde kenbaar gemaakt. Zij hoeven echter geen onroerendezaakbelasting te betalen.
  • Huurders van een bedrijfspand krijgen wel een WOZ-beschikking en een aanslag OZB.
  • Bent u na 1 januari van een jaar eigenaar van een niet-woning geworden? Dan krijgt u de WOZ-waarde voor dat jaar niet automatisch toegestuurd. U kunt de gegevens voor dat jaar bij de gemeente opvragen. Dit kan schriftelijk of bij de balie op stadsdeelkantoor Escamp.
   Hierbij moet u de volgende documenten opsturen of meenemen:

   • een geldig legitimatiebewijs (alleen als u aan de balie komt)
   • een kopie van het gedeelte van het eigendomsbewijs, waaruit blijkt dat u de eigenaar bent
   • indien van toepassing een kopie van de verklaring van erfrecht
  • Bent u na 1 januari van een jaar eigenaar van een woning geworden? Ook dan krijgt u de WOZ-waarde niet automatisch toegestuurd. De WOZ-waarde van woningen is openbaar en kunt u opvragen via het WOZ-waardeloket. Hier vindt u de huidige en oude WOZ-waarde van alle woningen.
  • Bent u geen belanghebbende (eigenaar of gebruiker) van een specifieke onroerende zaak dan wordt de WOZ-waarde van dat object niet aan u kenbaar gemaakt via MijnDenHaag. WOZ-waarden van woningen kunt u wel opvragen via het WOZ-waardeloket.

  Bezwaar

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw pand? Dan kunt u bezwaar maken.

  Waardeontwikkeling

  Voor woningen in Den Haag geldt voor het huidige belastingjaar 2019 een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 14%. Bedenkt u zich goed dat dit een gemiddelde is. Dit zal per individueel geval verschillen. De waardeontwikkeling hangt samen met een groot aantal factoren, zoals ligging in wijk/buurt en het niveau van onderhoud/kwaliteit.

  Voor niet-woningen in Den Haag geldt een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 4%. Ook dit is een gemiddelde. Individuele niet-woningen kunnen een andere waardeontwikkeling doormaken.

   Lokale lastenmeter

   Met de lokale lastenmeter kunt u gemakkelijk uitrekenen hoeveel u in Den Haag betaalt voor uw woonlasten. U kunt dit vergelijken met andere gemeenten en u kunt zien wat het effect is als uw situatie verandert of als uw woning een hogere of lagere WOZ-waarde zou hebben. Ga naar de lokale lastenmeter.

   Problemen met inloggen DigiD

   Heeft u problemen met inloggen via uw DigiD? Kijk dan op de website van DigiD wat de oorzaak kan zijn.

   Contact

   Contact Belastingzaken

   Meer informatie over de Wet WOZ vindt u op de website van de Waarderingskamer.